Fredag 2 juni 2023
Vi finns här: www.nak.se

Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Torsdag, 26 januari, Kl 19:00 - Stjärnhimlens 10 -topp 2023

Föredrag av allas vår Anders Wettergren i Värmestugan, Landeryds Obsevatorium. Tid kl 19.00

Skriv en kommentar

Torsdag, 16 mars, Kl 19:00 - ÖAS observationskväll

Landeryds Observatorium. Endast vid klart väder.

Skriv en kommentar

Torsdag, 23 mars, Kl 18:00 - ÖAS årsmöte

Plats: Linköpings universitet, Fysikhuset, föreläsningssal Schrödinger.
Doktorand Stan Barmentloo från Stockholms Universitet berättar om ett av hans forskningsobjekt; den unga stjärnan J1407 som överraskande hade en planet som var ringförsedd.
Efter föreläsningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Skriv en kommentar