Måndag 30 november 2020
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2020 | Ljusa kometer 2020

Hitta rätt direkt
1 nov | 2–8 nov | 9–15 nov | 16–22 nov | 23–29 nov | 30 nov

Månadens tre höjdare
Flora i opposition (1) | Månen, Venus, Merkurius och Spica nära varandra (13)
Meteorskuren Leoniderna når maximum (17)


Obs-guiden för november 2020

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen.

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: kväll, bäst när den står i söder (upp/i söder/ned klockan 16.29/19.34/22.38 den 1:e, 15.25/18.44/22.03 den 15:e och 14.18/17.54/21.31 den 30:e); magnitud +8,7 till +9,0; stjärnbild: Vattumannen; opposition 28 augusti. K

4 Vesta: kring midnatt till morgon (upp/i söder klockan 00.05/07.38 den 1:e, 23.37/07.03 den 15:e och 23.04/06.22 den 30:e); magnitud +8,2 till +7,8; stjärnbild: Lejonet; opposition 4 mars 2021. K

8 Flora: kväll till morgon (upp/i söder/ned klockan 17.26/23.51/06.20 den 1:e, 16.30/22.43/05.10 den 15:e och 15.07/21.34/04.05 den 30:e); magnitud +8,0 till +8,6; stjärnbild: Valfisken; opposition 1 november. K

Övriga: 11 Parthenope (i Fiskarna) mag +9,5 till +10,3; 15 Eunomia (i Kräftan) mag +9,8 till +9,4; 16 Psyche (i Oxen) mag +10,1 till +9,5; 471 Papagena (i Valfisken) mag +9,5 till +10,1.

Mer information om asteroider hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl.

Kometer

C/2020 M3 (ATLAS): sen kväll till morgon, går upp allt tidigare (upp/i söder klockan 21.36/02.32 den 1:e, 18.56/01.46 den 15:e och 15.15/00.45 den 30:e); magnitud +8 till +9?; stjärnbilder: Haren –1, Orion 1–23, Oxen 23–; perihelium 25 oktober, närmast jorden 14 november. KT

C/2020 S3 (Erasmus): morgon utom i slutet av månaden (upp/i söder klockan 02.32/07.42 den 1:e, 04.22/08.26 den 15:e och 06.36/09.43 den 30:e); magnitud +10 till +7?; stjärnbilder: Sextanten –4, Bägaren 4–13, Korpen 13–20, Jungfrun 20–27, Vattenormen 27–30, Vågen 30–; perihelium 13 december, närmast jorden 18 november. KT

88P/Howell: kväll, står lågt (i söder/ned klockan 16.02/18.27 den 1:e, 16.01/18.48 den 15:e och 15.56/19.15 den 30:e); magnitud +9 till +11?; stjärnbilder: Skytten –21, Stenbocken 21–; perihelium 26 september, närmast jorden 10 maj. T

C/2020 P1 (NEOWISE): bäst på morgonen, sämre under tidig kväll (upp/ned klockan 03.42/17.56 den 1:e, 03.31/17.42 den 15:e och 03.17/17.04 den 30:e); magnitud +10 till +16?; stjärnbilder: Jungfrun –1, Björnvaktaren 1–; perihelium 20 oktober, närmast jorden 12 oktober. T

156P/Russell-LINEAR: kväll till sen natt (i söder/ned klockan 20.43/01.09 den 1:e, 19.58/01.41 den 15:e och 19.20/02.18 den 30:e); magnitud +11 till +12?; stjärnbilder: Vattumannen –15, Fiskarna 15–; perihelium 17 november, närmast jorden 23 oktober. T

Mer information om kometer hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl och Seiichi Yoshida.

Meteorskurar

Södra Tauriderna 10 september–20 november (max 10 oktober, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Orioniderna 2 oktober–7 november (max 21 oktober, ZHR 20+ meteorer/timme). Ö
Norra Tauriderna 20 oktober–10 december (max 12 november, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Leoniderna 6–30 november (max 17 november, ZHR 10–20 meteorer/timme). Ö
Alfa Monocerotiderna 15–25 november (max 21 november, ZHR var). Ö
November-Orioniderna 13 november–6 december (max 28 november, ZHR 3 meteorer/timme). Ö
Monocerotiderna 27 november–17 december (max 9 december, ZHR 2 meteorer/timme). Ö

Mer information om meteorskurar hittar du bland annat hos International Meteor Organization.
Vecka 44 (1 nov)1 Sö –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på morgonen fram till den 7 november. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Se även 24 november. Ö

1 Sö 05.30 Venus (mag –4,0, elongation 34°V, fas 81%) 0,3°N om Zaniah = Eta Virginis (mag +3,9). Venus höjd 14,4° i OSO, solhöjd –13,5°. Ö

1 Sö 06.21 Merkurius (mag +1,5, elongation 13°V, fas 15%) dyker upp i gryningen omkring detta datum; Merkurius 4,0° till vänster om den något ljusare Spica och 21,5° nere till vänster om den betydligt ljusare Venus. Höjd 3,5° i OSO, solhöjd –7,0°. Merkurius kan observeras fram till omkring den 24 november och syns bäst runt den 10 november. ÖK

1 Sö 06.21 Spica (mag +1,0) i Jungfrun dyker upp i gryningen omkring detta datum. Höjd 3,2° i OSO, solhöjd –7,0°. ÖK


Asteroiden 8 Flora rör sig nära Valfiskens huvud vid sin opposition.

1 Sö 08 Asteroiden 8 Flora (mag +8,0) i gynnsam opposition i Valfisken. Flora befinner sig vid RA 2h42,7m dekl +3°15', vilket är 0,4°V om Kaffaljidhma = Gamma Ceti (mag +3,5). Närmaste jordavstånd nåddes den 31 oktober klockan 00 med 0,88 AE eller 131 miljoner kilometer. K

Floras oppositioner 2020–2030:

2020 1 november, Valfisken, mag +8,0, dekl +3°15'.
2022 12 april, Jungfrun, mag +9,7, dekl +0°16'.
2023 27 augusti, Vattumannen, mag +8,3, dekl –17°35', 6° från Saturnus.
2025 12 mars, Lejonet, mag +9,5, dekl +10°59', 4° från Denebola.
2026 9 juli, Skytten, mag +8,8, dekl –21°37'.
2028 6 februari, Kräftan, mag +8,9, dekl +20°10'.
2029 3 juni, Ormbäraren, mag +9,5, dekl –16°18'.
2030 20 december, Orion, mag +8,1, dekl +18°52'.


1 Sö 18.56 Algol-minimum. Höjd 38,6° i ONO, solhöjd –22,6°. Ö

1 Sö 19.45 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (låg höjd). Månarna: 4(J)12. 3 Ganymedes är i transit från klockan 18.37. TVecka 45 (2–8 nov)2 Må 04 Merkurius i perihelium, 0,31 AE (46 miljoner kilometer) från solen.

2 Må 06.23 Merkurius (mag +1,0, elongation 14°V, fas 19%) 4,0° till vänster om den nu lika ljusa Spica (mag +1,0) – närmaste avståndet; den betydligt ljusare Venus (mag –4,0, elongation 34°V, fas 82%) finns 19,9° uppe till höger om Merkurius. Merkurius höjd 4,7° i OSO, solhöjd –7,0°. ÖK

2 Må 10 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).2 Må 19.00 Månen står mellan stjärnhoparna Hyaderna och Plejaderna (M45); Aldebaran (mag +0,8) 6,6° nere till vänster om månen; Plejaderna 7,7° ovanför månen. Månfas 96%, höjd 13,8° i ONO, solhöjd –23,4°. Ö

3 Ti 09 Merkurius (mag +0,6, elongation 16°V, fas 25%) är stationär i Jungfrun, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 13h38,5m dekl –8°31', vilket är 4,1°NO om Spica.

3 Ti 19.00 Aldebaran (mag +0,8) 7,6° till höger om månen; Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 9,3° uppe till vänster om månen. Månfas 91%, höjd 10,5° i ONO, solhöjd –23,6°. Ö

3 Ti 19.55–20.47 Månen ockulterar Iota Tauri (mag +4,6). Månfas 91%, höjd 7,2° i ONO/23,8° i Ö, solhöjd –30,6°/–36,5°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT


Banan för kometen C/2020 M3 (ATLAS) under november. Markeringarna gäller för midnatt. Grundkarta från Starry Night Pro Plus.

4 On 00.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) 1,4°OSO om Rigel (mag +0,2). Kometens höjd 17,1° i SO, solhöjd –46,7°. KT

4 On 00.57 Asteroiden 11 Parthenope (mag +9,6) ockulterar stjärnan TYC 0033-01170-1 (mag +9,9) i Fiskarna, synligt i norra Svealand och södra Norrland (Gävle, Mora och Falun ligger nära centrallinjen). Mer information hittar du hos Steve Preston och karta hos Breit Ideas Observatory. T

4 On 17.16 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: (J)1234. 1 Io är i transit till klockan 16.18 och har skuggpassage till klockan 17.30. T

4 On 17.30 Saturnus: Titan är norr om planeten, Rhea finns i nordväst medan Iapetus är långt västerut. T

4 On 22.00 Stjärnhopen M35 2,4° till vänster om månen; Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 8,9° uppe till höger om månen. Månfas 84%, höjd 28,1° i Ö, solhöjd –43,4°. Månen ockulterar den södra delen av M35 senare på natten. ÖK

5 To 00.48 Asteroiden 437 Rhodia (mag +12,7) ockulterar stjärnan HIP 12532 (mag +9,4) i Väduren, synligt i norra Svealand och södra Norrland (Gävle, Hedemora och Ludvika ligger på centrallinjen). Mer information hittar du hos Steve Preston och karta hos Breit Ideas Observatory. T

5 To 02.55–04.25 Månen ockulterar södra delen av stjärnhopen M35 i Tvillingarna. Månfas 83%, höjd 55,3° i S/52,8° i SSV, solhöjd –34,1°/–23,0°. Månen lämnar stjärnhopen med den mörka månranden. KT

5 To 05.30 Venus (mag –4,0, elongation 33°V, fas 83%) 1,2°SV om Porrima = Gamma Virginis (mag +3,4). Venus höjd 12,5° i OSO, solhöjd –14,6°. Avståndet mellan Venus och Porrima är bara aningen större nästföljande morgon. Ö6 Fr 01.50–03.03 Månen ockulterar Omega Geminorum (mag +5,2). Månfas 75%, höjd 49,2° i SO/54,4° i SSO, solhöjd –41,1°/–33,4°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT

6 Fr 02.51 Månens nordligaste deklination, +24°15' i Tvillingarna, månfas 75%, höjd 53,7° i SSO, solhöjd –34,8°.

6 Fr 18.55 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 32(J)14. T

6 Fr 23.58 Förmörkelsevariabeln Algol (mag +2,1 till +3,4) står högst i söder vid midnatt. Höjd 72,4°, solhöjd –47,6°. Ö

7 Lö 00.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) 3,2°V om Orionnebulosan (M42). Kometens höjd 21,1° i SO, solhöjd –47,6°. KT

7 Lö 01.30 Tvillingparet Castor och Pollux pekar rakt ner mot månen; Pollux (mag +1,2) 5,3° ovanför månen. Månfas 66%, höjd 40,7° i OSO, solhöjd –43,1°. Ö

7 Lö 17.30 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,4, elongation 67°Ö) 1,0°SO om Jupiter (mag –2,1, elongation 66°Ö). Jupiter höjd 8,1° i SSV, solhöjd –12,9°. Pluto befinner sig 1,0° eller mindre från Jupiter fram till den 17 november. Det minsta avståndet, 0,7°, inträffar den 12 november. Du hittar sökkartor och annan information hos Sky & Telescope. T

7 Lö 21.13–22.03 Månen ockulterar Asellus Borealis = Gamma Cancri (mag +4,7). Månfas 57%, höjd 2,3° i NO/7,4° i ONO, solhöjd –40,2°/–44,4°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. Vid ockultationens slut står månen 1,9°NNO om stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44). Samtidigt befinner sig asteroiden 15 Eunomia (mag +9,8, elongation 99°V) 1,2°N om M44 och 1,2°VSV om månen. KT

8 Sö 05 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden. KT

8 Sö 10 Asteroiden 3 Juno i konjunktion med solen.

8 Sö 14.46 SISTA KVARTERET i Kräftan, RA 9h20,2m dekl +19°07',
i söder 05.45 (höjd 52°), ned 14.29, upp 22.05. Ö

8 Sö 17.30 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea och Iapetus hittas på den motsatta västra sidan. Förväxla inte Iapetus med stjärnan TYC6325-1589-1 (mag +11,2), månen ligger längst ut. T

8 Sö 22 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Ö8 Sö 23.59 Regulus (mag +1,3) 8,4° nedanför månen. Månfas 45%, höjd 11,7° i ONO, solhöjd –48,2°. ÖVecka 46 (9–15 nov)9 Må 06.00 Kometen C/2020 S3 (Erasmus) 1,7°NNO om Delta Crateris (mag +3,5). Kometens höjd 13,7° i SSO, solhöjd –11,8°. KT

9 Må 16.26 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)44. 2 Europa är bakom planeten och kommer sedan ut ur förmörkelse klockan 19.20. T

9 Må 23.59 Regulus (mag +1,3) 7,3° till höger om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +8,1, elongation 71°V) 1,2° nedanför månen. Månfas 35%, höjd 1,7° i ONO, solhöjd –48,4°. Vesta kommer närmast månen klockan 00.50 (10/11) med avståndet 1,1°. Ö10 Ti 04.15–05.46 Månen ockulterar en trio av galaxer i Lejonet: M105 (mag +10,2) klockan 04.15–05.26, NGC 3384 (mag +10,9) 04.27–05.33 och NGC 3389 (mag +12,5) 04.35–05.46. Månfas 33%/32%, höjd 32,1° i OSO/40,0° i SSO, solhöjd –25,6°/–13,8°. Ockultationernas slut sker vid månens mörka rand. T

10 Ti 06.49 Merkurius (mag –0,6, elongation 19°V, fas 57%) är bäst synlig = högsta höjd vid den borgerliga gryningens början; Merkurius är 6,8° till vänster om Spica (mag +1,0) och 13,3° nere till vänster om Venus (mag –3,9, elongation 32°V, fas 84%). Merkurius höjd 9,3° i SO, solhöjd –6,0°. Merkurius kan observeras fram till omkring den 24 november. Ö

10 Ti 18 Merkurius (mag –0,6, fas 59%) längst västligt från solen, elongation 19°06'.

10 Ti 20.00 Kometen 156P/Russell-LINEAR 5,1°OSO om Neptunus (mag +7,9, elongation 119°Ö). Kometens höjd 24,5° i S, solhöjd –32,8°. T

11 On 00.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) 1,8°V om Mintaka = Delta Orionis (mag +2,3) i Orions bälte. Kometens höjd 26,9° i SO, solhöjd –48,7°. KT

11 On 02 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT

11 On 06.43 Månockultation av Ny Virginis (mag +4,0) börjar i gryningen (vid månens ljusa rand). Månfas 22%, höjd 34,8° i SSO, solhöjd –7,0°. Ockultationens slut sker när solen har gått upp och kan därför inte ses. KT

11 On 18.05 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: (J)23. 1 Io är i transit till klockan 18.16 och har skuggpassage 17.09–19.26. 4 Callisto är bakom planeten fram till klockan 18.33. T

11 On 19.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +8,8, elongation 100°Ö) 1,5°SO om 47 Aquarii (mag +5,1). Ceres höjd 8,9° i S, solhöjd –25,5°. K

11 On 20.00 Asteroiden 8 Flora (mag +8,1, elongation 163°Ö) 0,6°N om HIP 11738 (mag +5,2). Floras höjd 24,1° i SO, solhöjd –33,1°. K

12 To –– Meteorskuren Norra Tauriderna i maximum. ZHR 5 meteorer/timme. Aktiviteten håller sig nära max-nivå från början till mitten av november. Ganska långsamma meteorer (29 km/s). Skuren kan bjuda på en och annan eldkula; ungefär vart 7:e år extra många, senast 2015. Aktiv 20 oktober–10 december. Radiant vid maximum i Oxen, 2,5°SO om Plejaderna M45 vid RA 3h52m dekl +22°. Höjd 12 nov kl 18: 16° i ONO, midnatt 12–13 nov: 53° i S, 13 nov kl 06: 21° i V. Månen stör inte vid maximum. Ursprung: 2P/Encke med omloppstiden 3,3 år (perihelium i juni 2020). Systerskuren Södra Tauriderna nådde sin topp redan den 10 oktober, men är aktiv fram till den 20 november. Ö

12 To 00.00 Asteroiden 15 Eunomia (mag +9,7, elongation 102°V) 1,0°NNO om stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44). Samtidigt står asteroiden 14 Irene (mag +11,1, elongation 102°V) 1,2°NNO om Eunomia och 0,4°ONO om Asellus Borealis = Gamma Cancri (mag +4,7). Eunomias höjd 23,5° i Ö, solhöjd –49,0°. T

12 To 06.00 Venus (mag –3,9, elongation 32°V, fas 84%) 10,2° nere till vänster om månen; Venus endast 3 bågminuter NV om Theta Virginis (mag +4,4). Månfas 13%, höjd 21,5° i SO, solhöjd –12,5°. Ö

12 To 17.15 Saturnus: Titan är söder om planeten, Rhea och Iapetus hittas väster om den – den sistanämnde ganska långt ut. T

12 To 17.30 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,4, elongation 62°Ö) 0,7°SSO om Jupiter (mag –2,1, elongation 62°Ö) – minsta avståndet. Jupiters höjd 7,6° i SSV, solhöjd –14,0°. Pluto befinner sig 1,0° eller närmare Jupiter under kvällarna 7–17 november. Du hittar sökkartor och annan information hos Sky & Telescope. T

13 Fr 06.11 Algol-minimum. Höjd 29,8° i VNV, solhöjd –11,4°. Ö13 Fr 06.30 Venus (mag –3,9, elongation 32°V, fas 85%) 4,6° till höger om månen; Spica (mag +1,0) 5,8° nere till höger om månen; Merkurius (mag –0,7, elongation 19°V, fas 68%) 8,8° nere till vänster om månen. Avståndet mellan Venus och Merkurius är 12,9° – det minsta under denna morgonsession. Månfas 6%, höjd 13,4° i SO, solhöjd –9,0°. Ö

13 Fr 17.00 Kometen 88P/Howell 3,5°S om Jupiter (mag –2,1, elongation 61°Ö). Ingen lätt observation, kräver fri horisont och bra förhållanden. Jupiter höjd 8,6° i SSV, solhöjd –10,5°. 51 Sagittarii (mag +5,6) och 52 Sagittarii (mag +4,6), strax nordväst om kometen, pekar nästan rakt mot denna. Howell (mag runt +9) är 36 bågminuter SSO om 52 Sagittarii. Dessutom befinner sig den betydligt svagare kometen 17P/Holmes (mag runt +17?) – känd för sina fantastiska utbrott – mellan Howell och 52 Sagittarii! T

14 Lö 06.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +8,0, elongation 74°V) 13 bågminuter N om galaxen M95. Vestas höjd 41,6° i SSO, solhöjd –13,0°. KT

14 Lö 06.30 Danjonmåne! = månskäran inom 24 timmar runt nymåne; Merkurius (mag –0,7, elongation 19°V, fas 71%) 5,3° uppe till höger om månen; Venus (mag –3,9, elongation 31°V, fas 85%) 18,2° uppe till höger om månen; Venus 5,0° rakt ovanför Spica (mag +1,0). Månfas 1%, höjd 2,2° i OSO, solhöjd –9,3°. Venus och Spica är 5,0° eller mindre från varandra på morgnarna fram till den 20 november. Minsta avståndet (3,9°) inträffar den 17 november; det är nästan lika lite den 16 november. ÖK

14 Lö 12.43 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 357 838 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 14/11 klockan 10.53 (månfas 1%, höjd 18,2° i S, solhöjd 12,4°) med 33,58 bågminuter.

14 Lö 15.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (under skymningen). Månarna: 4312(J). T

14 Lö 22.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) är närmast jorden, avstånd 0,36 AE (54 miljoner kilometer). ATLAS nådde perihelium den 25 oktober klockan 16, 1,27 AE (190 miljoner kilometer) från solen.

15 Sö 06.07 NYMÅNE i Vågen, RA 15h28,3m dekl –17°09',
upp 07.45, i söder 11.56 (höjd 13°), ned 15.53.

15 Sö 09 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

15 Sö 20 Mars (mag –1,6, elongation 141°Ö, fas 95%) är stationär i Fiskarna, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 0h57,4m dekl +5°16, vilket är 3,2°SSV om Epsilon Piscium (mag +4,3) och 3,1°SO om Delta Piscium (mag +4,4).Vecka 47 (16–22 nov)16 Må 00.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) 0,4°ONO om Bellatrix = Gamma Orionis (mag +1,6). Kometens höjd 34,4° i SSO, solhöjd –50,0°. KT

16 Må 00.01 Stjärnhopen Plejaderna (M45) i Oxen står högst i söder vid midnatt. Höjd 55,7°, solhöjd –50,0°. Ö

16 Må 03.00 Algol-minimum. Höjd 52,1° i V, solhöjd –36,3°. Ö

16 Må 06.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +8,0, elongation 75°V) endast 4 bågminuter SSV om galaxen M96. Vestas höjd 41,7° i SSO, solhöjd –13,5°. KT

16 Må 06.15 Kometen C/2020 S3 (Erasmus) 0,4°OSO om Gienah = Gamma Corvi (mag +2,6). Kometens höjd 8,6° i SSO, solhöjd –11,6°. KT16 Må 15.51 Första skymten av månens skära på kvällen – kikare kanske behövs för att hitta den (+ en bra horisont!). Månfas 3%, höjd 1,2° i SV, solhöjd –2,9°.

16 Må 17.15 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 41(J)3. 2 Europa försvann bakom planeten klockan 16.52. T

16 Må 17.15 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea finns i sydväst medan Iapetus är i ungefär samma riktning som Titan men på dubbla avståndet. T

16 Må 22 Merkurius (mag –0,7, elongation 18°V, fas 78%) i Vågen, RA 14h22,8m dekl –12°02'.

17 Ti 06.30 Venus (mag –3,9, elongation 31°V, fas 86%) 3,9° uppe till höger om Spica (mag +1,0) – minsta avståndet. Venus höjd 13,2° i SO, solhöjd –10,0°. Avståndet mellan Venus och Spica är 5,0° eller mindre på morgnarna fram till den 20 november. Ö

17 Ti 12 Meteorskuren Leoniderna i maximum. ZHR 10–20 meteorer/timme. Klockslaget ger tiden för nodpassagen. Beräkningar av Mikiya Sato visar på trolig aktivitet av ljussvagare meteorer 17 nov kl 07.50–09.13 samt att jorden möter meteorströmmar från år 901 den 18 nov kl 01.58 (bra tid för Sverige) och från år 1234 den 20 nov kl 16.28. Dessa ska dock inte ge någon högre aktivitet. Månen stör inget vid maximum. Meteorerna är mycket snabba (71 km/s). Aktiv: 6–30 november. Radianten finns vid maximum i Lejonet 10°N om Regulus vid RA 10h12m dekl +22° (upp kl 21.28 den 17 november, i söder kl 06.18 den 18:e med höjden 53°). Ursprung: kometen 55P/Tempel-Tuttle med omloppstiden 33,2 år (nästa perihelpassage i maj 2031). Ö17 Ti 17.15 Saturnus: Rhea, Titan och Iapetus på rät linje från planeten på den västra sidan –Rhea på ungefär halva Titan-avståndet och Iapetus på nästan dubbla d:o. T

17 Ti 22 Kometen 156P/Russell-LINEAR i perihelium, 1,33 AE (199 miljoner kilometer) från solen. Kometen var som närmast jorden den 23 oktober klockan 22 med avståndet 0,48 AE (72 miljoner kilometer).

18 On 13 Kometen C/2020 S3 (Erasmus) är närmast jorden, avstånd 1,04 AE (155 miljoner kilometer). Erasmus når perihelium den 13 december klockan 06, 0,42 AE (63 miljoner kilometer) från solen.

18 On 14.33 Månens sydligaste deklination, –25°50' i Skytten, månfas 15%, höjd 5,4° i S, solhöjd 4,3°.

18 On 16.30 Jupiter (mag –2,1, elongation 57°Ö) 10,9° uppe till vänster om månen; Saturnus (mag +0,6, elongation 61°Ö) 14,4° uppe till vänster om månen. Avståndet mellan Jupiter och Saturnus är 3,5°. Månfas 16%, höjd 3,6° i SSV, solhöjd –7,8°. Ö

18 On 17.00 Kometen 88P/Howell 3,5°S om Saturnus (mag +0,6, elongation 61°Ö). Saturnus höjd 9,4° i SSV, solhöjd –11,4°. T

18 On 18.55 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (låg höjd). Månarna: 4(J)23. 1 Io är i transit från klockan 18.00 och har skuggpassage från 19.05. T

18 On 23.49 Algol-minimum. Höjd 71,5° i SSV, solhöjd –50,9°. Ö

19 To 06.30 Venus (mag –3,9, elongation 30°V, fas 86%) endast 9 bågminuter Ö om 82 Virginis (mag +5,0). Venus höjd 12,2° i SO, solhöjd –10,4°. ÖK19 To 16.30 Saturnus (mag +0,6, elongation 60°Ö) 3,8° ovanför månen; Jupiter (mag –2,1, elongation 56°Ö) 4,7° uppe till höger om månen. Avståndet mellan Jupiter och Saturnus är 3,4°. Månfas 25%, höjd 6,4° i S, solhöjd –7,9°. Ö

19 To 17.00 Kometen 88P/Howell 23 bågminuter NNO om månen (endast 7 bågminuter från den norra månranden). Månfas 25%, höjd 5,7° i SSV, solhöjd –11,6°. T

20 Fr 15 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast månranden. KT

20 Fr 16.30 Saturnus (mag +0,6, elongation 59°Ö) 13,6° till höger om månen; Jupiter (mag –2,1, elongation 55°Ö) 16,7° till höger om månen. Avståndet mellan Jupiter och Saturnus är 3,3°. Månfas 34%, höjd 8,9° i S, solhöjd –8,1°. Ö

20 Fr 17.00 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea finns söder om denna medan Iapetus hittas på den västra sidan. T

21 Lö 13 Meteorskuren Alfa Monocerotiderna i maximum. ZHR variabelt, oftast runt 5 eller mindre. Presterade kortvariga utbrott 1995 och 2019, men i år väntas inget liknande. Snabba meteorer (65 km/s). Aktiv 15–25 november. Radiant vid maximum i Lilla Hunden 5°SSO om Procyon vid RA 7h48m dekl +1° (upp klockan 21.29 den 21 november, i söder klockan 03.38 den 22:e med höjden 32°). Månen går ned före midnatt. Ursprung: okänt. Ö

21 Lö 16.25 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 321(J)4. T

21 Lö 17.30 Stjärnparet Deneb Algedi = Delta Capricorni (mag +2,8) och Nashira = Gamma Capricorni (mag +3,7) strax ovanför månen. Månfas 45%, höjd 12,5° i S, solhöjd –15,6°. Ö

21 Lö 18.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +8,9, elongation 92°Ö) 0,8°SO om Helixnebulosan (NGC 7293) i Vattumannen. Ceres höjd 9,9° i S, solhöjd –19,5°. Månen står 9,8°VNV om Ceres. K

21 Lö 20 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Ö

21 Lö 20.38 Algol-minimum. Höjd 61,7° i OSO, solhöjd –39,4°. Ö

22 Sö 05.45 FÖRSTA KVARTERET i Vattumannen, RA 22h16,7m dekl –16°36',
upp 14.02, i söder 18.29 (höjd 17°), ned 23.09. Ö

22 Sö 15.40 Månen: Lunar X börjar att synas (enligt Beggarly på Cloudy Nights). Solljus och skuggor på väggarna på kratrarna Blanchinus, La Caille och Purbach gör att det bildas ett lysande X vid terminatorn. Månfas 54%, höjd 9,0° i SO, solhöjd –2,8°. T

Vecka 48 (23–29 nov)23 Må 05 Solen i Skorpionen, RA 15h56,9m dekl –20°26'.

23 Må 17.30 Neptunus (mag +7,9, elongation 106°Ö) 5,0° uppe till höger om månen. Månfas 64%, höjd 18,3° i SSO, solhöjd –15,9°. K

23 Må 18.05 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)234. T

23 Må 20.00 Kometen 156P/Russell-LINEAR 1,5°Ö om kolstjärnan 19 Piscium = TX Piscium (mag +4,9). Kometens höjd 34,6° i S, solhöjd –35,2°. T

23 Må 21 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

24 Ti 07.08 Merkurius (mag –0,7, elongation 14°V, fas 90%) försvinner i gryningen omkring detta datum; Merkurius är 14,9° nere till vänster om den ljusare Venus (mag –3,9, elongation 29°V, fas 87%). Merkurius höjd 3,3° i SO, solhöjd –7,0°. ÖK

24 Ti 17.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea finns på samma sida men längre inåt och Iapetus hittas åt nordväst. T

24 Ti 17.27 Algol-minimum. Höjd 38,8° i ONO, solhöjd –15,7°. Ö

24 Ti 17.30 Mars (mag –1,3, elongation 133°Ö, fas 93%) 16,3° uppe till vänster om månen. Månfas 73%, höjd 20,2° i SO, solhöjd –16,0°. Ö

24 Ti –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på kvällen fram till den 8 december. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö25 On 17.30 Mars (mag –1,3, elongation 132°Ö, fas 93%) 6,4° uppe till vänster om månen. Månfas 81%, höjd 21,4° i SO, solhöjd –16,2°. Ö

26 To 15.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: (J)1324. T

26 To 17.30 Mars (mag –1,3, elongation 131°Ö, fas 93%) 9,6° uppe till höger om månen. Månfas 88%, höjd 21,6° i OSO, solhöjd –16,3°. Ö

26 To 18.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +9,0, elongation 88°Ö) 11 bågminuter SSO om Ypsilon Aquarii (mag +5,2). Ceres höjd 10,6° i S, solhöjd –20,1°. K

27 Fr 01.29 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 405 893 kilometer (geocentriskt).

27 Fr 16 Venus (mag –3,9, elongation 28°V, fas 88%) i Vågen, RA 14h22,9m dekl –12°24'.

27 Fr 17.30 Månen vid Valfiskens huvud; Uranus (mag +5,7, elongation 152°Ö) 4,2° ovanför månen; asteroiden 8 Flora (mag +8,5, elongation 147°Ö) 5,9° nere till höger om månen. Månfas 93%, höjd 21,0° i OSO, solhöjd –16,4°. ÖK

27 Fr 21.00 Kometen C/2020 M3 (ATLAS) 2,0°V om Krabbnebulosan (M1) i Oxen. Kometens höjd 34,8° i OSO, solhöjd –42,7°. KT

28 Lö –– Meteorskuren November-Orioniderna i maximum, ZHR 3 meteorer/timme. Medelsnabba meteorer (41 km/s). Aktiv 14 november–6 december. Radiant vid maximum i norra Orion 9°NNO om Betelgeuse vid RA 6h04m dekl +16° (upp klockan 17.35 den 28 november, i söder klockan 01.28 den 29:e med höjden 47°). Månen är två dagar före full och stör betänkligt. Skurens ursprung är okänt. Ö

28 Lö 08 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

28 Lö 16.45 Saturnus: Titan är söder om planeten, Rhea finns på den östra sidan. T

28 Lö 17.15 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3214(J). T28 Lö 18.00 Kometen 156P/Russell-LINEAR endast 5 bågminuter NO om Omega Piscium (mag +4,0). Kometens höjd 36,0° i SSO, solhöjd –20,3°. T

28 Lö 23.59 Aldebaran (mag +0,8) i Oxen står högst i söder vid midnatt. Höjd 48,0°, solhöjd –52,8°. Ö

29 Sö 10 Neptunus (mag +7,9, elongation 101°Ö) är stationär i Vattumannen, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 23h18,2m dekl –5°41', vilket är 0,7°ONO om Phi Aquarii (mag +4,2).

29 Sö 18 Solen i Ormbäraren, RA 16h24,6m dekl –21°38'.29 Sö 19.00 Stjärnhopen Plejaderna (M45) 6,7° ovanför månen; Aldebaran (mag +0,8) 9,4° nere till vänster om månen. Månfas 100%, höjd 28,6° i OSO, solhöjd –28,2°. ÖVecka 49 (30 nov)30 Må 08.30–12.56 Månförmörkelse i jordens halvskugga. Vid mitten av förmörkelsen (klockan 10.43) är 85,5% av månens diameter inne i halvskuggan. Denna förmörkelse, som är nummer 58 av 73 i Saros-cykel 116, torde vara mycket svår att uppfatta även om månen är ovanför horisonten i mellersta och norra Sverige under viss tid av förloppet. Nästa månförmörkelse i vårt land inträffar den 19 november 2021 – den är partiell och syns delvis i nordligaste Norrland. Dessförinnan kan dock hela Sverige avnjuta en partiell solförmörkelse den 10 juni 2021.

30 Må 10.30 FULLMÅNE i Oxen, RA 4h27,7m dekl +19°50',
ned 08.10, upp 15.16, i söder ––. Ö

30 Må 19.00 Aldebaran (mag +0,8) 5,2° nere till höger om månen. Månfas 100%, höjd 25,2° i Ö, solhöjd –28,3°. Ö


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i normaltid.
Program som använts för beräkningarna i kalendern: Starry Night Pro Plus, MICA, The SkyX Serious Astronomer/Pro, SkySafari Pro.
Källor: Sky & Telescope, AAVSO, IMO, IAU Catalog of Star Names med flera.
Denna sida publicerades den 28 oktober 2020 och uppdaterades senast den 24 november 2020.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2020 | Ljusa kometer 2020

Hitta rätt direkt
1 nov | 2–8 nov | 9–15 nov | 16–22 nov | 23–29 nov | 30 nov

Månadens tre höjdare
Flora i opposition (1) | Månen, Venus, Merkurius och Spica nära varandra (13)
Meteorskuren Leoniderna når maximum (17)

Redigera