Onsdag 11 december 2019
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1 sep | 2–8 sep | 9–15 sep | 16–22 sep | 23–29 sep | 30 sep

Kometen C/2018 W2 (Africano) i perihelium (6) | närmast jorden (27)
nära Almach (13) | nära Mirach + M31 (18–19) | nära Algenib (26) | nära NGC 7743 (28)
Lunar X i dagsljus (6) | Jupiter nära månen (6) | McNaught och ASASSN nära varandra (7)
Saturnus nära månen (8) | Neptunus i opposition (10) | ISS på kvällarna (21–) | Höst! (23)


Obs-guiden för september 2019

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

4 Vesta: sen kväll till morgon (upp/i söder klockan 22.34/05.57 den 1:e, 21.46/05.08 den 15:e och 20.52/04.11 den 30:e); mag +7,7 till +7,2; Oxen. K

15 Eunomia: kväll till sen natt (i söder/ned klockan 23.13/04.42 den 1:e, 22.09/03.38 den 15:e och 21.08/02.35 den 30:e); mag +8,5 till +9,0; Vattumannen. KT

29 Amphitrite: sen kväll till morgon (upp/i söder klockan 20.22/03.51 den 1:e, 19.20/02.51 den 15:e och 18.11/01.41 den 30:e); mag +9,7 till +9,0; Fiskarna. KT

9 Metis: sen kväll till morgon (upp/i söder klockan 21.47/04.47 den 1:e, 20.54/03.54 den 15:e och 19.54/02.51 den 30:e); mag +10,0 till +9,3; Valfisken. KT

Mer information och sökkartor över de ljusaste asteroiderna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Kometer

C/2018 W2 (Africano): hela natten – cirkumpolär till och med 21/9 (i söder klockan 05.32 den 1:e, 03.03 den 15:e och 23.45 den 30:e; mag +10,5 till +9?; Perseus –8, Andromeda 8–11, Perseus 11–12, Andromeda 12–20, Fiskarna 20–21, Andromeda 21–25, Pegasus 25–29, Fiskarna 29–; perihelium 6 september klockan 03, närmast jorden 27 september klockan 15. T

C/2018 N2 (ASASSN): hela natten, men bäst på morgonen (cirkumpolär från den 27/9); upp/i söder klockan 19.36/04.50 den 1:e och 17.28/03.41 den 15:e, i söder klockan 02.18 den 30:e; mag +12 till 11?; Väduren –15, Triangeln 15–; perihelium 11 november klockan 01, närmast jorden 19 oktober klockan 16. T

260P/McNaught: hela natten, men bäst på morgonen (cirkumpolär från den 17/9); upp/i söder klockan 19.45/04.36 den 1:e och 16.45/04.00 den 15:e, i söder klockan 03.13 den 30:e; mag +12,5 till 11,5?; Väduren –17, Triangeln 17–22, Perseus 22–; perihelium 10 september klockan 01, närmast jorden 4 oktober klockan 03. T

Notera: Kometerna C/2018 N2 (ASASSN) och 260P/McNaught är 1,0° eller mindre från varandra 6–9 september. Det minsta avståndet (13 bågminuter) inträffar på kvällen den 7 september.

Mer information över de ljusaste kometerna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Meteorskurar

Aurigiderna 28 augusti–5 september (max 1 september, ZHR 6 meteorer/timme). Ö
September-Epsilon Perseiderna 5–21 september (max 10 september, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Chi Cygniderna hela september (max 14–15? september, ZHR 2–3 meteorer/timme). Ö
Dagtids-Sextantiderna 9 september–9 oktober (max 28 september, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Södra Tauriderna 10 september–20 november (max 10 oktober, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Ett undantag är tiden från ungefär andra hälften av september till början av december, då Tauriderna är aktiva. Under första hälften av september rör sig ANT:s radiant genom Fiskarna. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 35 (1 sep)1 Sö 16 Meteorskuren Aurigiderna i maximum. ZHR 6 meteorer/timme. En dåligt observerad skur som hade utbrott på ZHR 30–40 åren 1935, 1986 och 1994. Hade även en kortlivad topp på ZHR 130 år 2007. Radiant RA 6h04m dekl +39° i Kusken = 6°S om Menkalinan = Beta Aurigae (mag +1,9). Höjd 1 sep kl 21: 8° i N, 2 sep kl 01: 24° i NO, kl 05: 54° i Ö. Perfekta förhållanden då månen inte stör (ny den 31 augusti). Snabba meteorer (66 km/s). Syns 28 augusti–5 september. Ursprung: Kometen C/1911 N1 (Kiess).

1 Sö 20 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT

1 Sö 21.17 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: (J)1234. Jupiters höjd 4,9° i SSV, solhöjd –10,3°. TVecka 36 (2–8 sep)2 Må –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på morgnarna den 2–13 september. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Se även den 21/9. Ö

2 Må 08.36 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 2,1° i N, solhöjd 19,8°.

2 Må 13 Mars i konjunktion med solen. Planeten passerar 1,1°N om denna. Mars blir åter synlig i gryningen omkring den 7 oktober.3 Ti 13 Merkurius (mag –1,9, elongation 2°N, fas 100%) 0,7°N om Mars (mag +1,7, elongation 1°N, fas 100%). Konjunktion i rektascension som inte går att observera då planeterna står för nära solen.

3 Ti 22.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) 0,8°NNV om Gamma Persei (mag +2,9). Kometens höjd 37,1° i NO, solhöjd –15,3°. K?T

4 On 04 Merkurius i övre konjunktion (bortom solen). Planeten passerar 1,7°N om solen. Nu väntar ett för oss nordbor uselt aftonpass för Merkurius, då den inte alls går att observera. Den syns nästa gång istället i gryningen från omkring den 18 november.

4 On 05.09 Sirius (mag –1,5) i Stora Hunden dyker upp i gryningen. Höjd 2,2° i SO, solhöjd –7,0°. ÖK

4 On 21.30 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten medan Rhea hittas söder om den. Saturnus höjd 8,7° i S, solhöjd –12,7°. T

5 To 00.59 Fomalhaut (mag +1,2) i Södra Fisken högst i söder vid midnatt. Höjd endast 1,9°. ÖK

5 To 20 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast månranden. KT5 To 21.00 Jupiter (mag –2,2, elongation 93°Ö) 7,1° till vänster om månen. Månfas 46%, höjd 5,6° i SV, solhöjd –9,8°. Ö

Kometen C/2018 W2 (Africano)


6 Fr 03 Kometen C/2018 W2 (Africano) i perihelium, 1,45 AE (217 miljoner kilometer) från solen. Den kommer närmast jorden den 27 september klockan 15 med avståndet 0,49 AE (74 miljoner kilometer).

6 Fr 03.01 Asteroiden 2392 Jonathanmurray (mag +16,6) ockulterar stjärnan HIP 635 (mag +6,4) i Fiskarna, sett från nordvästra Norrland. Kiruna och Nikkaluokta ligger i ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

6 Fr 04 Kometerna C/2018 N2 (ASASSN) och 260P/McNaught 1,0° eller mindre från varandra fram till den 9 september klockan 06. Närmaste avståndet (13 bågminuter) inträffar på kvällen den 7 september. Båda kometerna har en magnitud på runt +12, C/2018 N2 (ASASSN) är troligen något ljusare. T

6 Fr 05.10 FÖRSTA KVARTERET i Ormbäraren, RA 16h48,0m dekl –20°14',
upp 15.40, i söder 19.14 (höjd 10°), ned 22.42.

6 Fr 05.13 Regulus (mag +1,3) i Lejonet dyker upp i gryningen. Höjd 3,6° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

6 Fr 17.47 Månen: Lunar X börjar att synas (enligt Dana Thompson på Cloudy Nights), tyvärr i dagsljus. Solljus och skuggor på väggarna på kratrarna Blanchinus, La Caille och Purbach gör att det bildas ett lysande X vid terminatorn. Månfas 56%, höjd 7,8° i SSO, solhöjd 14,1°. T

6 Fr 20.26 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 421(J)3. Jupiters höjd 4,9° i SSV, solhöjd –10,3°. 1 Io passerar framför planeten från klockan 20.33 och månens skugga kan observeras från klockan 21.50. Jupiter går ned klockan 22.07. T

6 Fr 21.00 Jupiter (mag –2,2, elongation 92°Ö) 6,1° till höger om månen. Månfas 57%, höjd 6,6° i SSV, solhöjd –10,2°. Ö

6 Fr 22.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 176°V) endast 31 bågsekunder SV om Phi Aquarii (mag +4,2). Månen Triton (mag +13,6), synlig i större teleskop, befinner sig just då nästan mitt emellan Neptunus och Phi Aquarii. Neptunus höjd 15,4° i SO, solhöjd –16,4°. KT

6 Fr 22.30 Kometen C/2018 W2 (Africano) 5,6°SO om Dubbelhopen i Perseus (h och Chi Persei eller NGC 869 och 884) och 1,7°V om Tau Persei (mag +3,9). Kometens höjd 41,8° i NO, solhöjd –19,0°. K?T

6 Fr 23.57 Asteroiden 914 Palisana (mag +12,2) ockulterar stjärnan UCAC4-470-070533 (mag +11,8) i Ormbäraren, sett från sydvästra Götaland. Malmö, Lund och Helsingborg ligger i ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

7 Lö –– Mira-variabeln R Andromedae i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,8 och +14,9 under en period på cirka 409 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +6,9. Variabeln befinner sig 4,5°SV om Andromedagalaxen (M31) och 0,8°NO om Rho Andromedae (mag +5,2). Den är cirkumpolär men syns för tillfället bäst på sennatten och står högst i söder klockan 02.17 den 7/9 på höjden 70,1°. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +7,3 i slutet av augusti. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

7 Lö 21.30 Saturnus (mag +0,3, elongation 119°Ö) 9,6° till vänster om månen; Jupiter (mag –2,2, elongation 119°Ö) 18,8° nere till höger om månen; klotformiga stjärnhopen M28 2,2° nere till vänster om månen; Lagunnebulosan (M8) 3,4° nere till höger om månen; Trifidnebulosan (M20) 3,6° till höger om månen; öppna stjärnhopen M21 3,3° till höger om månen. Månfas 67%, höjd 6,4° i SSV, solhöjd –13,8°. Jupiters höjd endast 2,3° i SV. ÖK

7 Lö 22.00 Kometen 260P/McNaught endast 13 bågminuter OSO om kometen C/2018 N2 (ASASSN). Båda kometerna har en magnitud på runt +12, ASASSN är troligen något ljusare. 260P/McNaughts höjd 19,2° i ONO, solhöjd –16,8°. T

8 Sö 17 Jupiter i kvadratur, 90°Ö om solen.

8 Sö 19.40 Månens sydligaste deklination –23°23', i Skytten, månfas 75%, höjd 6,6° i SSO, solhöjd –1,3°.

8 Sö 19.54 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 63,9° i SSO, solhöjd –3,1°.

8 Sö 21.15 Saturnus: Titan är strax söder om Saturnus medan Rhea finns sydost om planeten. Saturnus höjd 8,7° i S, solhöjd –12,6°. T8 Sö 21.30 Saturnus (mag +0,4, elongation 118°Ö) 3,0° till höger om månen; dvärgplaneten Pluto (mag +14,3, elongation 125°Ö) 4,0° till vänster om månen. Månfas 76%, höjd 7,8° i S, solhöjd –14,2°. ÖT

8 Sö 22.05 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Jupiter går dock ned klockan 22.00. Månarnas läge klockan 21.00: 4(J)123. Jupiters höjd klockan 21.00 4,2° i SSV, solhöjd –11,0°. TVecka 37 (9–15 sep)9 Må 21.30 Saturnus (mag +0,4, elongation 117°Ö) 15,1° till höger om månen. Månfas 84%, höjd 9,0° i S, solhöjd –14,6°. Ö

10 Ti 00.48 Asteroiden 171 Ophelia (mag +13,5) ockulterar stjärnan UCAC4-454-000904 (mag +11,9) i Valfisken, sett från Götaland och sydöstra Svealand. Malmö, Linköping, Norrköping och Stockholm ligger alla nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

10 Ti 01 Meteorskuren September-Epsilon Perseiderna i maximum. ZHR 5 meteorer/timme. Överraskade 2008 och 2013 med ett kortvarigt utbrott med ljusa meteorer. Beräkningar av Mikiya Sato visar att det kan bli ett mindre utbrott även i år omkring klockan 04.06 den 10/9. Esko Lyytinens prognosmodell visar dock att någon större aktivitet lär dröja till efter år 2040. Radiant RA 3h12m dekl +40° i Perseus, precis vid Algol. Höjd 9/9 kl 21: 21° i NO, 10/9 kl 01: 49° i Ö, kl 05: 71° i S. Månen (84% belyst) går ned klockan 01.15 den 10/9. Snabba meteorer (64 km/s). Syns 5–21 september.

10 Ti 01 Kometen 260P/McNaught i perihelium, 1,42 AE (212 miljoner kilometer) från solen. Den kommer närmast jorden den 4 oktober klockan 03 med avståndet 0,56 AE (84 miljoner kilometer).

10 Ti 04.54 Algol-minimum. Höjd 72,4° i S, solhöjd –10,4°. Ö

Neptunus i opposition


10 Ti 09 Neptunus (mag +7,8) i opposition i Vattumannen. Planeten befinner sig vid RA 23h15,0m dekl –5°59', vilket är endast 6 bågminuter VSV om Phi Aquarii (mag +4,2). KT (planeten går den 10/9 ned klockan 06.19 och upp 19.27).

Neptunus-oppositioner 2019–2029:

2019 10 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –5°59'.
2020 11 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –5°10'.
2021 14 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –4°20'.
2022 17 september, Vattumannen, mag +7,8, dekl –3°30'. 11°VSV om Jupiter.
2023 19 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –2°40'.
2024 21 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –1°48'. 13°ONO om Saturnus.
2025 23 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –0°58'. 2,7°NO om Saturnus.
2026 26 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl –0°07'. 9°VSV om Saturnus.
2027 28 september, Fiskarna, mag +7,8, dekl +0°44'.
2028 30 september, Valfisken, mag +7,8, dekl +1°35'.
2029 2 oktober, Valfisken, mag +7,8, dekl +2°26'.


11 On 19.35 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarnas läge klockan 20.30: 312(J)4. Jupiters höjd klockan 20.30: 5,4° i SSV, solhöjd –8,6°. T11 On 22.30 Månen strax nedanför stjärnparet Deneb Algedi = Delta Capricorni (mag +2,8) och Nashira = Gamma Capricorni (mag +3,7). Månfas 95%, höjd 13,2° i SSO, solhöjd –20,9°. Ö

12 To 00.00 Kometen C/2018 N2 (ASASSN) 4,9°NO om Hamal = Alfa Arietis (mag +2,0). Kometens höjd 38,5° i OSO, solhöjd –26,2°. T

12 To 21.00 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten medan Rhea är på den motsatta östra sidan. Iapetus är söder om Saturnus och finns strax öster om en trio av stjärnor som alla är av ungefär samma ljusstyrka som månen. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –12,5°. T

12 To 21.30 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,7, elongation 143°Ö) 34 bågminuter S om 5 Aquarii (mag +5,5). Eunomia bildar en nästan liksidig triangel med stjärnorna TYC5191-1126-1 (mag +8,6) och HIP102995 (mag +8,3) där asteroiden är den sydligaste "stjärnan". Eunomias höjd 24,6° i SSO, solhöjd –15,7°. KT

13 Fr 01.43 Algol-minimum. Höjd 57,6° i OSO, solhöjd –26,6°. Ö

13 Fr 03.08 Asteroiden 86 Semele (mag +13,5) ockulterar stjärnan UCAC4-557-018219 (mag +12,4) i Oxen, sett från delar av norra Norrland. Storuman och Arvidsjaur ligger nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

13 Fr 04.04 Asteroiden 3200 Phaethon (mag +17,0), meteorskuren Geminidernas ursprung, ockulterar stjärnan TYC 3341-00182-1 (mag +9,3) i Perseus, sett från norra Svealand. Ludvika och Avesta ligger strax söder om ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

13 Fr 15.32 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 406 375 kilometer (geocentriskt).

13 Fr 21.14 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna klockan 20.30: 21(J)34. Jupiters höjd klockan 20.30: 5,0° i SSV, solhöjd –9,4°. T

13 Fr 21.30 Kometen C/2018 W2 (Africano) passerar mellan Almach = Gamma Andromedae (mag +2,1) och 51 Andromedae (mag +3,6), 4,4°NNV om Almach. Kometens höjd 39,2° i ONO, solhöjd –16,1°. K?T

13 Fr 23.55 Neptunus (mag +7,8, elongation 176°Ö) 4,2° uppe till höger om månen. Månfas 100%, höjd 20,8° i SSO, solhöjd –26,8°. Neuptunus befinner sig 12 bågminuter VSV om Phi Aquarii (mag +4,2). ÖK

14 Lö –– Meteorskuren Chi Cygniderna i maximum 14–15 september. ZHR 2–3? meteorer/timme. Fullmånen stör tyvärr. Skuren observerades på video av IMO under 2015 under större delen av september med ett svagt maximum omkring 14–15:e. Den sågs även under några år innan dess men med lägre aktivitet. Meteorerna är mycket långsamma (medelhastighet 19 km/s). Radiant vid maximum vid RA 20h dekl +31° (nära variabeln Chi Cygni). Ö

14 Lö 00 Merkurius (mag –0,9, elongation 9°Ö, fas 97%) 0,3°S om Venus (mag –3,9, elongation 8°Ö, fas 99%). Konjunktion i rektascension fortfarande farligt nära solen. Båda planeterna blir synliga först i november då Merkurius kan observeras på morgonen och Venus på aftonen.

14 Lö 05 Asteroiden 9 Metis (mag +9,7, elongation 132°V) stationär i Valfisken, rörelsen blir därefter retrograd. Metis befinner sig vid RA 2h33,8m dekl +7°57', vilket är 1,3°OSO om Xi2 Ceti (mag +4,3) i Valfiskens huvud.

14 Lö 06.33 FULLMÅNE i Vattumannen, RA 23h32,6m dekl –8°31',
i söder 00.49 (höjd 22°), ned 06.05, upp 19.57.

14 Lö 20.27–21.33 Månen ockulterar 30 Piscium (mag +4,3). Månfas 99%, höjd 3,0°/10,8° i OSO, solhöjd –9,3°/–16,8°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT

14 Lö 21.30 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,8, elongation 141°Ö) 27 bågminuter S om 4 Aquarii (mag +6,0). Eunomias höjd 24,8° i SSO, solhöjd –16,5°. KT

14 Lö 22.31–23.40 Månen ockulterar 33 Piscium (mag +4,6). Månfas 99%, höjd 16,9° i SO/22,5° i SSO, solhöjd –22,2°/–26,6°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT14 Lö 23.55 Asteroiden 675 Ludmilla (mag +11,8) ockulterar stjärnan UCAC4-597-007906 (mag +11,9) i Väduren, sett från östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland samt de inre delarna av norra Norrland. Karlshamn, Åtvidaberg, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Gävle, Härnösand och Malå ligger alla nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

15 Sö 07.13 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 2,6° i NNV, solhöjd 5,6°.

15 Sö 22 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

15 Sö 22.31 Algol-minimum. Höjd 34,6° i ONO, solhöjd –22,6°. ÖVecka 38 (16–22 sep)16 Må –– Mira-variabeln R Cassiopeiae i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +4,7 och +13,5 under en period på cirka 430 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +7,0. Variabeln befinner sig 8,3°SV om Schedar = Alfa Cassiopeiae (mag +2,2). Den är cirkumpolär men syns för tillfället bäst mitt i natten och står högst i söder klockan 01.17 den 16/9 på höjden 82,4°. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +5,9 i slutet av augusti. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

16 Må 20.45 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea finns i nordostlig riktning medan Iapetus hittas på den motsatta sydvästra sidan. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –12,3°. T

17 Ti 00.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,4, elongation 116°V) 11 bågminuter SSV om 30 Tauri (mag +5,1). Vestas höjd 17,0° i Ö, solhöjd –28,1°. K

17 Ti 22.52 Asteroiden 720 Bohlinia (mag +14,1) ockulterar stjärnan TYC 27-259-1 (mag +9,7) i Fiskarna, sett från delar av Norrland. Storuman, Jokkmokk och Gällivare ligger nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T17 Ti 23.55 Uranus (mag +5,7, elongation 139°V) 5,0° ovanför månen; asteroiden Metis (mag +9,6, elongation 136°V) 2,9° nere till vänster om månen. Månfas 88%, höjd 25,2° i OSO, solhöjd –28,4°. ÖK

18 On 08 Saturnus (mag +0,4, elongation 109°Ö) stationär i Skytten, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 19h00,3m dekl –22°31, vilket är 3,9°NNO om Nunki = Sigma Sagittarii (mag +2,0). Saturnus bildar en triangel med Omikron Sagittarii (mag +3,8) 1,5° uppe till vänster och Xi2 Sagittarii (mag +3,5) 1,5° uppe till höger. Ö (planeten står den 18/9 i söder klockan 20.06 på höjden 8,9° och går ned klockan 23.21).

18 On 19.20 Algol-minimum (i skymningen). Höjd 16,7° i NO, solhöjd –2,5°. ÖK

18 On 20.24 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 312(J)4. Jupiters höjd 4,2° i SSV, solhöjd –10,5°. T

18 On 21.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) 2,1°N om Mirach = Beta Andromedae (mag +2,1) och 6,3°OSO om Andromedagalaxen (M31). Kometens höjd 37,0° i ONO, solhöjd –14,8°. K?T

19 To 21.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) 1,8°V om Mirach = Beta Andromedae (mag +2,1) och 6,4°SO om Andromedagalaxen (M31). Kometens höjd 37,1° i Ö, solhöjd –15,2°. K?T

19 To 23.55 Aldebaran (mag +0,8) 9,3° nere till vänster om månen; Stjärnhopen Plejaderna (M45) 8,5° ovanför månen; asteroiden 4 Vesta (mag +7,4, elongation 119°V) 5,4° nere till höger om månen. Vesta är 12 bågminuter S om 30 Tauri (mag +5,1). Månfas 72%, höjd 20,9° i Ö, solhöjd –29,1°. ÖK

20 Fr 20.30 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea står norr om den och Iapetus hittas en bit ut på den västra sidan. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –12,0°. T20 Fr 23.55 Aldebaran (mag +0,8) 4,1° till höger om månen. Månfas 62%, höjd 17,1° i Ö, solhöjd –29,5°. Ö

21 Lö 01.38 Asteroiden 442 Eichsfeldia (mag +13,3) ockulterar stjärnan TYC 4677-00422-1 (mag +12,1) i Valfisken, sett från östligaste Norrland. Hemavan och Abisko ligger nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

21 Lö 18.31 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 61,9° i SO, solhöjd 2,8°.

21 Lö –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på kvällarna den 21 september–6 oktober. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö

21 Lö 21.30 Kometen C/2018 W2 (Africano) 0,7°Ö om Delta Andromedae (mag +3,2). Kometens höjd 40,4° i Ö, solhöjd –19,2°. K?T

21 Lö 23 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden. KT

21 Lö 23.55 Zeta Tauri (mag +3,0) i Oxens horn 1,6° uppe till höger om månen; öppna stjärnhopen M35 6,6° till vänster om månen. Månfas 52%, höjd 12,3° i ONO, solhöjd –29,9°.

22 Sö –– Mira-variabeln R Hydrae i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +3 och +11 under en period på cirka 360 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +4,5. Variabeln befinner sig 2,5°Ö om Gamma Hydrae (mag +3,0). Tyvärr är variabeln uppe endast dagtid just nu och blir inte synlig förrän i december på morgonhimlen. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +6,5 i slutet av juli. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

22 Sö 04.41 SISTA KVARTERET i Orion, RA 5h56,0m dekl +21°28',
i söder 06.52 (höjd 53°), ned 16.02, upp 22.37.Vecka 39 (23–29 sep)

23 Må 07.08 Månens nordligaste deklination +22°06', i Tvillingarna, månfas 38%, höjd 52,8° i SSO, solhöjd 2,7°.

23 Må 09.50 Höstdagjämning. Solen (i stjärnbilden Jungfrun) korsar himmelsekvatorn för att därefter röra sig söder därom. Då refraktionen (ljusets brytning genom jordens atmosfär) gör att solen lyfts upp vid upp- och nedgång, blir dag och natt lika långa först ett par dygn efter höstdagjämningen.

23 Må 19.34 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 41(J)32. Jupiters höjd klockan 20.30: 6,1° i SSV, solhöjd –6,2°. T

23 Må 21.30 Kometen C/2018 W2 (Africano) 5,3°SO om Alpheratz = Alfa Andromedae (mag +2,1) i Pegasuskvadraten. Kometens höjd 39,3° i OSO, solhöjd –20,0°. K?T

24 Ti –– Mira-variabeln R Leporis i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,5 och +11,7 under en period på cirka 427 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +6,8. Variabeln befinner sig 7,5°SSV om Rigel = Beta Orionis (mag +0,2) och 3,5°VNV om My Leporis (mag +3,3). Den är just nu synlig under efternatten och morgonen. Den 24/9 sker uppgången klockan 01.23 och den står rakt i söder klockan 05.45 på höjden 16,6° (solhöjd –8,4°). AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +7,4 i slutet av maj. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

24 Ti 02.00 Pollux (mag +1,2) 6,7° uppe till vänster om månen. Månfas 29%, höjd 13,8° i ONO, solhöjd –30,0°. Ö

24 Ti 20.15 Saturnus: Titan står strax söder om planeten, Rhea finns nordväst om den medan Iapetus hittas långt västerut. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –11,7°. T

25 On 02.00 Stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) 1,9° uppe till höger om månen. Månfas 19%, höjd 5,3° i ONO, solhöjd –30,3°. ÖK

25 On 05 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,3, elongation 124°V) stationär i Oxen, rörelsen blir därefter retrograd. Vesta befinner sig vid RA 3h49,8m dekl +10°50', vilket är 3,4°VSV om Lambda Tauri (mag +3,4) och 23,5 bågminuter SSO om 30 Tauri (mag +5,1).26 To 05.00 Regulus (mag +1,3) 4,6° under månen. Månfas 10%, höjd 16,5° i Ö, solhöjd –14,5°. Ö

26 To 21.30 Kometen C/2018 W2 (Africano) 3,3°VNV om Algenib = Gamma Pegasi (mag +2,8) i Pegasuskvadraten. Kometens höjd 35,9° i OSO, solhöjd –21,2°. K?T27 Fr 05.37 Månens skära synlig på morgonen – lätt synlig. Månfas 4%, höjd 9,9° i Ö, solhöjd –10,2°. ÖK

27 Fr 15 Kometen C/2018 W2 (Africano) närmast jorden, avstånd 0,49 AE (74 miljoner kilometer). Den passerade perihelium redan den 6 september klockan 03, 1,45 AE (217 miljoner kilometer) från solen.

27 Fr 22.00 C/2018 N2 (ASASSN) 2,2°NO om Mothallah = Alfa Trianguli (mag +3,4). Kometens höjd 37,9° i Ö, solhöjd –24,6°. T

28 Lö –– Meteorskuren Dagtids-Sextantiderna i maximum. ZHR 5? meteorer/timme. Radianten ligger vid RA 10h08m dekl 0° i Sextanten, vilket är endast drygt 30°V om solen. Som namnet antyder är skurens radiant ovan horisonten dagtid, men det kan vara möjligt att se meteorer precis före gryningen (radianten går upp nära klockan 04.40). Väldigt lite är känt om skuren så det kan vara intressant att hålla en koll i slutet av september och början av oktober.

28 Lö 04.24 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 357 809 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 27/9 klockan 11.51 (månfas 3%, höjd 40,7° i S, solhöjd 28,8°) med diametern 33,74 bågminuter. Nästan lika stor är månen den 28/9 klockan 12.23 (månfas 0%, höjd 34,9° i S, solhöjd 29,2°) med diametern 33,73 bågminuter.

28 Lö 05.50 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 3,9° i NNV, solhöjd –8,9°. ÖK28 Lö 06.21 Danjonmåne i gryningen – kikare kanske behövs för att hitta den. Månfas 1%, höjd 3,7° i Ö, solhöjd –4,9°. Danjonmåne är en måne som kan ses inom 24 timmar från nymåne. ÖK

28 Lö 19 Asteroiden 15 Eunomia (mag +9,0, elongation 127°Ö) stationär i Vattumannen, rörelsen blir därefter direkt. Eunomia befinner sig vid RA 20h49,5m dekl –6°04', vilket är 3,3°N om Albali = Epsilon Aquarii (mag +3,8) och 1,1°S om 3 Aquarii (mag +4,4).

28 Lö 20.15 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten. Rhea och Iapetus finns också på den västra sidan och ligger nästan på linje med Titan – Rhea befinner sig lite mer än halvvägs in mot Saturnus jämfört med Titan medan Iapetus är knappt tre Titan-avstånd från planeten. Saturnus höjd 8,3° i S, solhöjd –13,2°. T

28 Lö 20.26 NYMÅNE i Jungfrun, RA 12h25,5m dekl +1°33',
upp 05.43, i söder 12.37 (höjd 35°), ned 19.08.

28 Lö 23.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) snuddar vid galaxen NGC 7743 (mag +12) i Pegasus. Kometens höjd 40,0° i SSO, solhöjd –29,9°. KT

29 Sö 00.00 Asteroiden 9 Metis (mag +9,3, elongation 147°V) 1,0°SSO om Xi2 Ceti (mag +4,3) i Valfiskens huvud. Metis höjd 29,0° i SO, solhöjd –32,9°. KT29 Sö 18.56 Svår danjonmåne i skymningen – kikare ett måste för att hitta den. Månfas 1%, höjd 2,4° i VSV, solhöjd –3,5°. Danjonmåne är en måne som kan ses inom 24 timmar från nymåne. KVecka 40 (30 sep)30 Må 00.00 Kometen C/2017 T2 (PanSTARRS) 2,6°OSO om Elnath = Beta Tauri (mag +1,6). Kometens höjd 23,1° i ONO, solhöjd –33,3°. T

30 Må 00.46 Asteroiden 3171 Wangshouguan (mag +15,5) ockulterar stjärnan TYC 46771223-01453-1 (mag +10,1) i Väduren, sett från norra Svealand. Borlänge och Falun ligger nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T

30 Må 06.34 Algol-minimum (i gryningen). Höjd 56,5° i V, solhöjd –3,8°. ÖK

30 Må 19 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT30 Må 19.00 Månens skära på kvällen – lätt synlig. Månfas 6%, höjd 3,5° i VSV, solhöjd –4,4°. ÖK

30 Må 21.00 Kometen C/2018 W2 (Africano) mitt i Fiskarnas lilla cirkel under Pegasuskvadraten. Kometens höjd 26,4° i SO, solhöjd –19,4°. K?T

30 Må 20.22 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna klockan 19.30: (J)324. Jupiters höjd klockan 19.30: 4,9° i SSV, solhöjd –8,3°. 1 Io ockulteras klockan 18.00 och kommer ut ur Jupiters skugga klockan 21.28. Jupiter går ned klockan, men då har planeten redan gått ned. T

30 Må 23.50 Asteroiden 1244 Deira (mag +15,1) ockulterar stjärnan TYC 1165-1018-1 (mag +10,6) i Pegasus, sett från delar av Norrland. Östersund, Lycksele, Piteå och Luleå ligger nära mitten av ockultationszonen. Läs mer hos Steve Preston. T


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 31 augusti 2019 och uppdaterades senast den 15 september 2019.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1 sep | 2–8 sep | 9–15 sep | 16–22 sep | 23–29 sep | 30 sep

Kometen C/2018 W2 (Africano) i perihelium (6) | närmast jorden (27)
nära Almach (13) | nära Mirach + M31 (18–19) | nära Algenib (26) | nära NGC 7743 (28)
Lunar X i dagsljus (6) | Jupiter nära månen (6) | McNaught och ASASSN nära varandra (7)
Saturnus nära månen (8) | Neptunus i opposition (10) | ISS på kvällarna (21–) | Höst! (23)

Redigera