Onsdag 11 december 2019
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1–4 aug | 5–11 aug | 12–18 aug | 19–25 aug | 26–31 aug

Månen nära Jupiter (9) | Meteorskuren Perseiderna i maximum (13)
Asteroiden 15 Eunomia i opposition (13) | Merkurius bäst synlig (14)
Meteorskuren Kappa Cygniderna i max (18) | Jupiter ockulterar NGC 6235 (26–27)


Obs-guiden för augusti 2019

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: tidig kväll, svårobserverad (i söder/ned klockan 20.11/23.46 den 1:e, 19.19/22.45 den 16:e och 18.32/21.47 den 31:e); mag +8,4 till +8,8; Vågen –1, Skorpionen 1–. KT

4 Vesta: midnatt/sen kväll till morgon (upp/i söder klockan 00.16/07.31 den 1:e, 23.25/06.47 den 16:e och 22.37/06.00 den 31:e); mag +8,0 till +7,7; Väduren –11, Oxen 11–. KT

15 Eunomia: hela natten (i söder/ned klockan 01.49/07.11 den 1:e, 00.35/06.00 den 16:e och 23.17/04.47 den 31:e); mag +8,5 till +8,2 omkring oppositionen den 13:e, och sedan tillbaka till +8,5 i månadsslutet; Vattumannen. KT

Mer information och sökkartor över de ljusaste asteroiderna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Kometer

C/2018 W2 (Africano): hela natten (cirkumpolär) men bäst på morgonen (i söder klockan 08.45 den 1:e, 07.27 den 16:e och 05.41 den 31:e; mag +11,5 till +9,5; Giraffen –31, Perseus 31–; perihelium 6 september klockan 03, närmast jorden 27 september klockan 15. T

Mer information över de ljusaste kometerna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Meteorskurar

Södra Delta Aquariiderna 12 juli–23 augusti (max 30 juli, ZHR 25 meteorer/timme). Ö
Alfa Capricorniderna 3 juli–15 augusti (max 30 juli, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Perseiderna 17 juli–24 augusti (max 13 augusti, ZHR 110 meteorer/timme). Ö
Kappa Cygniderna 3–25 augusti (max 18, ev 14 augusti, ZHR 3 meteorer/timme). Ö
Aurigiderna 28 augusti–5 september (max 1 september, ZHR 6 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under augusti rör den sig genom Vattumannen och Fiskarna. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 31 (1–4 aug)1 To 00.03 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 63,2° i SSV, solhöjd –12,3°. Notera att även Algol befinner sig i minimum 1,5 timmar senare. Ö

1 To 01.00 Deneb (mag +1,3) i Svanen högst i söder vid midnatt. Höjd 76,8°, solhöjd –13,3°. Deneb är den tredje och sista stjärnan i den kända asterismen Sommartriangeln som kulminerar vid midnatt. Vega i Lyran gjorde det den 30 juni och Altair i Örnen den 19 juli. Ö

1 To 01.34 Algol-minimum. Höjd 34,8° i ONO, solhöjd –13,0°. Notera att även Sheliak = Beta Lyrae befinner sig i primärt minimum 1,5 timmar tidigare. Ö

1 To 05.12 NYMÅNE i Kräftan, RA 8h48,2m dekl +19°02',
upp 04.38, i söder 13.24 (höjd 50°), ned 21.49.

2 Fr 09.11 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 359 404 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 2/8 klockan 14.14 (månfas 3%, höjd 45,7° i S, solhöjd 47,1°) med diametern 33,67 bågminuter. Nästan lika stor är månen den 1/8 klockan 13.39 (månfas 0%, höjd 49,6° i S, solhöjd 48,9°) med diametern 33,64 bågminuter. Se även 30/8.2 Fr 21.40 Första skymten av månskäran på kvällen – lätt synlig. Månfas 4%, höjd 3,0°i VNV, solhöjd –3,3°. Ö

3 Lö 03.42 Betelgeuse (mag +0,4) i Orion dyker upp i gryningen. Höjd 3,2° i Ö, solhöjd –7,0°. ÖK3 Lö 22.06 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 41(J)23. 2 Europa finns mycket nära Jupiter (transit slutar klockan 21.57). Europas skugga syns på Jupiter mellan klockan 21.39 och 00.09 4/8. T

3 Lö 22.22 Algol-minimum. Höjd 16,8° i NO, solhöjd –7,3°. Ö

4 Sö 00.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea hittar du något mer åt sydost medan Iapetus finns i nordväst. Stjärnan TYC6295-298-1 (mag +10,9) bildar triangel med Titan och Rhea – stjärnan är nordligast av de tre. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –13,0°. TVecka 32 (5–11 aug)5 Må 21 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT5 Må 22.51 Vildandshopen (M11) i Skölden bäst synlig = högst i söder på mörkast möjliga himmel. Höjd 25,2°, solhöjd –9,9°. M11 stod högst i söder vid midnatt den 4 juli. ÖK

5 Må 23.45 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 4321(J). Jupiters höjd endast 2,0° i SV. T

6 Ti 01.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) 4,0°SSO om öppna stjärnhopen NGC 1502 i Giraffen. Kometens höjd 39,4° i NO, solhöjd –14,6°. NGC 1502 är den stjärnhop som är avslutningen på asterismen Kembles kaskad. T

7 On 11.22 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 8,0° i N, solhöjd 44,1°.

7 On 19.31 FÖRSTA KVARTERET i Vågen, RA 14h55,0m dekl –12°47',
upp 13.49, i söder 18.45 (höjd 19°), ned 23.28. Ö

7 On 23.30 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea är öster om densamma. Saturnus höjd 8,8° i S, solhöjd –12,8°. T

8 To 03.57 Merkurius (mag +0,3, elongation 19°V, fas 33%) dyker upp i gryningen. Höjd 3,3° i ONO, solhöjd –7,0°. Planeten syns till omkring den 22 augusti och är bäst synlig den 14 augusti, tyvärr kommer den aldrig så högt över den gryningsglödande horisonten. ÖK

8 To 11 Venus i perihelium, 0,72 AE (107,5 miljoner kilometer) från solen.

8 To 21.15 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 14(J)23. Skymningen pågår (solhöjd –2,3°). 4 Callisto befinner sig norr om Jupiter. T

8 To 22 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast månranden. KT8 To 22.30 Jupiter (mag –2,4, elongation 119°Ö) 14,9° till vänster om månen; dvärgplaneten 1 Ceres (mag +8,5, elongation 106°Ö) 3,9° nere till vänster om månen. Månfas 62%, höjd 6,6° i SV, solhöjd –9,2°. ÖKT

9 Fr 09 Merkurius (mag +0,1, elongation 19°V, fas 38%) i Kräftan. RA 7h56,9m dekl +19°06'.

9 Fr 22.30 Jupiter (mag –2,4, elongation 118°Ö) 2,3° nere till vänster om månen. Månfas 72%, höjd 7,3° i SSV, solhöjd –9,5°. En timme senare är har avståndet mellan Jupiter och månen krympt till 2,0° men då är Jupiters höjd endast 1,6° i SV – den går ned klockan 23.55. Ö

10 Lö 01 Merkurius längst västligt från solen, elongation 19°03'. Planeten kan ses lågt i ONO i gryningen mellan de ungefärliga datumen 8 och 22 augusti. Trots att den når sitt största vinkelavstånd från solen den 10:e så är den bäst synlig den 14 augusti.10 Lö 22.30 Jupiter (mag –2,4, elongation 117°Ö) 11,0° till höger om månen; Saturnus (mag +0,2, elongation 117°Ö) 19,5° till vänster om månen. Månfas 81%, höjd 7,8° i SSV, solhöjd –9,8°. Vinkelavståndet mellan Jupiter och Saturnus är nu 30,5°.

10 Lö 22.54 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)34. 2 Europa passerar över Jupiterskivan mellan klockan 21.57 och 00.24 11/8. Europas skugga syns på planeten från klockan 00.16, men då har Jupiter hunnit gå ned. T

11 Sö 08 Solen i Lejonet. RA 9h23,0m dekl +15°20'.

11 Sö 17 Venus (mag –3,9, elongation 1°N, fas 100%) i Lejonet. RA 9h23,0m dekl +16°37'.

11 Sö 18 Jupiter (mag –2,4, elongation 116°Ö) stationär i Ormbäraren, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 16h52,9m dekl –22°08', vilket är 7,7°SV om Sabik = Eta Ophiuchi (mag +2,4) och 6,7°NO om Antares = Alfa Scorpii (mag +1,0), den sistnämnde har dock försvunnit för säsongen på Norrköpings himmel.

11 Sö 22.30 Saturnus (mag +0,2, elongation 146°Ö) 7,0° till vänster om månen; klotformiga stjärnhopen M22 0,8° nere till vänster om månen. Månfas 88%, höjd 8,1° i S, solhöjd –10,1°.

11 Sö 23.16 Månens sydligaste deklination –23°15', i Skytten, månfas 88%, höjd 7,1° i SSV, solhöjd –13,2°.

11 Sö 23.30 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea befinner sig på den motsatta östra sidan. Stjärnan TYC6294-1387-1 (mag +11,3) finns strax norr om Titan. Saturnus höjd 8,4° i SSV, solhöjd –14,0°. TVecka 33 (12–18 aug)12 Må –– Mira-variabeln S Coronae Borealis i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,8 och +14,1 under en period på cirka 360 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +7,3. Variabeln befinner sig nästan mitt emellan Nusakan = Beta Coronae Borealis (mag +3,7) och Delta Bootis (mag +3,4). Den är cirkumpolär men syns bäst på kvällen, klockan 23.00 den 12/8 har den höjden 40,9° i V. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +7,5 i slutet av juli. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

12 Må 04.08 Tvillingparet Castor och Pollux pekar rakt ner mot Merkurius (mag –0,3, elongation 19°V, fas 48%); Merkurius 10,2° nedanför Pollux (mag +1,2). Merkurius höjd 4,7° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

12 Må 08 Uranus (mag +5,8, elongation 103°V) stationär i Väduren, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig vid RA 2h17,8m dekl +13°15', vilket är 8,3°SO om Mesarthim = Gamma Arietis (mag +3,9) och 5,5°NNV om Xi2 Ceti (mag +4,3).12 Må 22.30 Saturnus (mag +0,2, elongation 145°Ö) 5,5° till höger om månen; dvärgplaneten Pluto (mag +14,2, elongation 145°Ö) 1,2° uppe till vänster om månen. Månfas 94%, höjd 8,1° i S, solhöjd –10,4°. ÖT

13 Ti 01.02 Klotformiga stjärnhopen M15 i Pegasus högst i söder vid midnatt. Höjd 43,7°, solhöjd –16,6°. KT

13 Ti 04–17 Meteorskuren Perseiderna i maximum. ZHR 110 meteorer/timme. Tiden anger mellan vilka tider det traditionella maximat brukar infalla. Meteorexperten Peter Jenniskens har beräknat att jorden möter ett filament av meteorider just i början av denna tidsperiod. Tyvärr kommer månen att störa en hel del detta år – natten 11–12 aug upp: 18.52 ned 01.26, 12–13 aug upp: 19.43 ned 02.20, 13–14 aug upp: 20.21 ned: 03.25. Månfasen klockan 01 dessa nätter är 88%, 94% respektive 98%. Dessbättre står månen hela tiden lågt över horisonten då den passerar de sydliga stjärnbilderna Skytten och Stenbocken. Radiant vid max: RA 3h12m dekl +58° i Cassiopeia, alldeles norr om Perseus (se bilden till höger). Höjd 12 aug kl 23: 37°i NO, 13 aug kl 01: 48° i NO, kl 03: 61 i ONO°. Solhöjden är då –12,5°, –16,6° respektive –12,6°. Ljusa, snabba meteorer (59 km/s), ofta med ljusspår. Skuren är aktiv 17 juli–24 augusti. Ursprung: kometen 109P/Swift-Tuttle med omloppstiden 133 år, senaste perihelpassage i december 1992. Ö

13 Ti 04.11 Rigel (mag +0,2) i Orion dyker upp i gryningen. Höjd 3,8° i OSO, solhöjd –7,0°. ÖK


13 Ti 08 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,2) i opposition i Vattumannen. Eunomia befinner sig då vid RA 21h18,8m dekl –5°54', vilket är 3,5°V om Sadalsuud = Beta Aquarii (mag +2,9). Asteroiden är närmast jorden den 19 augusti.

15 Eunomias oppositioner 2019–2029:

2019 13 augusti, Vattumannen, mag +8,2, dekl –5°54'.
2021 21 januari, Kräftan, mag +8,5, dekl +16°52' (7°VSV om M44).
2022 16 april, Vattenormen, mag +9,8, dekl –26°05'.
2023 7 juli, Skytten, mag +8,7, dekl –25°07'.
2024 14 december, Kusken, mag +8,0, dekl +33°49' (2,3°SSV om M38, 2,6°V om M36).
2026 25 mars, Bägaren, mag +9,7, dekl –16°55'.
2027 9 juni, Skorpionen, mag +9,3, dekl –33°12' (10,2°SO om Antares).
2028 22 oktober, Fiskarna, mag +7,9, dekl +31°17' (4,6°SSO om Mirach = Beta And).


13 Ti 22.40 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 64,5° i S, solhöjd –11,5°. Ö

14 On 02.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,9, elongation 89°V) 1,3°N om Xi Tauri (mag +3,7). Vestas höjd 18,1° i Ö, solhöjd –15,9°. KT14 On 04.24 Merkurius (mag –0,6, elongation 18°V, fas 56%) bäst synlig = högsta höjd vid den borgerliga gryningens början. Merkurius höjd 6,1° i ONO, solhöjd –6,0°. ÖK

14 On 08 Venus i övre konjunktion (bortom solen). Planeten är då 1,3°NNO om solen. Venus är som längst bort från jorden den 11 augusti klockan 05, då avståndet är 1,73 AE (259 miljoner kilometer). Efter konjunktionen blir Venus aftonstjärna men kan inte observeras förrän omkring den 23 november då den befinner sig nära Jupiter.15 To 14.29 FULLMÅNE i Stenbocken, RA 21h43,8m dekl –17°28',
i söder 00.38 (höjd 12°), ned 04.35, upp 21.09. Ö

15 To 22.02 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)324. T

15 To 23.00 Saturnus: Titan, Rhea och Tethys ligger nästan på en rak linje: Titan strax norr om planeten, Rhea likaså men närmare Saturnus. Tethys står öster om planeten. Saturnus höjd 8,7° i S, solhöjd –13,5°. T

15 To 23.55 Månen strax till vänster om Stenbockens par Deneb Algedi = Delta Capricorni (mag +2,8) och Nashira = Gamma Capricorni (mag +3,7). Månfas 100%, höjd 12,9° i SSO, solhöjd –16,3°.

17 Lö 12.49 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 406 242 kilometer (geocentriskt).17 Lö 23.55 Neptunus (mag +7,8, elongation 157°V) 5,3° uppe till höger om månen. Neptunus står 0,5°ONO om Phi Aquarii (mag +4,2). Månfas 95%, höjd 14,4° i SO, solhöjd –16,9°. KT

18 Sö –– Meteorskuren Kappa Cygniderna i maximum. Enligt IMO:s videoobservationer kan dock skuren nå maximum redan den 14 augusti. ZHR 3 meteorer/timme. Radiant RA 19h04m dekl +59° i Draken. Höjd 17/8 kl 22: 88° (nästan i zenit!), 18/8 kl 01: 69° i VNV, kl 04: 49° i NV. Skuren kan dessutom ha sub-radianter i Draken och Lyran. Långsamma meteorer (25 km/s), ofta ljusstarka (eldkulor förekommer). Månen stör vid maximum: natten 17–18 aug upp: 21.37 ned: 08.16 (månfas klockan 01: 95%). Skuren är aktiv 3–25 augusti (6–19 augusti enligt IMO:s videoobservationer). Ursprung: asteroiden 2008 ED69. Ö

18 Sö 00.37 Astronomisk gryning/skymning är tillbaka! Första gången för säsongen då solen kommer mer än 18 grader under horisonten är mellan klockan 00.37 och 01.22. Nu kan himlen äntligen bli riktigt mörk igen – åtminstone om inte ljusföreningarna eller månen ställer till det. Ö

18 Sö 02.03 Asteroiden 759 Vinifera (mag +13,3) ockulterar stjärnan UCAC4-488-144017 (mag +10,7) i Fiskarna, sett från norra Götaland och södra och västra Svealand. Norrköping och Örebro ligger nästan mitt i ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. TVecka 34 (19–25 aug)19 Må 02.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,8, elongation 92°V) endast 15 bågminuter SSO om 4 Tauri (mag +5,1). Vestas höjd 20,1° i OSO, solhöjd –17,4°. KT

19 Må 14 Asteroiden 15 Eunomia närmast jorden, avstånd 1,40 AE (209 miljoner kilometer). Eunomia stod i opposition den 13 augusti.

19 Må 22.30 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea hittar du åt det nordvästra hållet. Saturnus höjd 8,9° i S, solhöjd –12,6°. T

20 Ti 03 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

20 Ti 09 Merkurius i perihelium, 0,31 AE (46 miljoner kilometer) från solen.

20 Ti 09.59 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 2,0° i N, solhöjd 33,0°.

20 Ti 21.11 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 432(J)1. T21 On 03.14 Algol-minimum. Höjd 57,7° i OSO, solhöjd –14,0°. Ö

21 On 04.33 Procyon (mag +0,4) i Lilla Hunden dyker upp i gryningen. Höjd 3,6° i Ö, solhöjd –7,0°. ÖK

21 On 23.55 Uranus (mag +5,7, elongation 112°V) 5,7° ovanför månen; Månen vid Valfiskens huvud. Månfas 67%, höjd 11,1° i Ö, solhöjd –18,3°. K

22 To 04.35 Merkurius (mag –1,2, elongation 13°V, fas 84%) försvinner i gryningen. Höjd 3,0° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

22 To 22.50 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 41(J)32. Jupiters höjd endast 1,1° i SV. 1 Io är förmörkad fram till klockan 22.53. 3 Ganymedes skugga syns på planetskivan mellan klockan 21.23 och 23.54. T

22 To 23.55 Månen bildar stor triangel med stjärnhoparna Plejaderna (M45) och Hyaderna; asteroiden 4 Vesta (mag +7,8, elongation 95°V) 3,8° nere till vänster om månen. Månfas 57%, höjd 8,9° i Ö, solhöjd –18,6°. ÖK

23 Fr 00 Asteroiden 3 Juno i konjunktion med solen.

23 Fr 06 Merkurius (mag –1,2, elongation 12°V, fas 87%) i Lejonet. RA 9h23,0m dekl +16°42'.

23 Fr 16.56 SISTA KVARTERET i Oxen, RA 3h54,5m dekl +15°38',
i söder 06.24 (höjd 46°), ned 14.32, upp 22.54. Ö

23 Fr 22.30 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea finns på den västra sidan. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –13,9°. T23 Fr 23.55 Plejaderna (M45) 9,5° ovanför månen; Prima Hyadum = Gamma Tauri (mag +3,6) = spetsen på Hyaderna 2,3° nere till vänster om månen; Aldebaran (mag +0,8) 5,9° nere till vänster om månen. Månfas 47%, höjd 6,0° i ONO, solhöjd –19,0°. Månen bryter in i norra delen av Hyaderna lagom till att den borgerliga gryningen börjar (klockan 04.50) den 24/8. Ö

24 Lö –– Meteorer: De sista perseiderna brukar vara synliga kring detta datum. Ö

24 Lö 00.02 Algol-minimum. Höjd 34,7° i ONO, solhöjd –19,2°. Ö

24 Lö 05.08 Månockultation av Delta1 Tauri (mag +3,8) i Hyaderna börjar. Svårobserverat på grund av ljus himmel. Månfas 45%, höjd 43,3° i SO, solhöjd –3,9°. T

24 Lö 15 Venus (mag –4,0, elongation 3°Ö, fas 100%) 0,3°N om Mars (mag +1,8, elongation 3°Ö, fas 100%). Konjunktion i rektascension som tyvärr inte kan se då båda planeterna står för nära solen för att observeras.

25 Sö 01 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden. KT25 Sö 20.20 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna:(J)4132. Skymningen pågår (solhöjd –1,3°). TVecka 35 (26–31 aug)26 Må 02.00 Månen vid Tvillingarnas fötter; stjärnhopen M35 3,1° uppe till vänster om månen. Månfas 25%, höjd 11,9° i ONO, solhöjd –19,7°. ÖK

26 Må 03 Mars i aphelium, 1,67 AE (249 miljoner kilometer) från solen.

26 Må 10.53 Månens nordligaste deklination +21°46', i Tvillingarna, månfas 22%, höjd 48,5° i SV, solhöjd 36,4°.

26 Må 20.51 Algol-minimum. Höjd 16,8° i NO, solhöjd –5,3°. Slutet kan observeras efter skymningen. Notera att även Sheliak = Beta Lyrae befinner sig i primärt minimum ungefär samtidigt. Ö

26 Må 21.17 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 64,7° i S, solhöjd –8,1°. Notera att även Algol befinner sig i minimum nästan samtidigt. Ö

26 Må 21.30 Jupiter (mag –2,3, elongation 102°Ö) passerar de södra delarna av klotformiga stjärnhopen NGC 6235 (mag +8,9, diameter 5 bågminuter) i Ormbäraren denna och nästa kväll. Svårobserverat då Jupiter står lågt och himlen fortfarande är något ljus. Jupiter höjd 5,5° i SSV, solhöjd –9,5°. T

26 Må 23.00 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,4, elongation 161°Ö) endast 9 bågminuter NV om 12 Aquarii (mag +5,5). Eunomias höjd 25,1° i SSO, solhöjd –17,2°. KT

27 Ti 02.00 Asteroiden 9 Metis (mag +10,1, elongation 116°V) 0,7°S om Xi2 Ceti (mag +4,3). Metis höjd 28,4° i SO, solhöjd –20,0°. T

27 Ti 21.30 Jupiter (mag –2,2, elongation 101°Ö) passerar de södra delarna av klotformiga stjärnhopen NGC 6235 (mag +8,9, diameter 5 bågminuter). Se även 26/8. Jupiter höjd 5,3° i SSV, solhöjd –9,8°. T

27 Ti 21.59 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 32(J)14. T

27 Ti 22.00 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea finns i samma riktning men närmare ringarna. Saturnus höjd 8,8° i S, solhöjd –12,8°. T28 On 04.30 Stjärnhopen Praesepe/Bikupan i Kräftan 5,3° nere till vänster om månen; Tvillingparet Castor och Pollux pekar strax ner till höger om månen. Månfas 8%, höjd 14,7° i ONO, solhöjd –9,2°. ÖK

29 To –– Mira-variabeln R Cygni i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +6,1 och +14,4 under en period på cirka 426 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +7,5. Variabeln befinner sig endast 4 bågminuter OSO om Theta Cygni (mag +4,5). Den är cirkumpolär och kulminerar nära zenit klockan 22.02 den 29/8. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +8,5 i slutet av juli. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K29 To 04.46 Sista skymten av månens skära på morgonen – lätt synlig. Månfas 3%, höjd 6,9° i ONO, solhöjd –7,8°. Ö

30 Fr 12.37 NYMÅNE i Lejonet, RA 10h40,3m dekl +11°56',
upp 05.08, i söder 13.03 (höjd 43°), ned 20.33. Andra nymånen denna månad – den kallas ibland för "svart måne". Detta är för övrigt enda gången i år det är dubbelt av någon av de fyra huvudfaserna (nymåne, första kvarteret, fullmåne och sista kvarteret) under en och samma månad.

30 Fr 17.53 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 357 183 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 30/8 klockan 13.03 (månfas 0%, höjd 43,3° i S, solhöjd 40,4°) med diametern 33,86 bågminuter.31 Lö 20.21 Första skymten av månskäran på kvällen – synlig vid mycket bra förhållanden. Månfas 3%, höjd 2,8°i V, solhöjd –3,5°. ÖK

31 Lö 21.45 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea finns sydväst om densamma. Saturnus höjd 8,8° i S, solhöjd –12,8°. T


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 29 juli 2019 och uppdaterades senast den 31 juli 2019.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1–4 aug | 5–11 aug | 12–18 aug | 19–25 aug | 26–31 aug

Månen nära Jupiter (9) | Meteorskuren Perseiderna i maximum (13)
Asteroiden 15 Eunomia i opposition (13) | Merkurius bäst synlig (14)
Meteorskuren Kappa Cygniderna i max (18) | Jupiter ockulterar NGC 6235 (26–27)

Redigera