Torsdag 22 oktober 2020
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2020 | Ljusa kometer 2020

Hitta rätt direkt
1–6 sep | 7–13 sep | 14–20 sep | 21–27 sep | 28–30 sep

Månadens tre höjdare
Mars nära månen (5–6) | Neptunus i opposition (11)
Månen, stjärnhopen Praesepe och Venus på linje (14)


Obs-guiden för september 2020

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen.

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: bäst runt midnatt när den står i söder (upp/i söder/ned klockan 22.01/01.04/04.03 den 1:e, 21.05/23.53/02.46 den 15:e och 19.59/22.44/01.34 den 30:e); magnitud +7,7 till +8,1; stjärnbilder: Vattumannen –11 sep, Södra Fisken 11 sep–; opposition 28 augusti. K

4 Vesta: sen natt till morgon (upp 02.35 den 1:e, 02.16 den 15:e och 01.55 den 30:e); magnitud +8,4 till +8,3; stjärnbilder: Kräftan –21 sep, Lejonet 21 sep–; opposition 4 mars 2021. K

8 Flora: sen kväll till morgon (upp/i söder klockan 22.12/05.04 den 1:e, 21.29/04.18 den 15:e och 20.38/03.22 den 30:e); magnitud +9,3 till +8,6; stjärnbild: Valfisken (i huvudet); opposition 1 november. K

Övriga: 2 Pallas (i Herkules –6 sep, Ormbäraren 6–27 sep, Örnen 27 sep–) mag +9,9 till +10,2; 19 Fortuna (i Fiskarna –18 sep, Vattumannen 18 sep–) mag +9,8 till +9,4 omkr 11 sep till +9,9; 20 Massalia (i Vattumannen) mag +9,7 till +10,5; 68 Leto (i Valfisken) mag +10,2 till +9,6; 11 Parthenope (i Valfisken) mag +10,4 till +9.8;471 Papagena (i Floden) mag +10,5 till +9,9.

Mer information om asteroider hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl.

Kometer

C/2020 F3 (NEOWISE): tidig kväll i början av månaden, därefter försvinner den i skymningsljuset (ned klockan 22.18 den 1:e, 21.09 den 15:e och 20.02 den 30:e); höjd vid nautiska skymningens slut (solhöjd = –12°): 1 sep klockan 21.31: 5,4° i VNV, 15 sep 20.43: 2,6° i VSV, 30 sep 21.35: 0,1° i VSV; magnitud +9 till +11?; stjärnbilder: Jungfrun –16 sep, Vågen 16 sep–; perihelium 3 juli, närmast jorden 23 juli. KT

C/2020 Q1 (Borisov): hela natten – cirkumpolär (i söder klockan 07.28 den 1:e, 05.00 den 15:e och 22.03 den 30:e); magnitud +11? (kan vara i utbrott med osäker utveckling); stjärnbilder: Kusken –7 sep, Perseus 7–10 sep, Giraffen 10–17 sep‚ Cassiopeja 17–24 sep, Cepheus 24 sep–; perihelium 16 augusti, närmast jorden 25 september. T

Mer information om kometer hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl och Seiichi Yoshida.

Meteorskurar

Aurigiderna 28 augusti–5 september (max 31 augusti, ZHR 6 meteorer/timme). Ö
September-Epsilon Perseiderna 5–21 september (max 9 september, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Chi Cygniderna hela september (max 14–15? september, ZHR 2–3 meteorer/timme). Ö
Dagtids-Sextantiderna 9 september–9 oktober (max 27 september, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Södra Tauriderna 10 september–20 november (max 10 oktober, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Ett undantag är tiden från ungefär andra hälften av september till början av december, då Tauriderna är aktiva. Under första hälften av september rör sig ANT:s radiant genom Fiskarna. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du bland annat hos International Meteor Organization.
Vecka 36 (1–6 sep)1 Ti –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på morgonen fram till den 11 september. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö

1 Ti 04.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +8,4, elongation 30°V) 1,2°N om Asellus Australis = Delta Cancri (mag +3,9) och 1,4°OSO om stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44). Vestas höjd 8,9° i ONO, solhöjd –13,7°. K

1 Ti 18.12 Apollo-asteroiden 2011 ES4 (uppskattad diameter 22–49 meter) passerar endast 0,32 månavstånd från jorden. Enligt BAA når magnituden upp till +11,3 – deklinationen är –30° när den är som ljusast. Här hittar du baninformation från JPL.

1 Ti 22.00 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea och Iapetus finns på den västra sidan. T

2 On 04 Merkurius (mag –0,6, elongation 14°Ö, fas 91%) i Jungfrun, RA 11h38,5m dekl +3°12'.

2 On 07.22 FULLMÅNE i Vattumannen, RA 22h52,4m dekl –12°57',
i söder 00.51 (höjd 17°), ned 05.33, upp 20.31. Ö

2 On 09 Mars norra halvklot har vintersolstånd medan det södra har sommarsolstånd.

2 On 15 Asteroiden 2 Pallas (mag +10,0, elongation 115°Ö) stationär i Herkules, rörelsen blir därefter direkt. Pallas befinner sig vid RA 18h40,6m dekl +12°57', vilket är 6,3°V om Okab = Zeta Aquilae (mag +3,0).

2 On 20.52 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)24. 1 Io kommer fram ur en förmörkelse klockan 22.22. T2 On 22.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 171°V) 5,2° ovanför månen. Månfas 99%, höjd 9,3° i SO, solhöjd –15,2°. K

3 To 05.08 Sirius (mag –1,5) i Stora Hunden dyker upp i gryningen. Höjd 2,1° i SO, solhöjd –7,0°. ÖK

3 To 21 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT


Så här rör sig kometen C/2020 Q1 (Borisov) under september. Den stora frågan är hur ljus den blir. I slutet av augusti var den av magnitud +11,5 och har vi tur kan den synas i ett mindre teleskop. Bearbetad karta från Starry Night Pro Plus.

3 To 22.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) passerar mellan Capella (mag +0,1) och Almaaz = Epsilon Aurigae (mag +3,0) – kometen är 2,3°SV om Capella. Kometens höjd 19,0° i NNO, solhöjd –15,6°. T

4 Fr 01.00 Fomalhaut (mag +1,2) i Södra Fisken högst i söder vid midnatt. Höjd endast 1,9° – det krävs en mycket bra söderhorisont och gynnsamt väder för att se den. Notera att dvärgplaneten Ceres (mag +7,7, elongation 163°Ö) är som närmast Fomalhaut just då – den befinner sig 5,7°NNV om stjärnan. ÖK

4 Fr 02 Venus (mag –4,3, elongation 44°V, fas 61%) i Kräftan, RA 7h56,9m dekl +19°00'.

4 Fr 22.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) 2,4°V om Capella (mag +0,1). Kometens höjd 20,6° i NNO, solhöjd –15,9°. T

4 Fr 22.31 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 31(J)4. 2 Europa är i transit klockan 20.42–23.28 och har skuggpassage 22.50–(01.39). T

4 Fr 23.00 Mars (mag –1,9, elongation 135°V, fas 93%) 15,6° till vänster om månen. Månfas 93%, höjd 15,8° i OSO, solhöjd –20,8°. Ö

5 Lö 05.13 Regulus (mag +1,3) i Lejonet dyker upp i gryningen. Höjd 3,4° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

5 Lö 06 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt).

5 Lö 22.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea finns på den motsatta västra sidan och Iapetus hittas mot nordväst. T5 Lö 23.00 Mars (mag –1,9, elongation 136°V, fas 93%) 3,8° till vänster om månen. Månfas 88%, höjd 15,3° i OSO, solhöjd –21,1°. Avståndet mellan Mars och månen minskar under natten och är 1,3° vid den borgerliga gryningens början klockan 05.24 6/9 och 1,2° klockan 10.30 6/9, när de båda är på väg att gå ned.

6 Sö 04.30 Tvillingparet Castor och Pollux pekar ner mot Venus (mag –4,2, elongation 44°V, fas 62%); Venus 10,3° nedanför Pollux (mag +1,2). Venus höjd 19,9° i Ö, solhöjd –12,1°. Går även att observera nästföljande morgon. Ö

6 Sö 08.29 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 405 603 kilometer (geocentriskt).

6 Sö 23.00 Mars (mag –1,9, elongation 136°V, fas 93%) 8,2° till höger om månen; Uranus (mag +5,7, elongation 124°V) 6,0° uppe till vänster om månen. Månfas 81%, höjd 14,1° i Ö, solhöjd –21,5°. ÖKVecka 37 (7–13 sep)7 Må 00.10 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (planeten går ned klockan 00.19). Månarna: 412(J)3. 1 Io är strax norr om 2 Europa. T

7 Må 20.01 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: 42(J)13. T8 Ti 23.00 Stjärnhopen Plejaderna (M45) 7,2° ovanför månen; Aldebaran (mag +0,8) 10,3° nere till vänster om månen. Månfas 64%, höjd 10,1° i ONO, solhöjd –22,3°. Ö

9 On –– Meteorskuren September-Epsilon Perseiderna i maximum. ZHR 5 meteorer/timme. Överraskade 2008 och 2013 med ett kortvarigt utbrott med ljusa meteorer. Radiant RA 3h12m dekl +40° i Perseus, precis vid Algol. Höjd 9/9 kl 21: 21° i NO, 10/9 kl 01: 50° i Ö, kl 05: 71° i S. En något störande måne (55% belyst) går upp klockan 21.43 den 9/9. Snabba meteorer (64 km/s). Syns 5–21 september.

9 On 20 Mars (mag –2,0, elongation 139°V, fas 94%) stationär i Fiskarna, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig vid RA 1h50,6m dekl +6°51', vilket är 5,0°NV om Alrescha = Alfa Piscium (mag +3,8) och 2,4°ONO om Ny Piscium (mag +4,4).

9 On 21.40 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 43(J)2. 1 Io ockulteras klockan 20.51. T

9 On 22.00 Saturnus: Titan är rakt söder om planeten, Rhea befinner sig mer åt sydväst medan Iapetus finns åt nordost. Iapetus halkar nu vidare till Saturnus östra sida där den vätter sin mörkare halva mot oss. T

9 On 23.00 Aldebaran (mag +0,8) 4,0° nere till höger om månen. Månfas 55%, höjd 7,2° i ONO, solhöjd –22,7°. Ö10 To 11.26 SISTA KVARTERET i Oxen, RA 5h06,7m dekl +21°37',
i söder 06.35 (höjd 53°), ned 15.44, upp 22.10. Ö

10 To 22.49 Krabbnebulosan (M1) 20 bågminuter S om månen (endast 5 bågminuter från månens södra rand), det blir dock ingen ockultation. Månfas 45%, höjd endast 2,7° i NO, solhöjd –22,3°. T

11 Fr 03 Neptunus är närmast jorden, avstånd 28,92 AE (4327 miljoner kilometer). Planetens skenbara diameter är 2,3 bågsekunder.

11 Fr 04 Elnath (mag +1,6) 7,2° ovanför månen; stjärnhopen M35 5,5° till vänster om månen. Månfas 43%, höjd 39,9° i OSO, solhöjd –16,8°. ÖK

11 Fr 05.19 Algol-minimum. Höjd 71,5° i SSV, solhöjd –8,0°. ÖK

11 Fr 17 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).11 Fr 22 Neptunus (mag +7,8) i opposition i Vattumannen. Planeten befinner sig vid RA 23h23,3m dekl –5°10', vilket är 2,1°ONO om Phi Aquarii (mag +4,2) och 0,7°OSO om 96 Aquarii (mag +5,5). K

Neptunus oppositioner 2020–2030:

2020 11 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –5°10'.
2021 14 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –4°20'.
2022 17 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –3°30'. 11°VSV om Jupiter.
2023 19 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –2°40'.
2024 21 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –1°48'. 13°ONO om Saturnus.
2025 23 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –0°58'. 2,7°NO om Saturnus.
2026 26 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –0°07'. 9°VSV om Saturnus.
2027 28 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl +0°44'.
2028 30 september, Valfisken, mag +7,8, dekl +1°35'.
2029 2 oktober, Valfisken, mag +7,8, dekl +2°26'.
2030 5 oktober, Fiskarna, mag +7,8, dekl +3°16'.


11 Fr 23.18 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (planeten på låg höjd). Månarna: 431(J). 2 Europa är i transit från klockan 23.08. T

12 Lö 08.10 Månens nordligaste deklination, +23°49' i Tvillingarna, månfas 32%, höjd 55,2° i S, solhöjd 13,5°.

12 Lö 20.32–23.57 Jupiter: Skuggpassage av 3 Ganymedes. T

13 Sö 02 Jupiter (mag –2,5, elongation 117°Ö) stationär i Skytten, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 19h15,7m dekl –22°43', vilket är 2,0°SSO om Albaldah = Pi Sagittarii (mag +2,9) och 8,1°VSV om Saturnus (mag +0,4, elongation 117°Ö).13 Sö 04.00 Pollux (mag +1,2) 5,0° uppe till vänster om månen; Venus (mag –4,2, elongation 43°V, fas 65%) 14,8° nere till vänster om månen; Venus 2,3° nere till höger om stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) – närmaste avståndet. Månfas 23%, höjd 26,6° i Ö, solhöjd –17,4°. Ö

13 Sö 05 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden. KT

13 Sö 21.30 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea finns i sydost. T

13 Sö 21.44 Jupiter: Transit av 4 Callisto börjar. TVecka 38 (14–20 sep)14 Må –– Meteorskuren Chi Cygniderna i maximum 14–15 september. ZHR 2–3? meteorer/timme. Månen stör inte. Skuren observerades på video av IMO under 2015 under större delen av september med ett svagt maximum omkring 14–15:e. Den sågs även under några år innan dess men med lägre aktivitet. Meteorerna är mycket långsamma (medelhastighet 19 km/s). Radiant vid maximum vid RA 20h dekl +31° (nära variabeln Chi Cygni). Ö

14 Må 02.08 Algol-minimum. Höjd 61,6° i OSO, solhöjd –26,2°. Ö


Månen, stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) och planeten Venus ställer upp sig på rad morgonen den 14 september. De är så pass nära varandra att man kan få in dem i samma synfält med en vanlig fältkikare. Bilden är gjord med SkySafari 6 Pro.

14 Må 04.00 Månen, Praesepe och Venus på linje: stjärnhopen Prasepe/Bikupan (M44) 1,6° nedanför månen; Venus (mag –4,2, elongation 43°V, fas 65%) 4,1° nedanför månen; Asellus Australis = Delta Cancri (mag +3,9) 1,1° ovan till vänster om Venus. Månfas 15%, höjd 17,9° i ONO, solhöjd –17,7°. ÖK

14 Må 20.48 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)143. T

15 Ti 00.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +7,9, elongation 155°Ö) 2,1°NNV om Epsilon Piscis Austrini (mag +4,2). Ceres höjd 6,5° i S, solhöjd –17,6°. K15 Ti 05.00 Venus (mag –4,2, elongation 43°V, fas 66%) 12,4° uppe till höger om månen; asteroiden Vesta (mag +8,4, elongation 38°V) 6,7° uppe till höger om månen; Regulus (mag +1,3) 9,3° nere till vänster om månen. Månfas 7%, höjd 15,5° i Ö, solhöjd –11,4°. ÖK

16 On 05 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT

16 On 05.00 Regulus (mag +1,3) 6,9° uppe till höger om den tunna månskäran. Månfas 3%, höjd 4,8° i ONO, solhöjd –11,7°. Ö

16 On 15 Solen i Jungfrun, RA 11h38,5m dekl +2°20'.

16 On 22.27 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)124. 1 Io ockulteras klockan 22.42. T

16 On 22.56 Algol-minimum. Höjd 38,5° i ONO, solhöjd –25,2°. Ö


Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början under september.

17 To 05.49 Venus (mag –4,2, elongation 43°V, fas 66%) bäst synlig = högsta höjd vid den borgerliga gryningens början. Höjd 27,4° i OSO, solhöjd –6,0°. Planeten var längst västligt från solen redan den 13 augusti med elongationen 46°. Ö

17 To 13.00 NYMÅNE i Jungfrun, RA 11h49,6m dekl +5°46',
upp 05.48, i söder 12.57 (höjd 37°), ned 19.43.

17 To 20.03–22.19 Jupiter: Transit av 1 Io, skuggpassage följer klockan 21.16–23.32. T

17 To 21.30 Saturnus: Titan är norr om planeten, Rhea hittas på den östra sidan. T

17 To 22.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) 4,3°NNO om Själnebulosan (IC 1848) i Cassiopeja. Kometens höjd 49,0° i NO, solhöjd –21,0°. T

18 Fr 04 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Ö

18 Fr 15.48 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 359 088 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 18/9 klockan 13.45 (månfas 2%, höjd 30,8° i S, solhöjd 32,0°) med 33,58 bågminuter.18 Fr 19.26 Första skymten av månens skära på kvällen – synlig vid mycket bra förhållanden. Månfas 3%, höjd 2,6° i V, solhöjd –3,5°. ÖK

18 Fr 22.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) 4,7°NNO om Hjärtnebulosan (IC 1805) i Cassiopeja. Kometens höjd 51,8° i NO, solhöjd –21,3°. T

19 Lö 05 Merkurius i aphelium, 0,47 AE (70 miljoner kilometer) från solen.

19 Lö 19.45 Algol-minimum i skymningen. Höjd 19,3° i NO, solhöjd –6,3°. ÖK

19 Lö 19.57 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: (J)124. 3 Ganymedes är i transit klockan 19.33–22.52. T

19 Lö –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på kvällen fram till den 5 oktober. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö20 Sö 21.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) 4,0°N om Segin = Epsilon Cassiopeiae (mag +3,3). Kometens höjd 52,4° i NO, solhöjd –15,8°. TVecka 39 (21–27 sep)21 Må 02.13 Asteroiden 39 Laetitia (mag +11,1) ockulterar stjärnan TYC 0725-00276-1 (mag +9,2) i Orion, synligt i Svealand (Gävle och Falun ligger inom ockultationszonen). Mer information hittar du hos Steve Preston och karta hos Breit Ideas Observatory. T

21 Må 21.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea finns också på den östra sidan men närmare Saturnus. T

21 Må 21.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)413. T

22 Ti 15.31 Höstdagjämning. Solen (i stjärnbilden Jungfrun) korsar himmelsekvatorn för att därefter röra sig söder därom. Då refraktionen (ljusets brytning genom jordens atmosfär) gör att solen lyfts upp vid upp- och nedgång, blir dag och natt lika långa först ett par dygn efter höstdagjämningen.

22 Ti 22 Venus (mag –4,1, elongation 42°V, fas 69%) i Lejonet, RA 9h23,0m dekl +15°02'.

23 On 05.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +8,4, elongation 42°V) 2,1°N om Venus (mag –4,1, elongation 42°V, fas 69%). Vestas höjd 20,9° i Ö, solhöjd –13,8°. K

23 On 09 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) når sin nordligaste deklination, +68°49', i Cassiopeja.24 To 03.55 FÖRSTA KVARTERET i Skytten, RA 18h05,0m dekl –24°41',
upp 16.31, i söder 19.24 (höjd 6°), ned 22.16. Ö

24 To 16 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

24 To 19.06 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: 4321(J). T

24 To 19.38 Månens sydligaste deklination, –25°24' i Skytten, månfas 57%, höjd 6,0° i S, solhöjd –7,3°.

24 To 20.30 Jupiter (mag –2,4, elongation 105°Ö) 7,4° uppe till vänster om månen; Saturnus (mag +0,4, elongation 113°Ö) 15,0° uppe till vänster om månen; Nunki = Sigma Sagittarii (mag +2,0) 2,4° till vänster om månen. Avståndet mellan Saturnus och Jupiter är 7,7°. Månfas 57%, höjd 4,9° i SSV, solhöjd –13,8°. Ö

24 To 21 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast månranden. KT

24 To 21.00 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) passerar framför nebulosan NGC 7822 (Sh2-171) i Cepheus. Kometens höjd 64,3° i NO, solhöjd –17,4°. T

25 Fr 09 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) är närmast jorden, avstånd 0,74 AE (110 miljoner kilometer).25 Fr 20.30 Saturnus (mag +0,4, elongation 112°Ö) 3,6° ovanför månen; Jupiter (mag –2,4, elongation 105°Ö) 6,6° till höger om månen. Avståndet mellan Saturnus och Jupiter är 7,7°. Månfas 68%, höjd 6,6° i S, solhöjd –14,2°. Ö

25 Fr 21.00 Saturnus: Titan är söder om planeten, Rhea hittas nordost om den. T

26 Lö 20.30 Saturnus (mag +0,4, elongation 111°Ö) 11,8° till höger om månen; Jupiter (mag –2,4, elongation 104°Ö) 19,1° till höger om månen. Avståndet mellan Saturnus och Jupiter är 7,6°. Månfas 77%, höjd 8,1° i S, solhöjd –14,6°. Ö

26 Lö 20.45 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 43(J)12. T

26 Lö 23.26 Asteroiden 3641 Williams Bay (mag +16,0) ockulterar stjärnan UCAC4 533-4877 (mag +10,1) i Väduren, synligt i Svealand (Avesta, Fagersta och Ludvika ligger inom ockultationszonen). Mer information hittar du hos Steve Preston och karta hos Breit Ideas Observatory. T

27 Sö –– Meteorskuren Dagtids-Sextantiderna i maximum. ZHR 5? meteorer/timme. Radianten ligger vid RA 10h08m dekl 0° i Sextanten, vilket är endast drygt 30°V om solen. Som namnet antyder är skurens radiant ovan horisonten dagtid, men det kan vara möjligt att se meteorer precis före gryningen (radianten går upp nära klockan 04.40). Väldigt lite är känt om skuren så det kan vara intressant att hålla en koll i slutet av september och början av oktober.

27 Sö 20.30 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) 1,0°SV om Iota Cephei (mag +3,5). Kometens höjd 70,2° i NO, solhöjd –15,0°. T

27 Sö 23.31–00.42 28/9 Månen ockulterar Epsilon Capricorni (mag +4,5). Månfas 85%/86%, höjd 9,9° i SSV/5,7° i SV, solhöjd –31,6°/–33,5°. Ockultationens början sker vid månens mörka rand. KTVecka 40 (28–30 sep)

28 Må 22.24 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (planeten går ned klockan 22.54). Månarna: 42(J)13. T

29 Ti 04.25 Asteroiden 1300 Marcelle (mag +15,5) ockulterar stjärnan TYC 4689-1174-1 (mag +10,3) i Valfisken, synligt i södra Götaland (Malmö, Lund, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och stora delar av Öland ligger inom ockultationszonen). Mer information hittar du hos Steve Preston och karta hos Breit Ideas Observatory. T

29 Ti 05 Saturnus (mag +0,4, elongation 109°Ö) stationär i Skytten, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 19h49,4m dekl –21°23', vilket är 4,2°V om den klotformiga stjärnhopen M75 och 7,5°Ö om Jupiter (mag –2,4, elongation 101°Ö).

29 Ti 19.58–22.48 Jupiter: Skuggpassage av 2 Europa, transit slutar klockan 20.11. T

29 Ti 20.30 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea ser du NNV om den. T29 Ti 22.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 162°Ö) 6,6° uppe till vänster om månen. Månfas 96%, höjd 17,5° i SSO, solhöjd –25,7°. K

30 On 19 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

30 On 20.30 Kometen C/2020 Q1 (Borisov) nästan mitt emellan Alderamin = Alfa Cephei (mag +2,4) och Zeta Cephei (mag +3,4), 1,8°NNO om den röda Granatstjärnan = My Cephei (mag +4,2) och nebulosan IC 1396 (med Elefantsnabeln). Kometens höjd 78,8° i Ö, solhöjd –16,1°. T


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 30 augusti 2020 och uppdaterades senast den 1 september 2020.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2020 | Ljusa kometer 2020

Hitta rätt direkt
1–6 sep | 7–13 sep | 14–20 sep | 21–27 sep | 28–30 sep

Månadens tre höjdare
Mars nära månen (5–6) | Neptunus i opposition (11)
Månen, stjärnhopen Praesepe och Venus på linje (14)

Redigera