Tisdag 26 juli 2016
Vi finns här: www.nak.se

Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Torsdag, 11 augusti, Kl 22:00 - Observationsmöte: Perseid-övervakning

Om vädret skulle vara dåligt alternativt samma tid den 12 augusti. Information ges på hemsidan.
Starten på observationssäsongen sker som vanligt med meteorobservationer. Här får varje observatör en egen sektor av himlen att kolla in och sedan gäller det att räkna stjärnfallen som kommer. I år blir förhållandena perfekta ur månsynpunkt. Om vädret är det också återstår att se. Medtag egen observationsstol, liggunderlag eller liknande.

Obs-plats: Vi träffas direkt ute vid "Anders observationsplats" som ligger vid den före detta sopptippen vid Herrebro. Behöver du bilskjuts: gör en förfrågan på NAK:s diskussionsforum. Karta för platsen finns här.

Skriv en kommentar

Fredag, 2 september, Kl 18:00 - Två stjärnträffar

Tyvärr så sammanfaller två av årets stora stjärnträffar samma helg, Sagittarius på Öland och Träff under stjärnorna (TUS) i Mariestad.
Sagittarius arrangeras av Grönhögens astronomiska förening (GAF) i samarbete med SAAF. Deltagande kostar 100 kronor men är gratis för SAAF-medlemmar, vilket alla fullbetalande NAK-medlemmar är.

TUS arrangeras av Mariestads Astronomiska Klubb (MAK), dit flera NAK:are brukar åka. Om du vill samåka kan det vara en god idé att göra en förfrågan i NAK:s diskussionsforum. På fredagskvällen är det observationer. På lördagen sedan föredrag, observationer, visningar, försäljning m.m.

GAF:s hemsida.
MAK:s hemsida.

Skriv en kommentar