Söndag 25 februari 2024
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guide
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider | Ljusa kometer
Ljusa kometer 2016

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Kometer som beräknas bli av magnitud +10 eller ljusare:
C/2013 US10 (Catalina) januari–april.
C/2014 S2 (PanSTARRS) januari–april.
C/2013 X1 (PanSTARRS) januari–februari.
C/2013 US10 (Catalina)
C/2013 US10 (Catalina) syns på nyårsdagsmorgonen intill den ljusa stjärnan Arcturus. Kometen klättrar snabbt norrut och är cirkumpolär från den 8 januari. Till att börja med är den ändå bäst synlig på morgonhalvan av natten men från februari syns den bättre på kvällarna. Magnituden är vid årets början +6 och beräknas vara +8 i februari/mars samt +10 i mars/april.

Kometen genomlöper Björnvaktaren (24 december 2015–9 januari 2016), Jakthundarna (9–14 januari), Stora Björnen (14–20 januari), Draken (20–22 januari), Lilla Björnen (22–23 januari), Draken (23–26 januari), gränsen mellan Giraffen och Draken (26–30 januari), Giraffen (30 januari–17 mars), Perseus (17 mars–2 maj) och Kusken (2 maj–16 oktober). Deklinationen är +20° den 2 januari, +40° den 11 januari, +60° den 19 januari, +80° den 28 januari för att nå sitt nordligaste värde +81°34' den 31 januari klockan 09. Kometen når åter deklination +80° den 3 februari, +60° den 26 februari, +50° den 31 mars men vänder åter norrut vid +46°39' den 31 maj klockan 01, alldeles intill Capella.

C/2013 US10 (Catalina) passerade perihelium den 15 november 2015 klockan 18, 0,82 AE (123 miljoner kilometer) från solen. Den var närmast jorden den 14 augusti 2015 klockan 06 med avståndet 1,09 AE (163 miljoner kilometer) och kommer ännu närmare den 17 januari 2016 klockan 06 med avståndet 0,72 AE (108 miljoner kilometer).

Winnie's Kometenzeiten har säkerligen en aktuell karta som man kan skriva ut.

Catalina passerar nära:
0,9°SSV om Arcturus = Alfa Bootes (mag –0,1) den 1 januari 2016 kl 01 (nyårsnatten!).
1,5°NO om klotformiga stjärnhopen NGC 5466 i Björnvaktaren (Bootes) och 6°ONO om M3 i Jakthundarna (Canes Venatici) den 7 januari kl 00.
1,5°OSO om Alkaid = Eta Ursae Majoris (mag +1,8) och 4,6°ONO om galaxen M51 den 14 januari kl 22.
2,1°V om galaxen M101 den 16 januari kl 22.
3,4°ONO om Mizar = Zeta Ursae Majoris (mag +2,2) den 17 januari kl 22.
3,9°V om Thuban = Alfa Draconis (mag +3,7) den 20 januari kl 19.
2,5°NO om Kappa Draconis (mag +3,8) den 23 januari kl 19.
8° från Polaris = Alfa Ursae Minoris (mag +2,0) den 31 januari kl 19.
0,5°Ö om öppna stjärnhopen NGC 1502 intill asterismen Kembles kaskad den 22 februari kl 20.
0,4°ONO om öppna stjärnhopen NGC 1528 den 23 mars kl 21.
9 bågminuter NNO om den öppna stjärnhopen NGC 1545 den 28 mars kl 22.
0,6°N om Capella = Alfa Aurigae (mag +0,1) den 1 juni kl 01.

Åter till toppen
C/2014 S2 (PanSTARRS)

C/2014 S2 (PanSTARRS) är och förblir cirkumpolär under den tid den är synlig (januari–april). Den rör sig väldigt lite under januari men sedan får den något bättre fart från februari och framåt. Magnituden ligger runt +8 eller +9 i januari. Kometen blir sedan långsamt svagare och beräknas vara omkring +10 i april.

Kometen genomlöper Draken (16 november 2015–19 februari 2016), Lilla Björnen (19 februari–18 mars), Draken (18–29 mars), Stora Björnen (29 mars–5 juni). Deklinationen är +62° vid nyåret, +70° den 21 februari för att nå sitt nordligaste värde +71°18' den 6 mars klockan 00. Deklinationen är åter +70° den 18 mars, +60° den 10 april och +50° den 29 april.

C/2014 S2 (PanSTARRS) passerade perihelium den 9 december 2015 klockan 20, 2,10 AE (314 miljoner kilometer) från solen. Den är närmast jorden den 27 februari 2016 klockan 01 med avståndet 1,83 AE (274 miljoner kilometer).

Winnie's Kometenzeiten har säkerligen en aktuell karta som man kan skriva ut.

C/2014 S2 (PanSTARRS) passerar nära:
mellan Nodus I = Zeta Draconis (mag +3,2) och Aldhibain = Eta Draconis (mag +2,7). Kometen står 2,6°SV om Zeta och 3,9°NO om Eta den 23 januari kl 19.
0,5°NO om 18 Draconis (mag +4,8) den 28 januari kl 19.
1,2°S om Pherkad = Gamma Ursae Minoris (mag +3,0) den 25 februari kl 20.
2,9°S om Kochab = Beta Ursae Minoris (mag +2,1) den 2 mars kl 20. Bildar liksidig triangel med Kochab och Pherkad.
närmast Polaris = Polstjärnan (mag +2,0), avstånd 19,4° den 5 mars kl 20.
1,3°SO om Kappa Draconis (mag +3,8) den 21 mars klockan 21.
0,7°NNV om galaxen NGC 4125 den 29 mars klockan 22.
rör sig inne i Karlavagnens vagn mellan 9 april klockan 23 och 18 april klockan 16.
3,5° OSO om Dubhe = Alfa Ursae Majoris (mag +1,8) den 9 april klockan 23. Avståndet är detsamma även nästa kväll.
1,8°OSO om Merak = Beta Ursae Majoris (mag +2,3) den 18 april klockan 23. Kometen står 19 bågminuter ONO om galaxen M108 och 0,8°NNV om Ugglenebulosan (M97).
25 bågminuter VNV om Ugglenebulosan (M97) och 27 bågminuter SSO om galaxen M108 den 19 april klockan 23.

Åter till toppen
C/2013 X1 (PanSTARRS)C/2013 X1 (PanSTARRS) kan observeras på kvällarna under januari och en bra bit in i februari. Därefter kommer kometen för nära solen för att kunna ses och intar sedan inget bra läge för oss nordliga observatörer. Magnituden beräknas till +8/+9 under årets första månader och kan sedan nå +5 i juni, men då syns den bara från jordens södra halvklot.

Kometen genomlöper Pegasus (29 december 2015–20 februari 2016), Fiskarna (20 februari–5 maj), Vattumannen (5 maj–7 juni), Södra Fisken (7–14 juni), Mikroskopet (14–19 juni), Skytten (19–21 juni), Teleskopet (21–27 juni), Altaret (27 juni–3 juli), Vinkelhaken (3–8 juli), Vargen (8–16 juli), Kentauren (16 juli–13 augusti), Vattenormen (13 augusti–20 november). Deklinationen är +22° vid nyåret, +10° den 10 februari, 0° den 22 april, –10° den 22 maj, –30° den 11 juni, –49° den 28 juni och åter –30° den 15 augusti.

C/2013 X1 (PanSTARRS) passerar perihelium den 20 april klockan 20, 1,31 AE (197 miljoner kilometer) från solen. Den är närmast jorden den 21 juni klockan 17 med avståndet 0,64 AE (96 miljoner kilometer).

Winnie's Kometenzeiten har säkerligen en aktuell karta som man kan skriva ut.

C/2013 X1 (PanSTARRS) passerar nära:
5,4°NV om Algenib = Gamma Pegasi (mag +2,8) den 8 januari kl 19.
mellan 70 Pegasi (mag +4,5) och 77 Pegasi (mag +5,1) under Pegasuskvadraten den 3 februari kl 19. Kometen står 2,8°SO om 70 och 1,4°VNV om 77.

Åter till toppenTider anges i normaltid alternativt sommartid beroende av vilken som gäller vid det aktuella tillfället.
Denna sida publicerades den 4 januari 2016 och uppdaterades den 6 februari 2016.

Redigera