Lördag 23 februari 2019
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019Obs-guiden för mars 2019

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)

Uppdatering kommer!


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

2 Pallas: kväll till gryning (upp/i söder klockan 20.51/03.33 den 1:e, 19.16/02.33 den 16:e och 18.32*/01.27 den 31:e); mag +8,2 till +7,9; Jungfrun –8, Björnvaktaren 8–. KT

Dvärgplaneten 1 Ceres: sen natt till gryning (upp/i söder klockan 01.42/05.56 den 1:e, 00.58/05.09 den 16:e och 00.08/05.16* den 31:e); mag +8,6 till +8,2; Ormbäraren. KT

Mer information och sökkartor över de ljusaste asteroiderna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).


Kometer

C/2018 Y1 (Iwamoto): hela natten men bäst på kvällen, cirkumpolär (i söder klockan 18.42 den 1:e, 16.58 den 16:e, 16.48* den 31:e); mag +7,5 till +10?; Kusken –16, Perseus 16–; perihelium 6 februari, närmast jorden 12 februari. KT

46P/Wirtanen: hela natten, cirkumpolär (i söder klockan 22.58 den 1:e, 22.07 den 16:e och 22.20* den 31:e); mag +10 till +13?; Stora Björnen –13, Lilla Lejonet 13–; perihelium 13 december 2018, närmast jorden 16 december 2018. T

Mer information över de ljusaste kometerna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

*= klockslaget anges i sommartid.

Meteorskurar

ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under mars rör den sig huvudsakligen genom Jungfrun. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i normaltid (vintertid) eller sommartid beroende på vilken som gäller vid tillfället.
Denna sida publicerades den 20 februari 2019.

Redigera