Måndag 19 februari 2018
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–5 mar | 6–12 mar | 13–19 mar | 20–26 mar | 27–31 marObs-guiden för mars 2017

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: kväll (ned klockan 22.56 den 1:e, 22.33 den 16:e och 23.12 den 31:e); mag +9,0; Valfisken –3, Väduren 3–.

4 Vesta: hela natten (i söder/ned klockan 20.46/06.30 den 1:e, 19.48/05.34 den 16:e och 19.57/05.40 den 31:e); mag +7,1 till +7,6; Tvillingarna.

9 Metis: hela natten (i söder klockan 23.45 den 1:e, 22.33 den 16:e och 22.26 den 31:e; mag +9,1 till +9,9; Lejonet.

14 Irene: hela natten (i söder klockan 23.45 den 1:e, 22.33 den 16:e och 22.26 den 31:e); mag +9,1 till +9,7; Lejonet.

15 Eunomia: hela natten utom morgon (i söder/ned klockan 23.07/05.19 den 1:e, 21.56/04.13 den 16:e, 21.51/04.13 den 31:e); mag +9,3 till +10,0; Sextanten –12, Vattenormen 12–.

29 Amphitrite: hela natten (i söder klockan 00.23 den 1:e, 23.05 den 16:e och 22.55 den 31:e); mag +9,1 till +9,8; Lejonet.

Kometer

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak: hela natten; mag +10 till +6?; Lejonet –5, Lilla Lejonet 5–12, Stora Björnen 12–29 (genom Karlavagnen 22–25), Draken 29–.

C/2015 V2 (Johnson): alltid ovanför horisonten men bäst på morgonen; mag +10 till +9?; Herkules (är nära Tau Herculis hela månaden).

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova: hela natten men tappar snabbt i ljusstyrka; mag +10 till +14?; Lejonet (touchar Lilla Lejonet 3–5 och 8–13).

2P/Encke: i skymningen i början av månaden (ned klockan 20.04 den 1:e och 19.19 den 5:e); mag +6? under första veckan; Fiskarna –10, Vattumannen 10–.

Sökkartor över de ljusaste kometerna hittar du hos Winnie's Kometenzeiten.

Meteorskurar

ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under mars rör den sig genom Jungfrun.

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 9 (1–5 mars)

1 On 19.00 Månen bildar en utdragen triangel med Mars (mag +1,3) och Venus (mag –4,8); Mars 5,4° ovanför månen; Venus 13,7° till höger om månen; Uranus (mag +5,9) 2,0° nere till höger om Mars och 4,1° uppe till höger om månen. Månfas 12%, höjd 16,4° i VSV, solhöjd –13,1°.

1 On 23 Asteroiden 29 Amphitrite närmast jorden, avstånd 1,60 AE (239 miljoner kilometer).

2 To 04 Neptunus i konjunktion med solen.

2 To 15 Venus (mag –4,8) stationär i Fiskarna, rörelsen blir därefter retrograd. Venus befinner sig 7,0°SO om Algenib = Gamma Pegasi (mag +2,8) och 4,7°NV om Delta Piscium (mag +4,4).

2 To 19.00 Mars (mag +1,3) 12,0° nere till höger om månen och Uranus (mag +5,9) 2,6° nere till höger om Mars; dvärgplaneten Ceres (mag +9,0) 2,8° ovanför månen. Månfas 20%, höjd 26,2° i VSV, solhöjd –12,8°.3 Fr 08.33 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 369 063 kilometer. I Norrköping är månen som störst den 3/3 klockan 16.21 med diametern 32,8 bågminuter. Månfas 29%, höjd 43,2° i S.

3 Fr 13 Asteroiden 29 Amphitrite (mag +9,1) i opposition i Lejonet. Amphitrite befinner sig söder om Lejonets välkända figur, 1,9°NV om Chi Leonis (mag +4,6).

3 Fr 18.07 Algol-minimum. Höjd 65,5° i VSV, solhöjd –5,6°.

3 Fr 21.00 Kometen C/2015 V2 (Johnson) endast 2 bågminuter SSO om Tau Herculis (mag +3,9). Kometens höjd 23,5° i NO. Kometen står 2,4° eller närmare Tau Herculis under hela månaden!

4 Lö 07 Merkurius (mag –1,6) 1,1°S om Neptunus (mag +8,0). Konjunktion i RA som tyvärr inträffar för nära solen för att kunna observeras.

4 Lö 21.59–01.29 Månen genomlöper södra delen av stjärnhopen Hyaderna i Oxen fram till nedgången, tyvärr hinner bara två ljusare stjärnor att ockulteras.

4 Lö 21.59–22.36 Månen ockulterar Gamma Tauri (mag +3,6). Månfas 43%, höjd 24,1°/19,6° i V. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

4 Lö 23.00 Jupiter: Callisto är strax norr om planeten.

5 Sö 00.31–01.21 Månen ockulterar 71 Tauri (mag +4,5). Månfas 44%, höjd 5,6°/–0,0° i VNV. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

5 Sö 01.00 Aldebaran (mag +0,8) 2,4° uppe till vänster om månen. Månfas 44%, höjd 2,3° i VNV.

5 Sö 05.15 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea finns öster om Saturnus.

5 Sö 12.32 FÖRSTA KVARTERET i Oxen,
ned 01.29, upp 09.52, i söder 18.12 (höjd 49°).

5 Sö 19.00 Aldebaran (mag +0,8) 8,7° nere till höger om månen. Månfas 53%, höjd 47,8° i SSV, solhöjd –11,9°.

Vecka 10 (6–12 mars)6 Må 00.17–01.11 Månen ockulterar 111 Tauri (mag +5,0). Månfas 55%/56%, höjd 15,7° i V/9,1° i VNV. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

6 Må 20.00 Månen vid Tvillingarnas fötter. Månfas 65%, höjd 48,6° i SSV.

6 Må 20.17 Månens nordligaste deklination, +18°12' i Orion, månfas 65%, höjd 47,9° i SSV, solhöjd –21,1°.

7 Ti 01 Merkurius i övre konjunktion (bortom solen).

7 Ti 04 Asteroiden Vesta (mag +7,2) stationär i Tvillingarna, rörelsen blir därefter direkt. Vesta bildar triangel med Pollux (mag +1,2) och Kappa Geminorum (mag +3,6) och befinner sig 4,1°VSV om Pollux och 4,0°VNV om Kappa.

8 On 15 Mars (mag +1,3) i stjärnbilden Väduren.8 On 21.00 Tvillingparet Castor och Pollux pekar rakt ner mot månen; Pollux (mag +1,2) 13,2° uppe till höger om månen; stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) i Kräftan 7,3° uppe till vänster om månen. Månfas 84%, höjd 47,8° i S.

9 To 05.15 Saturnus: Titan längst östligt från planeten, Rhea finns också på den östra sidan.

9 To 21.00 Asteroiden 9 Metis (mag +9,4) 0,7°NNO om Algeiba = Gamma Leonis (mag +2,0). Metis höjd 45,5° i SO.

10 Fr 03 Kometen 2P/Encke i perihelium, 0,34 AE (50 miljoner kilometer) från solen.

10 Fr 21.00 Asteroiden 15 Eunomia (mag +9,5) 2,5°NNO om Iota Hydrae (mag +3,9). Eunomias höjd 30,2° i SSO.

10 Fr 22.52 Regulus (mag +1,3) 1,5° uppe till vänster om månen. Månfas 97%, höjd 41,9° i S.

11 Lö 06 Merkurius (mag –1,8) i stjärnbilden Fiskarna.12 Sö 05.00 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea står på den västra sidan. Stjärnan TYC6261-829-1 (mag +9,6) finns som en extra måne öster om planeten – ett dygn senare på den västra sidan.

12 Sö 08 Solen i stjärnbilden Fiskarna.

12 Sö 09 Kometen 2P/Encke närmast jorden, avstånd 0,66 AE (98 miljoner kilometer).

12 Sö 15.54 FULLMÅNE i Lejonet,
ned 06.30, upp 17.43, i söder ––.Vecka 11 (13–19 mars)13 Må 01.15 Zavijava = Beta Virginis (mag +3,6) 0,7° under månen. Månfas 100%, höjd 32,8° i SSV.

13 Må 21.00 Kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 0,6°NNV om Tania Borealis = Lambda Ursae Majoris (mag +3,4). Kometens höjd 67,8° i OSO.

13 Må 22.00 Jupiter (mag –2,4) 12,4° nere till vänster om månen. Månfas 98%, höjd 20,0° i SO. Jupiters höjd 10,2° i OSO.

14 Ti 01.41 Porrima = Gamma Virginis (mag +3,4) endast 24,5 bågminuter ovanför månen. Månfas 98%, höjd 29,2° i S.

14 Ti 21.31 Jupiter (mag –2,4) 1,7° nere till höger om månen; Spica (mag +1,0) 6,1° nere till höger om månen. Månfas 95%, höjd 8,5° i OSO. Jupiters höjd 7,5° och Spicas 2,9° i OSO. Avståndet mellan Jupiter och Spica uppgår till 4,7°.14 Ti 22 Asteroiden 4 Vestas nordligaste deklination, +26°14' i Tvillingarna.

15 On 03.22–04.32 Månen ockulterar 74 Virginis (mag +4,7). Månfas 94%, höjd 23,0° i SSV/18,0° i SV. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand.

15 On 04 Asteroiden 2 Pallas i konjunktion med solen.

15 On 04.32 Månen, Jupiter och Spica bildar en triangel; Jupiter (mag –2,4) 3,4° nere till höger om månen; Spica (mag +1,0) 5,2° nedanför månen. Månfas 94%, höjd 18,1° i SV, solhöjd –13,6°. Avståndet mellan Jupiter och Spica uppgår till 4,7°.15 On 05.24 Algol-minimum. Höjd 12,3° i NNO, solhöjd –7,0°.

15 On 05.47 Morgonstjärnan Venus (mag –4,4) dyker upp i gryningen. Venus höjd 2,2° i ONO, solhöjd –4,0°. Planeten syns nu både som morgon- och aftonstjärna fram till den 23 mars. Men det gäller att ha fri horisont i ostnordost på morgonen och västnordväst på kvällen.

15 On 20.24 Asteroiden 936 Kunigunde (mag +16,5) ockulterar stjärnan TYC 1913-00243-1 (mag +9,0) i Tvillingarna sett från bland annat sydvästra Östergötland. Du hittar mer info här.

15 On 22.00 Asteroiden 29 Amphitrite (mag +9,4) 1,0°S om 53 Leonis (mag 5,3) och 2,4°SSO om galaxen M96. Amphitrites höjd 39,0° i SSO.

15 On 23.00 Jupiter (mag –2,4) 13,3° uppe till höger om månen. Månfas 89%, höjd 9,8° i SO.

16 To 00.39 Kappa Virginis (mag +4,2) 1,0° nere till höger om månen. Månfas 89%, höjd 18,0° i SSO.

16 To 18.00 Solen går nu ned klockan 18.00 i Norrköping.

16 To 20.00 Dvärgplaneten 1 Ceres (mag +9,0) endast 4 bågminuter Ö om 38 Arietis (mag +5,2). Ceres höjd 18,9° i V, solhöjd –15,9°.17 Fr 04.45 Saturnus: Titan längst västligt från planeten, Rhea ligger i mer nordvästligt läge.

17 Fr 15 Merkurius (mag –1,4) i stjärnbilden Valfisken (nordvästra hörnet) under knappt tre timmar.

17 Fr 18 Merkurius (mag –1,4) i stjärnbilden Fiskarna.

18 Lö 02.14 Algol-minimum. Höjd 10,6° i NNV.

18 Lö 04.30 Antares (mag +1,0) 13,1° nere till vänster om månen; Graffias = Beta Scorpii (mag +2,5) 4,5° nere till vänster om månen. Månfas 73%, höjd 15,3° i S, solhöjd –12,7°. Antares höjd 4,9° i S.

18 Lö 18.25 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 404 648 kilometer.18 Lö 18.53 Merkurius (mag –1,3) dyker upp i skymningen; Merkurius 8,5° nere till vänster om Venus (mag –4,2). Merkurius höjd 2,1° i V, solhöjd –7,0°.

19 Sö 01.56–03.09 Månen ockulterar 24 Scorpii (mag +4,9). Månfas 65%, höjd 5,8° i SO/10,7° i SSO. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand.

19 Sö 04.30 Saturnus (mag +0,5) 15,5° nere till vänster om månen; Antares (mag +1,0) 9,2° nere till höger om månen. Månfas 64%, höjd 13,2° i S. Saturnus höjd 7,4° i SSO, Antares höjd 4,9° i S.

19 Sö 06.00 Solen går nu upp klockan 06.00 i Norrköping.Vecka 12 (20–26 mars)

20 Må 04.30 Saturnus (mag +0,5) 3,9° nere till vänster om månen. Månfas 55%, höjd 10,8° i SSO, solhöjd –11,9°. Saturnus höjd 7,5° i SSO.

20 Må 11.29 Vårdagjämningen. Solen passerar himmelsekvatorn i nordlig riktning. Tack vare den atmosfäriska refraktionen (då solen "lyfts upp" en smula genom brytningen i atmosfären) är redan dagen längre än natten. Solen går denna dag upp klockan 05.57 och ned 18.10. Dagen och natten var ungefär lika långa två dygn tidigare. Vårdagjämningen infaller just den 20 mars varje år fram till och med 2047. År 2048 inträffar vårdagjämningen redan den 19 mars – detta inträffade senast 1796.

20 Må 16.58 SISTA KVARTERET i Skytten,
upp 01.46, i söder 05.41 (höjd 12°), ned 09.34.

20 Må 18.57 Merkurius (mag –1,2) och Venus (mag –4,1) på ungefär samma höjd i skymningen; Merkurius 9,8° till vänster om Venus. Merkurius höjd 3,8° i V, Venus höjd 4,0° i VNV, solhöjd –7,0°.

20 Må 23.03 Algol-minimum. Höjd 22,0° i NV.

21 Ti 04.30 Saturnus (mag +0,5) 8,9° till höger om månen; stjärnhopen M25 i Skytten 1,7° till vänster om månen. Månfas 45%, höjd 8,0° i SSO, solhöjd –11,6°. Saturnus höjd 7,7° i SSO.

21 Ti 04.30 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea hittar du på den västra sidan.

21 Ti 06.30 Månens sydligaste deklination –19°48', i Skytten, månfas 45%, höjd 11,6° i S, solhöjd 3,9°.

21 Ti 21.00 Kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 1,8°SSO om Merak = Beta Ursae Majoris (mag +2,3) i Karlavagnen. Kometen bildar triangel med Ugglenebulosan M97 och galaxen M108 (står 1,4°VSV om M97 och 1,4°SV om M108). Kometens höjd 72,7° i Ö.

22 On 04.30 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2) 2,1° under månen. Inte mycket att observera men kanske kul att veta. Månfas 36%, höjd 5,0° i SO, solhöjd –11,2°.22 On 20.00 Kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak rör sig inom Karlavagnens vagn fram till den 25 mars; kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 1,8°OSO om Merak = Beta Ursae Majoris (mag +2,3). Kometen bildar triangel med Ugglenebulosan M97 och galaxen M108 (står 0,9°N om M97 och 0,5°NO om M108). Kometens höjd 72,5° i O. Kartan ovan (från Starry Night Pro Plus) visar kometens position i Karlavagnen klockan 21 (22 sommartid) 17–28 mars. Exempelvis 20:21 betyder 20 mars klockan 21.23 To 13 Merkurius i perihelium, 0,31 AE (46 miljoner kilometer) från solen.

23 To 19.41 Aftonstjärnan Venus (mag –4,2) försvinner i skymningen. Venus höjd 3,1° i VNV, solhöjd –4,0°. Planeten syns därefter enbart som morgonstjärna.

23 To 19.52 Algol-minimum. Höjd 42,3° i VNV, solhöjd –12,8°.

25 Lö 04.15 Saturnus: Titan längst östligt från planeten, Rhea finns på den motsatta västra sidan.

25 Lö 11 Venus i undre konjunktion (hitom solen). Venus står 8,3°NNV om solen.

25 Lö 20.15 Uranus (mag +5,9) 2,3° till vänster om Merkurius (mag –0,9). Merkurius höjd 6,6° i V, solhöjd –7,7°. Kan du se Uranus med hjälp av teleskop? Det kan vara svårt på den ljusa skymningshimlen, men väl värt ett försök. Nästföljande kväll är avståndet 2,2° men då har Uranus kommit ännu närmare horisonten.

25 Lö 21.00 Kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak mitt emellan Dubhe = Alfa Ursae Majoris (mag +1,8) och Megrez = Delta Ursae Majoris (mag +3,3). Kometen står 5,8° från Dubhe och 4,5° från Megrez. Kometens höjd 70,9° i OSO.

26 Sö 02.00 Sommartiden börjar! Flytta fram klockan till 03.00!
Vecka 13 (27–31 mars)27 Må 21.30 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,5) 0,7°S om Ypsilon Geminorum (mag +4,0). Vestas höjd 54,7° i SSV, solhöjd –15,8°.

28 Ti 00.59 Stjärnhopen Melotte 111 i Berenikes Hår högst i söder vid midnatt. Höjd 57,4°.

28 Ti 04.57 NYMÅNE i Valfisken,
upp 07.06, i söder 13.23 (höjd 33°), ned 19.57.

28 Ti 05.00 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea mer åt sydost.

29 On 01.01 Galaxen M87 i Jungfrun högst i söder vid midnatt. Höjd 43,7°.

29 On 04 Venus (mag –4,2) i stjärnbilden Pegasus (sydöstra hörnet) under knappa två timmar, annars rör sig planeten i Fiskarna hela månaden.29 On 20.21 Merkurius (mag –0,5) 7,8° till höger om tunn månskära; Mars (mag +0,5) 14,4° ovanför månen. Månfas 4%, höjd 6,8° i V, solhöjd –7,2°. Merkurius höjd 8,8° i V.29 On 22.30 Jupiter: Callisto är strax söder om planeten.

30 To 14.32 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 363 855 kilometer. I Norrköping är månen som störst den 30/3 klockan 15.15 med diametern 33,2 bågminuter. Månfas 8%, höjd 41,8° i S.30 To 21.00 Mars (mag +1,5) 6,1° uppe till höger om månen; Merkurius (mag –0,4) 18,7° nere till höger om månen; dvärgplaneten 1 Ceres (mag +9,0) 3,5° ovanför månen. Månfas 10%, höjd 12,5° i V, solhöjd –11,6°. Merkurius höjd 4,5° i VNV.

31 Fr 17 Merkurius (mag –0,3) i stjärnbilden Väduren.31 Fr 21.00 Aldebaran (mag +0,8) i stjärnhopen Hyaderna 9,2° uppe till vänster om månen; stjärnhopen Plejaderna (M45) 10,0° uppe till höger om månen; Mars (mag +1,5) 16,4° nere till höger om månen; Lambda Tauri (mag +3,4) 2,1° nere till vänster om månen. Månfas 18%, höjd 22,5° i V, solhöjd –11,2°.

31 Fr –– Kometen 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak närmast jorden under natten mellan 31 mars och 1 april. Avståndet är minst den 1 april klockan 03.16 då det uppgår till 0,14 AE (21,2 miljoner kilometer).Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i normaltid (vintertid) eller sommartid beroende på vilken som gäller.
Denna sida publicerades den 26 februari 2017 och uppdaterades senast den 28 februari och 4 mars 2017.
På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–5 mar | 6–12 mar | 13–19 mar | 20–26 mar | 27–31 mar

Redigera