Måndag 19 februari 2018
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–4 juni | 5–11 juni | 12–18 juni | 19–25 juni | 26–30 juniObs-guiden för juni 2017

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

4 Vesta: kväll till efter midnatt (ned klockan 02.06 den 1:e, 01.17 den 15:e och 00.25 den 30:e); mag +8,1 till +8,2; Kräftan –17, Lejonet 17–.

6 Hebe: hela natten (i söder klockan 02.17 den 1:e, 01.09 den 15:e och 23.50 den 30:e), mag +9,4 till +9,2; Ormbäraren.

Kometer

C/2015 V2 (Johnson): hela natten utom tidig morgon mot slutet av månaden; mag +8?; Björnvaktaren –14, Jungfrun 14–.

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak: hela natten; mag +10 till +14? men kan få ljusare utbrott; Herkules –5, Ormbäraren 5–14, Ormens svans 14–15, Ormbäraren 15–24, Ormens svans 24–.

Sökkartor över de ljusaste kometerna hittar du hos Winnie's Kometenzeiten.

Meteorskurar

Juni-Bootiderna 22 juni–2 juli (max 27 juni, ZHR 0–100+).

ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under juni rör den sig genom Ormbäraren och Skytten.

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 22 (1–4 juni)1 To 00.00 Regulus (mag +1,3) 3,1° till höger om månen. Månfas 43%, höjd 13,2° i V, solhöjd –8,6°.

1 To 00.59 Klotformiga stjärnhopen M13 i Herkules högst i söder vid midnatt. Höjd 67,8°, solhöjd –9,4°.

1 To 14.42 FÖRSTA KVARTERET i Lejonet,
ned 01.52, upp 12.03, i söder 19.16 (höjd 38°).

1 To 23 Månens libration gynnsam i området kring Mare Smythii.

1 To 23.36 Månen: Lunar X börjar att synas (enligt Dana Thompson). Månfas 54%, höjd 18,9° i VSV, solhöjd –7,7°.3 Lö 00.00 Jupiter (mag –2,2) 14,4° till vänster om månen. Månfas 64%, höjd 17,8° i VSV, solhöjd –8,4°.

3 Lö 01.08 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)124. Jupiters höjd 10,7° i VSV, solhöjd –9,1°.

3 Lö 02 Merkurius (mag –0,5) i Oxen. RA 3h25,0m dekl +16°32'.

3 Lö 03.14 Uranus (mag +5,9) 1,7° uppe till vänster om Venus (mag –4,4). Venus höjd 2,3° i ONO, solhöjd –4,0°. Svårobserverat möte: Venus syns om du har en fri horisont, Uranus syns knappast ens i kikare på grund av den ljusa himlen. Konjunktion i rektascension sker den 2/6 klockan 17 då Venus passerar 1,8°S om Uranus.

3 Lö 15 Venus längst västligt från solen, elongation 45°52'V. Morgonstjärnan Venus står fortfarande mycket lågt i gryningen trots det stora vinkelavståndet från solen. Den blir dock sakta bättre synlig, vilket kommer att märkas mot slutet av juni. Bäst syns Venus under andra hälften av augusti. Det går också att se den ljusstarka planeten mitt på dagen, bara man vet var man ska leta. Passa på när den står rakt i söder så har du åtminstone en riktning. Under lördagen 3/6 står Venus i söder klockan 09.52 på höjden 39,7° – tidpunkten är ungefär samma under hela månaden. Övriga lördagstider: 10/6 klockan 09.50 på höjden 41,9°, 17/6 klockan 09.51 på höjden 44,0° och 24/6 klockan 09.52 på höjden 46,1°. Se bara till att du håller borta den farliga solen från synfältet om du använder kikare vid sökandet. Bara en glimt av denna och du kan få obotliga ögonskador!

3 Lö 23 Månens libration gynnsam i området kring kratern Humboldt.4 Sö 00.00 Jupiter (mag –2,2) 2,3° nere till vänster om månen. Månfas 73%, höjd 18,8° i SV, solhöjd –8,2°. Klockan 02.00 har avståndet mellan Jupiter och månen krympt till 1,6° – Jupiter går ned klockan 02.34.4 Sö 01.00 Saturnus: Titan längst västligt från planeten, Rhea finns sydost om denna. Saturnus höjd 8,9° i S, solhöjd –9,0°.

4 Sö 03.38 Saturnus: Rymdsonden Cassini passerar mellan planeten och ringarna för sjunde gången (av 22).

4 Sö 18 Neptunus i kvadratur, 90°V om solen.

4 Sö 23 Kometen C/2015 V2 (Johnson) närmast jorden, avstånd 0,81 AE (121 miljoner kilometer). Kometen når perihelium den 12 juni.

Vecka 23 (5–11 juni)5 Må 00.00 Jupiter (mag –2,2) 10,5° till höger om månen; Spica (mag +1,0) 5,4° nedanför månen. Månfas 82%, höjd 19,0° i SV, solhöjd –8,1°. Avståndet mellan Jupiter och Spica är 11,4°.

5 Må 00.12–00.54 Månen ockulterar 74 Virginis (mag +4,7). Månfas 82%, höjd 17,9°/14,1° i SV, solhöjd –8,4°/–8,9°. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

5 Må 08 Mars (mag +1,7) i Tvillingarna. RA 6h01,7m dekl +24°20'.

5 Må 22.38 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 4(J)3. Jupiters höjd 23,8° i SSV, solhöjd –4,1°.

5 Må 22.49–01.14 Jupiter: Dubbel skuggpassage när både Ios (klockan 22.39–00.49) och Europas (22.49–01.14) skuggor syns samtidigt på Jupiter tillsammans med den röda fläcken. Själva månarna syns också på planetskivan fram till klockan 23.00 (Europa) och 23.44 (Io). Jupiter går ned klockan 02.26.6 Ti 01.00 Kometen C/2015 V2 (Johnson) 5,1°OSO om Arcturus (mag –0,1). Kometens höjd 40,7° i SV, solhöjd –8,8°.

6 Ti 02 Dvärgplaneten 1 Ceres i konjunktion med solen.

6 Ti 12 Mars nordligaste deklination +24°20' i Tvillingarna.

7 On 00.00 Månen står mellan Vågen-paret Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8) och Zubeneschamali = Beta Librae (mag +2,6). Månfas 94%, höjd 17,2° i SSV, solhöjd –7,9°.

7 On –– Mira-variabeln R Aquarii i maximum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,8 och +12,4 med perioden 387 dygn. Det genomsnittliga maximat når magnitud +6,5. Variabeln kan observeras först under andra hälften av juli då den dyker upp på morgonhimlen. AAVSO-observatörer skattade R Aquariis magnitud till runt +7 i slutet av maj.

8 To 00.16 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 423(J)1 – Europa och Ganymedes är nära varandra. Jupiters höjd 14,3° i VSV, solhöjd –8,2°.

8 To 01.00 Graffias = Beta Scorpii (mag +2,5) 4,6° nere till vänster om månen; Antares (mag +1,0) 13,2° nere till vänster om månen. Månfas 98%, höjd 13,7° i SSV, solhöjd –8,6°.

8 To 01.36 Vintergatans centrum i Skytten bäst synligt (= högst i söder på "mörkaste" himlen). Höjd endast 2,3°, solhöjd –8,1°.9 Fr 00.21 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 406 399 kilometer.

9 Fr 01.00 Saturnus (mag 0,0) 13,3° nere till vänster om månen; Antares (mag +1,0) 8,8° nedanför månen. Månfas 100%, höjd 12,9° i S, solhöjd –8,5°.

9 Fr 01.00 Saturnus: Titan står norr om planeten, Rhea finns i stället söder därom. Saturnus höjd 9,3° i S, solhöjd –8,5°.

9 Fr 01.00 Kometen C/2015 V2 (Johnson) 2,5°V om Zeta Bootis (mag +3,8). Kometens höjd 36,1° i SV, solhöjd –8,5°.

9 Fr 15.10 FULLMÅNE i Ormbäraren,
i söder 00.28 (höjd 13°), ned 04.30, upp 21.23.

9 Fr 16 Venus (mag –4,4) i Valfisken. RA 2h07,6m dekl +10°14'.10 Lö 00.59 Capella (mag +0,1) i Kusken lägst i norr vid midnatt. Höjd 14,6°, solhöjd –8,4°.

10 Lö 01.00 Saturnus (mag 0,0) 2,5° nedanför månen. Månfas 100%, höjd 11,7° i S, solhöjd –8,4°. Avståndet mellan Saturnus och månen minskar till 2,3° vid den borgerliga gryningens början klockan 02.31.10 Lö 01.55 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 43(J)12. Jupiters höjd endast 1,4° i V, solhöjd –7,5°.

10 Lö 07 Jupiter (mag –2,2) stationär i Jungfrun, rörelsen blir därefter direkt. Planeten står 3,2°SO om Porrima = Gamma Virginis (mag +3,4).

10 Lö 14.49 Saturnus: Rymdsonden Cassini passerar mellan planeten och ringarna för åttonde gången (av 22).

10 Lö 20 Venus (mag –4,4) i Väduren. RA 2h12,1m dekl +10°35'.

10 Lö 21.46 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 413(J)2. Jupiters höjd 25,6° i SSV, solhöjd 0,5° – solen fortfarande ovanför horisonten.

11 Sö 01.00 Saturnus (mag 0,0) 11,0° till höger om månen. Månfas 98%, höjd 10,1° i SSO, solhöjd –8,3°.

11 Sö 01.57–02.28 Månen ockulterar 21 Sagittarii (mag +4,8) i gryningen. Månfas 98%, höjd 11,1°/10,9° i S, solhöjd –7,3°/–6,1°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand.

11 Sö 02 Månens libration gynnsam i området kring kratern Hausen.

11 Sö 02.31 Månens sydligaste deklination –20°18', i Skytten, månfas 98%, höjd 10,9° i S, solhöjd –5,9°.Vecka 24 (12–18 juni)12 Må 01.00 Dvärgplaneten Pluto 1,8° nere till vänster om månen. Mest skoj att veta, inte lätt att observera. Månfas 95%, höjd 8,2° i SSO, solhöjd –8,3°.

12 Må 01.00 Saturnus: Titan längst östligt från planeten, Rhea finns också på den östra sidan, fast längre in. Saturnus höjd 9,4° i S, solhöjd –8,3°.12 Må 03.45 Algol-minimum. Höjd 27,6° i NO, solhöjd –1,0°.

12 Må 10 Kometen C/2015 V2 (Johnson) i perihelium, 1,64 AE (245 miljoner kilometer). Närmaste avståndet till jorden inträffar den 4 juni.

12 Må 23 Venus i aphelium, 0,73 AE (109 miljoner kilometer) från solen.

12 Må 23.25 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: (J)43. Jupiters höjd 17,6° i SV, solhöjd –6,1°.

13 Ti –– Mira-variabeln R Andromedae i maximum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,8 och +14,9 med perioden 409 dygn. Det genomsnittliga maximat når magnitud +6,9. Variabeln befinner sig 4,5°SV om Andromedagalaxen (M31) och kan ses i NO och ONO klockan 01 under juni. AAVSO-observatörer skattade R Andromedaes magnitud till runt +7 i slutet av maj.

13 Ti 01.27–(02.44) Jupiter: Dubbel skuggpassage när både Ios (klockan 00.34–02.44) och Europas (01.27–03.51) skuggor syns samtidigt på Jupiter. Tyvärr står planeten lågt och går ned redan klockan 01.59. Själva månarna syns också på planetskivan klockan 23.01–01.29 (Europa) och 23.24–01.35 (Io).

15 To 00.34 Algol-minimum. Höjd 12,8° i NNO, solhöjd –8,0°.

15 To 01.04 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 23(J)14. Jupiters höjd 5,5° i VSV, solhöjd –8,1°.15 To 12 Saturnus (mag 0,0) i opposition i Ormbäraren. Planeten står 3,4°OSO om Xi Ophiuchi (mag +4,4), 8,6°SO om Sabik = Eta Ophiuchi (mag +2,4) och 15,7°ONO om Antares (mag +1,0) i Skorpionen. Saturnus mäter 18,4” längs ekvatorn och 16,8” mellan polerna. Ringsystemet är 41,7” brett och lutar 26,6° med norra sidan vänd mot jorden. Lutningen uppgår till mycket gynnsamma 26–27° under hela 2017 (den är maximala 27,0° den 16 oktober). Dagarna kring oppositionen brukar ringarna bli märkbart ljusare genom Seeliger-effekten, då solljuset på ringpartiklarna kastas tillbaka rakt mot oss.

Saturnus-oppositioner 2017–2026:

2017 15 juni, Ormbäraren, mag 0,0, dekl –21°58'
2018 27 juni, Skytten, mag 0,0, dekl –22°27'
2019 9 juli, Skytten, mag +0,1, dekl –22°01'
2020 21 juli, Skytten, mag +0,1, dekl –20°39'
2021 2 aug, Stenbocken, mag +0,2, dekl –18°26'
2022 14 aug, Stenbocken, mag +0,3, dekl –15°26'
2023 27 aug, Vattumannen, mag +0,4, dekl –11°46'
2024 8 sep, Vattumannen, mag +0,6, dekl –7°32'.
2025 21 sep, Fiskarna, mag +0,6, dekl –2°54'
(vid detta tillfälle befinner sig Neptunus bara 2,6°NO om Saturnus).
2026 4 okt, Valfisken, mag +0,3, dekl +1°58'.


15 To 16 Saturnus närmast jorden, avstånd 9,04 AE (1353 miljoner kilometer).

16 Fr 01.00 Saturnus: Titan står söder om planeten, medan Rhea står norr om denna. Saturnus höjd 9,4° i S, solhöjd –8,1°.

16 Fr 01.30 Neptunus (mag +7,9) 7,3° till vänster om månen. Månfas 66%, höjd 2,7° i OSO, solhöjd –7,8°. Neptunus ännu alltför svår för fältkikaren.

17 Lö 01 Neptunus (mag +7,9) stationär i Vattumannen, rörelsen blir därefter retrograd. Neptunus befinner sig 2,5°Ö om Lambda Aquarii (mag +3,7). Den går upp först klockan 00.59 och är svårobserverad på den ljusa sommarhimlen.

17 Lö 01.00 Vintergatans centrum i Skytten högst i söder vid midnatt. Höjd endast 2,3°, solhöjd –8,0°.

17 Lö 01.45 Neptunus (mag +7,9) 6,2° uppe till höger om månen. Månfas 55%, höjd 2,4° i OSO, solhöjd –7,4°. Neptunus ännu alltför svår för fältkikaren.

17 Lö 01.52 Saturnus: Rymdsonden Cassini passerar mellan planeten och ringarna för nionde gången (av 22).

17 Lö 04 Asteroiden 6 Hebe (mag +9,2) i opposition i Ormbäraren. Hebe står 1,8°OSO om klotformiga stjärnhopen M14. Asteroiden kommer närmast jorden först den 26 juni. Nästa opposition (20 december 2018) är gynnsammare då Hebe når magnitud +8,4 i Enhörningen, alldeles nära Rosettnebulosan.

17 Lö 13.33 SISTA KVARTERET i Vattumannen,
upp 01.19, i söder 06.50 (höjd 26°), ned 12.34.

17 Lö 22.34 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 13(J)24. Jupiters höjd 20,4° i SV, solhöjd –2,9° – mycket ljus himmel!18 Sö 03.46 Årets tidigaste soluppgång i Norrköping.Vecka 25 (19–25 juni)19 Må 15 Merkurius i perihelium, 0,31 AE (46 miljoner kilometer) från solen.

20 Ti 00.13 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 12(J)43 – Io och Europa nära varandra. Jupiters höjd 9,2° i VSV, solhöjd –7,5°.

20 Ti 01.00 Saturnus: Titan längst västligt från planeten, Rhea står nordväst om denna. Saturnus höjd 9,3° i S, solhöjd –8,0°.

20 Ti 03.02 Venus (mag –4,3) 12,2° till vänster om månen på ljus himmel. Månfas 23%, höjd 4,9° i Ö, solhöjd –4,0°. Venus höjd 5,2° i ONO. Uranus befinner sig 6,7° uppe till höger om månen men är naturligtvis för svag för att synas.

21 On 01.00 Jupiter: Callisto står strax söder om planeten. Jupiters höjd 2,9° i VSV, solhöjd –8,0°.

21 On 03 Månens libration gynnsam i området kring kratern Regnault.21 On 03.02 Venus (mag –4,3) 3,7° ovanför månen på ljus himmel. Månfas 14%, höjd endast 1,8° i ONO, solhöjd –4,0°.

21 On 06.24 Sommarsolståndet. Solen når sitt nordligaste läge på stjärnhimlen i Oxen, deklination +23°26’. Detta är årets längsta dag – solen går upp 03.46 och ned 22.08 och är ovanför horisonten 18 timmar och 22 minuter. Årets kortaste natt: Natten mellan 20 och 21 juni är 5 timmar och 38 minuter lång. När solen står som djupast under horisonten den 21 juni klockan 00.57 är höjden –8,0°. Årets tidigaste soluppgång inträffar i Norrköping den 18 juni och den senaste solnedgången den 24 juni.

21 On 16 Merkurius i övre konjunktion (bortom solen).

21 On 16 Solen i Tvillingarna. RA 6h01,7m dekl +23°26'.

21 On 16 Merkurius (mag –2,3) i Tvillingarna. RA 6h01,7m dekl +24°31'.

21 On 23.56 Pollux (mag +1,2) i Tvillingarna försvinner i skymningen. Höjd 3,1° i NV, solhöjd –7,0°.

22 To 00.59 Lagunnebulosan (M8) i Skytten högst i söder vid midnatt. Höjd 7,1°, solhöjd –8,0°.22 To 03.30 Tunn månskära i gryningen. Månfas 6%, höjd endast 1,5° i ONO, solhöjd –2,1°.

22 To 17.22–17.56 Månen ockulterar Aldebaran (mag +0,8) i dagsljus. Månfas 4%, höjd 14,6° i V/10,4° i VNV, solhöjd 32,2°/27,7°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. Månen står endast 22°VSV om solen så iakttag stor försiktighet så att denna inte hamnar i synfältet om du ger dig i kast med denna svåra observation! Bara en glimt av solen i kikaren/teleskopet och du riskerar obotliga ögonskador!

22 To 23.56 Regulus (mag +1,3) i Lejonet försvinner i skymningen. Höjd 3,0°, solhöjd –7,0°.

23 Fr 01.00 Asteroiden 6 Hebe (mag +9,2) 0,9°SSO om klotformiga stjärnhopen M14 i Ormbäraren. Hebes höjd 27,0° i S, solhöjd –8,0°.

23 Fr 12.52 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 357 943 kilometer. I Norrköping är månen som störst den 23/6 klockan 12.18 med diametern 33,8 bågminuter. Månfas 1%, höjd 49,4° i S, solhöjd 54,1°.

23 Fr 12.54 Saturnus: Rymdsonden Cassini passerar mellan planeten och ringarna för tionde gången (av 22).

24 Lö 04.31 NYMÅNE i Orion,
upp 04.39, i söder 13.19 (höjd 50°), ned 22.00.

24 Lö 13.18 Månens nordligaste deklination +18°47', i Tvillingarna, månfas 0%, höjd 50,2° i S, solhöjd 54,6°.

24 Lö 22.08 Årets senaste solnedgång i Norrköping.

24 Lö 23.22 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 431(J)2 – Ganymedes och Io nära varandra. Jupiters höjd 12,9° i VSV, solhöjd –5,7° – fortfarande borgerlig skymning.

25 Sö 01.00 Saturnus: Titan finns snett norr om planeten, Rhea finns i sama riktning, fast längre in. Saturnus höjd 8,9° i S, solhöjd –8,0°.

25 Sö 22.26 Tunn månskära i skymningen. Månfas 4%, höjd endast 1,7° i VNV, solhöjd –2,2°.

Vecka 26 (26–30 juni)26 Må 00.43 Lagunnebulosan (M8) i Skytten bäst synlig (= högst i söder på mörkaste himlen). Höjd 7,1°, solhöjd –8,0°.

26 Må 13 Asteroiden 6 Hebe närmast jorden, avstånd 1,54 AE (230 miljoner kilometer).

27 Ti 11 Meteorskuren Juni-Bootiderna i maximum, ZHR 0–100 meteorer/timme. Oftast låg aktivitet, men kan få utbrott (senast 1998 och 2004). Vissa videoobservationer tyder på att Juni-Bootiderna är mest aktiva mellan 20 och 25 juni från en något sydligare radiant. Svårobserverat på den ljusa sommarhimlen men månen stör i alla fall inte. Radiant RA 14h56m dekl +48° (en bit norr om Björnvaktaren). Syns 22 juni–2 juli. Extremt långsamma meteorer (18 km/s). Ursprungskometen 7P/Pons-Winnecke har omloppstiden 6,4 år och passerade perihelium senaste i februari 2015.27 Ti 23.30 Regulus (mag +1,3) 2,4° uppe till vänster om månen. Kikare och bra horisont krävs för att se Regulus. Månfas 19%, höjd endast 2,2° i VNV, solhöjd –6,1°.

28 On 01.00 Saturnus: Titan längst östligt från planeten, Rhea finns på den motsatta västra sidan. Saturnus höjd 8,6° i SSV, solhöjd –8,1°.

28 On 14 Venus (mag –4,2) i Oxen. RA 3h25,0m dekl +15°53'.

28 On 20 Merkurius (mag –1,4) 0,8°N om Mars (mag +1,7). Konjunktion i rektascension som tyvärr är omöjlig att observera då planeterna befinner sig endast 8,7°Ö om solen.

29 To 22.31 Jupiter: Röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 321(J)4 – Ganymedes och Europa nära varandra. Jupiters höjd 16,2° i SV, solhöjd –2,7° – mycket ljus himmel!29 To 23.30 Jupiter (mag –2,1) 19,1° till vänster om månen. Månfas 38%, höjd 7,7° i V, solhöjd –6,2°.

30 Fr 00.10 Saturnus: Rymdsonden Cassini passerar mellan planeten och ringarna för elfte gången (av 22).

30 Fr 01.00 Vega (mag +0,0) i Lyran högst i söder vid midnatt. Höjd 70,2°, solhöjd –8,2°.

30 Fr 23.30 Jupiter (mag –2,1) 6,5° till vänster om månen. Månfas 49%, höjd 9,8° i VSV, solhöjd –6,2°.Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 28 maj 2017 och uppdaterades den 31 maj och 4 juni 2017.
På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–4 juni | 5–11 juni | 12–18 juni | 19–25 juni | 26–30 juni

Redigera