Måndag 3 oktober 2022
Vi finns här: www.nak.se


Klubbinformation


Vad är NAK?

Norrköpings Astronomiska Klubb är en ideell förening för astronomiintresserade personer, bildad 1978, med syftet att sprida amatörastronomin inom främst Norrköping med omnejd. Klubben anordnar bland annat möten och observationsträffar där ämnet är astronomi i olika former.

Avsikten är att från och med årsskiftet 2021/2011 ombildas NAK till att vara en underavdelning till Östergötlands Astronomiska sällskap (ÖAS). Mer information om detta kommer i december 2021.
Det går inte att betala medlemsvagift till NAK fr. o m oktober 2021.

Klubbens historia

NAK firade 20-årsjubileum år 1998 och i samband med detta skrev Sven Mårdh en personlig artikel om klubbens historia.

20 år med Obsek, Amsek, NAK.

Se också artiklar om tidigare klubbmöten och aktiviteter (längst ner på sidan).


Klubbtidning

NAK har givit ut medlemsbladet Callisto i PDF-format, vilket kan hämtas här. Fram till 2003 gav NAK ut medlemstidningen AmatörAstronomen. En del gamla nummer av AmatörAstronomen i PDF-format finns på denna sida.


Hemsidan

NAK:s hemsida har funnits på internet sedan 1997 då Olle Eriksson skapade den första versionen. Sedan dess har den genomgått ett antal olika förändringar. Senast införskaffades ett eget domännamn och plats på en publik webserver för att kunna utnyttja mer dynamiska funktioner.

Statistik över klickade länkar (från vintern 01/02 till sommaren 03)


Dokument-arkiv

I dokument-arkivet finns dokument såsom årsberättelser, kassaberättelser, revisionsberättelser, mötesprotokoll mm.

Klicka här för att komma till dokument-arkivet