På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1 juli | 2–8 juli | 9–15 juli | 16–22 juli | 23–29 juli | 30–31 juli
Mars i opposition | Total månförmörkelseObs-guiden för juli 2018

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

4 Vesta: kväll till sen natt (i söder/ned klockan 00.02/03.35 den 1:e, 22.47/02.14 den 16:e och 21.44/01.00 den 31:e); mag +5,6 till +6,3; Ormbäraren. Karta, se i Obs-guiden för juni. En utskriftsvänlig karta i svartvitt över Vestas och Saturnus banor hittar du hos Sky & Telescope. KT

Kometer

21P/Giacobini-Zinner: hela natten (cirkumpolär, i söder klockan 03.49 den 1:e, 03.40 den 16:e och 04.14 den 31:e); mag +11 till +9?; Svanen –10, Cepheus 10–29, Cassiopeja 26, 29–. En utskriftsvänlig karta i svartvitt över kometens bana hittar du hos Sky & Telescope. T

C/2017 S3 (PanSTARRS): hela natten men bäst på morgonen (cirkumpolär, i norr klockan 21.23 den 1:e, 21.59 den 16:e och 23.15 den 31:e; mag +13 till +8? Notera: kometen var i utbrott i början av juli med magnituden +9; Cassiopeja –3, Giraffen 3–20, Kusken 20–. En utskriftsvänlig karta i svartvitt över kometens bana hittar du hos Sky & Telescope. T

Sökkartor över de ljusaste kometerna hittar du hos Winnie's Kometenzeiten.

Meteorskurar

Juni-Bootiderna 22 juni–2 juli (max 23–27 juni, ZHR variabelt, troligen lågt). Ö
Juli-Gamma Draconiderna eventuell aktivitet runt den 28 juli. Ö
Södra Delta Aquariiderna 12 juli–23 augusti (max 30 juli, ZHR 25 meteorer/timme). Ö
Alfa Capricorniderna 3 juli–15 augusti (max 30 juli, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Perseiderna 17 juli–24 augusti (max 12 augusti, ZHR 110 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under juli rör den sig genom Skytten och Stenbocken. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 26 (1 juli)1 Sö 01.00 Kometen 21P/Giacobini-Zinner 1,8°NNV om öppna stjärnhopen M39 i Svanen. Kometens höjd 64,6° i Ö, solhöjd –8,3°. T

1 Sö 01.00 Kometen C/2017 S3 (PanSTARRS) 1,6°SO om IC 1848 ("Själnebulosan"). Kometens höjd 35,5° i NNO, solhöjd –8,3°. T

1 Sö 01.00 Saturnus: Titan längst östligt från planeten. Rhea ligger mer åt nordost medan Iapetus finns NNV om Saturnus. Saturnus höjd 8,9° i S, solhöjd –8,3°. T1 Sö 02.00 Mars (mag –2,2, elongation 150°V) 3,8° rakt under månen. Månfas 93%, höjd 11,1° i SSO, solhöjd –7,3°. Ö

1 Sö 22.01 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 341(J)2. Svårobserverat – den borgerliga skymningen pågår till klockan 23.24. Europas skugga finns på planetskivan fram till klockan 23.09. TVecka 27 (2–8 juli)

2 Må 02.00 Mars (mag –2,2, elongation 151°V) 12,5° nere till höger om månen; månen nära paret Gamma (mag +3,7) och Delta (mag +2,8) Capricorni. Månfas 88%, höjd 11,4° i SSO, solhöjd –7,4°. Ö

2 Må 23.30 Jupiter: 4 Callisto passerar strax norr om planeten. Månarna: 3(J+4)2. 3 Ganymedes finns nära Jupiter och Callisto. 1 Io tonar fram efter förmörkelse klockan 01.03. T

3 Ti 23.40 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)143. 3 Ganymedes står söder om 4 Callisto. T

4 On 01.00 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2, elongation 172°V) endast 26 bågsekunder NV om 50 Sagittarii (mag +5,6). Plutos höjd 9,4° i S, solhöjd –8,5°. T

4 On 01.00 Vildandshopen (M11) i Skölden högst i söder vid midnatt. Höjd 25,2°, solhöjd –8,5°. Stjärnhopen står högst i söder på mörkast möjliga himmel den 4 augusti klockan 22.54, då solhöjden är –9,9°. ÖKT

4 On 01.00 Saturnus: Titan är strax söder om planeten. Rhea finns på den västra sidan. Saturnus höjd 8,7° i S, solhöjd –8,5°. T

4 On 02.00 Neptunus (mag +7,9, elongation 116°V) 3,5° ovanför månen. Månfas 73%, höjd 10,8° i SO, solhöjd –7,6°. K6 Fr 01.00 Kometen C/2017 S3 (PanSTARRS) 9,3°N om Mirfak = Alfa Persei (mag +1,8). Avståndet är detsamma nästföljande natt. Kometens höjd 34,8° i NNO, solhöjd –8,7°. T

6 Fr 09.51 SISTA KVARTERET i Valfisken,
upp 00.47, i söder 06.53 (höjd 31°), ned 13.15. Ö

6 Fr 19 Jorden i aphelium (fjärmast solen), avstånd 1,017 AE (152,1 miljoner kilometer).

7 Lö 02.40 Algol-minimum. Höjd 31,2° i ONO, solhöjd –6,2°. Ö

7 Lö 03 Månens libration störst i longitud: kratern Grimaldi fjärmast randen. KT

8 Sö 02.00 Uranus (mag +5,8, elongation 74°V) 7,1° uppe till höger om månen. Månfas 33%, höjd 4,5° i Ö, solhöjd –8,0°. K8 Sö 03 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

8 Sö 22.48 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 31(J)4. Svårobserverat – den borgerliga skymningen pågår till klockan 23.13. 2 Europa passerar framför planetskivan fram till klockan 23.27, dess skugga syns på Jupiter mellan klockan 23.31 och 01.46 den 9:e (planeten går ned klockan 00.55). T

8 Sö 23.33 Spica (mag +1,0) i Jungfrun försvinner i skymningen. Höjd 3,0° i VSV, solhöjd –7,0°. ÖKVecka 28 (9–15 juli)9 Må 01.00 Saturnus: Titan längst västligt från planeten. Rhea ligger längre inåt i NV. Saturnus höjd 8,2° i SSV, solhöjd –9,0°. T

9 Må 22.39 Venus (mag –4,1, elongation 42°Ö, fas 67%) 1,1° uppe till höger om Regulus (mag +1,3). Bara Venus syns för blotta ögat, för att se Regulus krävs fältkikare eller teleskop med tillräckligt synfält. Venus höjd 5,2° i VNV, solhöjd –4,0°. ÖKT

9 Må 23.29 Algol-minimum. Höjd 14,7° i NNO, solhöjd –6,9°. Ö

10 Ti 01.00 Kometen 21P/Giacobini-Zinner 3,2°SO om nebulosan IC 1396 ("Elefantsnabeln") i Cepheus. Avståndet är detsamma nästföljande natt. Kometens höjd 68,3° i Ö, solhöjd –9,1°. T

11 On 00.27 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)143. Jupiter bara 2° över horisonten. T11 On 03.15 Tunn månskära i gryningen. Månfas 6%, höjd 3,1° i ONO, solhöjd –4,6°. ÖK

11 On 06 Jupiter (mag –2,2) stationär i Vågen, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 14h44,9m dekl –14°50', vilket är 2,1°NV om Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8). Ö

12 To 07 Merkurius (mag +0,4) längst östligt från solen, elongation 26°25'. Planeten går ned klockan 22.44, bara 48 minuter efter solnedgången. Det räcker tyvärr inte för att man ska kunna se den. Däremot kommer Merkurius att synas bra på morgonen kring månadsskiftet augusti–september, då bland annat tillsammans med Regulus i Lejonet.

12 To 12 Pluto (mag +14,2) i opposition i Skytten. Planeten befinner sig vid RA 19h26m32s dekl –21°46'35", vilket är 3,7°OSO om Albaldah = Pi Sagittarii (mag +2,9) och 12,7 bågminuter V om 50 Sagittarii (mag +5,6). T

Pluto-oppositioner 2018–2028:

2018 12 juli, Skytten, mag +14,2, dekl –21°47'.
2019 14 juli, Skytten, mag +14,2, dekl –22°04', 5,1° från Saturnus.
2020 15 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°20', 1,7° från Jupiter och 5,3° från Saturnus.
2021 18 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°34', 3,8° från M75.
2022 20 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°47', 2,1° från M75.
2023 22 juli, Skytten, mag +14,4, dekl –22°58', 1,1° från M75.
2024 23 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°07', 2,2° från M75.
2025 25 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°14', 3,9° från M75.
2026 27 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°20'.
2027 29 juli, Stenbocken, mag +14,5, dekl –23°24', 2,8°NV om Psi Capricorni (mag +4,1).
2028 30 juli, Stenbocken, mag +14,5, dekl –23°28'. 1,8°NNV om Psi Capricorni (mag +4,1).


12 To 12.37 Månens nordligaste deklination +20°08', i Tvillingarna, månfas 1%, höjd 51,4° i S, solhöjd 53,1°. Ö

13 Fr –– Mira-variabeln R Cassiopeiae i maximum. Mag +4,7 till +13,5, genomsnittligt maximum +7,0, period 430 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till runt +7,1 i slutet av juni. K

13 Fr 01.00 Saturnus: Titan är strax norr om planeten. Rhea finns på den västra sidan. Saturnus höjd 7,7° i SSV, solhöjd –9,6°. T

13 Fr 02.40 Aldebaran (mag +0,8) i Oxen dyker upp i gryningen. Höjd 3,1° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

13 Fr 03.48–06.14 Partiell solförmörkelse synlig från Australiens sydostkust och ön Tasmanien samt motstående kust av Antarktis och havet däremellan (ej i Sverige). Förmörkelsen är som störst klockan 05.01 på Antarktis kust då 34% av solens diameter (22% av solytan) förmörkas av månen. Förmörkelsen är nummer 69 av 71 i Saros-cykel 117. Den 11 augusti inträffar en än mindre partiell solförmörkelse som kan ses från norra Götaland och uppåt i landet. I Norrköping förmörkas då futtiga 2% av diametern (0,3% av ytan).

13 Fr 04.48 NYMÅNE i Tvillingarna,
upp 04.30, i söder 13.22 (höjd 51°), ned 22.03.

13 Fr 10.25 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 357 438 kilometer. I Norrköping är månen som störst den 13/7 klockan 13.17 (månfas 0%, höjd 50,8° i S, solhöjd 53,1°) med diametern 33,89 bågminuter.

13 Fr 21.57 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 41(J)2. Svårobserverat – den borgerliga skymningen pågår till klockan 23.02. 3 Ganymedes ockulteras av Jupiter fram till klockan 22.07. T

13 Fr 23.20 Castor (mag +1,6) i Tvillingarna försvinner i skymningen. Höjd 3,0° i NNV, solhöjd –7,0°. Stjärnan gör dock comeback på morgonen två dagar senare. ÖK14 Lö 22.13 Tunn månskära i skymningen. Höjd 2,1° i VNV, solhöjd –2,6°. K

15 Sö 01.00 Kometen 21P/Giacobini-Zinner 0,5°OSO om Zeta Cephei (mag +3,4). Kometens höjd 69,4° i OSO, solhöjd –9,9°. T

15 Sö 02.46 Castor (mag +1,6) i Tvillingarna dyker upp i gryningen. Höjd 3,1° i NNO, solhöjd –7,0°. Se även Pollux den 25/7. ÖK15 Sö 22.30 Venus (mag –4,2, elongation 43°Ö, fas 64%) 4,7° till vänster om månen. Månfas 11%, höjd 3,6° i VNV, solhöjd –4,1°. Ö

15 Sö 23.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 4312(J). 2 Europa passerar över planetskivan från klockan 23.41, dess skugga syns där först efter att Jupiter gått ned. TVecka 29 (16–22 juli)16 Må 22.30 Venus (mag –4,2, elongation 43°Ö, fas 64%) 8,8° nere till höger om månen. Månfas 19%, höjd 6,6° i V, solhöjd –4,3°. Ö

17 Ti –– Meteorer: De första perseiderna är synliga. Ö

17 Ti 00.30 Saturnus: Titan längst östligt från Saturnus. Rhea finns på den västra sidan. Saturnus höjd 8,1° i SSV, solhöjd –9,9°. T

17 Ti 01.00 Kometen 21P/Giacobini-Zinner 1,0°NV om Delta Cephei (mag +4,1 var). Kometens höjd 69,6° i ONO, solhöjd –10,2°. T19 To 01.00 Altair (mag +0,8) i Örnen högst i söder vid midnatt. Höjd 40,3°, solhöjd –10,5°. Ö

19 To 21.52 FÖRSTA KVARTERET i Jungfrun,
ned 00.02, upp 13.03, i söder 18.47 (höjd 26°). Ö

19 To 22 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast randen. KT

19 To 23.00 Jupiter (mag –2,2, elongation 106°Ö) 16,2° till vänster om månen. Månfas 51%, höjd 8,5° i VSV, solhöjd –6,8°. Ö

19 To 23.03 Antares (mag +1,0) i Skorpionen försvinner i skymningen. Höjd 3,0° i SSV, solhöjd –7,0°. Det dröjer ända till januari innan Antares syns igen – då på morgonen. ÖK

20 Fr 12 Merkurius i aphelium, 0,47 AE (70 miljoner kilometer) från solen. Sett från Merkurius har då solen en skenbar diameter på 1,1°, alltså mer än dubbelt så stor som vi ser den från jorden.

20 Fr 22 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT

20 Fr 22.45 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)324. Sker precis vid den borgerliga skymningens slut. 3 Ganymedes ockulteras från klockan 00.00 den 21:e, Jupiter går ned klockan 00.07. T20 Fr 23.00 Jupiter (mag –2,2, elongation 105°Ö) 4,5° nere till vänster om månen. Månfas 61%, höjd 9,6° i SV, solhöjd –7,0°. Ö

21 Lö 00.30 Saturnus: Titan är söder om planeten. Rhea finns i samma riktning men längre inåt. Saturnus höjd 7,5° i SSV, solhöjd –10,6°. T

21 Lö 01.01 Hantelnebulosan (M27) i Räven högst i söder vid midnatt. Höjd 54,2°, solhöjd –10,9°. T21 Lö 23.00 Jupiter (mag –2,2, elongation 104°Ö) 10,1° nere till höger om månen. Månfas 70%, höjd 10,3° i SV, solhöjd –7,2°. Ö

22 Sö –– Mira-variabeln R Cancri i maximum. Mag +6,1 till +11,8, genomsnittligt maximum +6,8, period 362 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till runt +9,8 i slutet av maj. Tyvärr står variabeln för nära solen för att kunna observeras just nu.Vecka 30 (23–29 juli)23 Må 23.00 Saturnus (mag +0,1, elongation 153°Ö) 16,6° till vänster om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +6,1, elongation 141°Ö) 5,3° nere till vänster om månen. Månfas 86%, höjd 10,5° i SSV, solhöjd –7,6°. ÖK

24 Ti –– Mira-variabeln R Leporis i maximum. Mag +5,5 till +11,7, genomsnittligt maximum +6,8, period 427 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till runt +6,7 i slutet av maj. Tyvärr går variabeln att observera först mot slutet av augusti.

24 Ti 01.00 Kometen 21P/Giacobini-Zinner ockulterar Caldwell 9 ("Grottnebulosan") i Cepheus. Kometens höjd 69,2° i ONO, solhöjd –11,5°. T

24 Ti 01.00 Kometen C/2017 S3 (PanSTARRS) 7,1°NNO om Capella (mag +0,1). Kometens höjd 24,6° i NNO, solhöjd –11,5°. T24 Ti 23.00 Saturnus (mag +0,1, elongation 152°Ö) 4,6° till vänster om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +6,2, elongation 140°Ö) 7,3° till höger om månen; öppna stjärnhopen M23 2,2° över månen; Trifidnebulosan (M20) 2,2° nere till vänster om månen. Månfas 92%, höjd 10,2° i S, solhöjd –7,8°. ÖK

25 On –– Mira-variabeln R Andromedae i maximum. Mag +5,8 till +14,9, genomsnittligt maximum +6,9, period 409 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till runt +6,7 i slutet av juni. K

25 On 00.00 Saturnus: Titan längst västligt från planeten. Rhea hittar du sydost om denna. Saturnus höjd 8,0° i SSV, solhöjd –10,7°. T

25 On 03.16 Pollux (mag +1,2) i Tvillingarna dyker upp i gryningen. Höjd 3,1° i NO, solhöjd –7,0°. Därmed är Tvillingparet Castor och Pollux komplett igen. Se även Castor den 15/7. ÖK

25 On 09 Merkurius (mag +1,5, elongation 21°Ö) stationär i Lejonet, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig vid RA 9h38,6m dekl +10°36, vilket är 7,6°V om Regulus (mag +1,3).

25 On 13 Uranus (mag +5,8) i kvadratur, 90°V om solen.

25 On 21.54 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)34. 1 Io finns bakom Jupiter. Svårobserverat – den borgerliga skymningen pågår till klockan 22.32. T

25 On 23.00 Saturnus (mag +0,1, elongation 151°Ö) 7,6° till höger om månen. Månfas 97%, höjd 9,5° i S, solhöjd –8,0°. Ö

25 On 23.26 Månens sydligaste deklination –21°38', i Skytten, månfas 97%, höjd 9,8° i S, solhöjd –9,4°. Ö

26 To 23.45 Mars (mag –2,8, elongation 174°V) 12,6° nere till vänster om månen; Saturnus (mag +0,2, elongation 150°Ö) 19,7° till höger om månen. Månfas 99%, höjd 10,0° i S, solhöjd –10,5°. Ö

27 Fr 00.39 Nautisk gryning/skymning är tillbaka! Första gången för säsongen då solen kommer mer än 12 grader under horisonten är mellan klockan 00.39 och 01.25. Stjärnbilderna blir nu allt lättare att se igen. Ö

27 Fr 04.20 Algol-minimum. Höjd 53,6° i Ö, solhöjd –2,2°. ÖK

27 Fr 01.00 Kometen C/2017 S3 (PanSTARRS) 3,9°NNO om Menkalinan = Beta Aurigae (mag +1,9). Avståndet är detsamma nästföljande natt. Kometens höjd 20,5° i NNO, solhöjd –12,1°. KT

27 Fr 07 Mars (mag –2,8) i opposition i Stenbocken. Mars befinner sig vid RA 20h32,7m dekl –25°30' eller 3,3°V om Psi Capricorni (mag +4,1) och 4,7°VNV om Omega Caprocorni (mag +4,1). Omega är stjärnan i botten på Stenbockens diamantliknande konstellation. Till följd av Mars sydliga deklination kommer den bara som mest 5,9° över horisonten (i söder klockan 01.10 den 27:e). Det innebär också att det tyvärr är svårare att få en klar och stadig bild av Mars om du tittar genom ett teleskop. Himlakroppar på låg höjd har en förmåga att bollas runt av jordens oroliga lufthav. Dessutom pågår en global sandstorm på planeten just nu som suddar ut detaljerna ännu mer. Något som bör synas är förhoppningsvis den södra polarkalotten. Planeten kommer närmast jorden den 31 juli. ÖKT

Mars-oppositioner 2018–2028:

2018 27 juni, Stenbocken, mag –2,8, diameter 24,3", dekl –25°30'.
2020 14 okt, Fiskarna, mag –2,6, diameter 22,3", dekl +5°27'.
2022 8 dec, Oxen, mag –1,9, diameter 17,0", dekl +25°00', ockulteras av fullmånen!
2025 16 jan, Tvillingarna, mag –1,4, diameter 14,5", dekl +25°07', invid Castor och Pollux.
2027 19 feb, Lejonet, mag –1,2, diameter 13,8", dekl +15°22', 4° från Regulus, 10° från Jupiter.


27 Fr 07.44 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 406 221 kilometer.Total månförmörkelse 27–28 juli:

Förmörkelsen kan helt eller delvis ses i hela Sverige, men den syns bäst i södra och östra Götaland och östra Svealand. I Norrköping går den att observera från månens uppgång klockan 21.18 och framåt, vilket inkluderar hela totaliteten. Förmörkelsen är nummer 38 av 71 i Zaros-cykel 129. En extra begivenhet är att planeten Mars (som står i opposition denna dag) kan ses strax under den förmörkade månen från klockan 22.24, då Mars går upp. Det behövs dock en bra horisont om inte planeten ska försvinna bakom träd, hus eller andra hinder.

Då utseendet på en total månförmörkelse varierar från gång till gång skapade den franske astronomen A. Danjon en skala på vilken man kan pricka in hur pass mörk eller ljus den är (se nedan). Om du själv vill skatta vilket L-värde på Danjonskalan en förmörkelse har kan du göra detta för blotta ögat eller med fältkikare eller teleskop. Bästa tiden är förmörkelsens mitt. Det kan också vara bra att observera strax efter totalitetens början eller före dess slut, för att kunna avgöra hur ljusa de yttre delarna av helskuggan är.

L 0 = Väldigt mörk förmörkelse. Månen är nästintill osynlig, speciellt vid den totala fasens mitt.
L 1 = Mörk förmörkelse, grå eller brunaktig till färgen. Detaljer på månytan kan endast urskiljas med svårighet.
L 2 = Djupt röd eller rostfärgad förmörkelse. Väldigt mörk centralskugga, medan de yttre delarna på helskuggan är relativt ljusa.
L 3 = Tegelröd förmörkelse. Helskuggan har vanligen en ljus eller gulaktig kant.
L 4 = Mycket ljus kopparröd eller orange förmörkelse. Helskuggan har en blåaktig, mycket ljus kant.


27 Fr 19.13 Total månförmörkelse: Månen går in i jordens halvskugga. Höjd: månen –15,0°, solen 14,8°.

27 Fr 20.24 Total månförmörkelse: Månen går in i jordens helskugga. Höjd: månen –6,6°, solen 6,1°.

27 Fr 21.18 Total månförmörkelse: Månen går upp (i SO) i Norrköping. Höjd: solen 0,2°. Ö

27 Fr 21.30 Total månförmörkelse: Totala fasen börjar. Höjd: månen 0,3° i SO, solen –1,0°. Ö

27 Fr 22.20 FULLMÅNE i Stenbocken,
i söder 00.19 (höjd 10°), ned 03.59, upp 21.18. Ö

27 Fr 22.22 Total månförmörkelse: Förmörkelsens mitt. Höjd: månen 4,9° i SO, solen –5,7°. Ö27 Fr 22.24 Mars (mag –2,8, elongation 179°Ö) går upp i Norrköping. Mars 5,8° under månen. Höjd: månen 5,0° i SO, solen –5,8°. Ö27 Fr 23.14 Total månförmörkelse: Totala fasen slutar. Höjd: månen 8,4° i SSO, solen –9,2°, planeten Mars 2,7° i SSO. Mars 5,8° under månen. Ö

27 Fr 23.33 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 1(J)432. Jupiter går ned klockan 23.40. T

28 Lö 00.19 Total månförmörkelse: Månen går ut ut jordens helskugga. Höjd: månen 11,1° i S, solen –11,9°, planeten Mars 5,3° i S. Mars 5,9° under månen. Ö

28 Lö 01.30 Total månförmörkelse: Månen går ut ut jordens halvskugga. Höjd: månen 11,7° i S, solen –12,2°, planeten Mars 5,7° i S. Mars 6,0° under månen. Ö

Kommande månförmörkelser i Norrköping:

2019 21 jan, kl 04.34–07.51. Total kl 05.41–06.44.
2019 16–17 juli, kl 22.01–01.00. Partiell, störst 66% klockan 23.31.
2020 10 jan, kl 18.06–22.14. Endast halvskugga, störst 92% klockan 20.10.
2020 5 juni, kl (21.38)–23.06. Endast halvskugga, bara slutet synligt.
2021 19 nov, kl 07.00–(07.52). Partiell, bara början synlig.
2022 16 maj, kl 04.28–(04.29). Total, bara början av partiella fasen synlig.
2023 5 maj, kl (21.00)–21.34. Endast halvskugga, bara slutet synligt.
2023 28 okt, kl 21.34–22.54. Partiell, störst 13% klockan 22.14.
2024 25 mars, kl 05.51–(05.54). Endast halvskugga, bara början synlig.
2024 18 sep, kl 04.12–05.17. Partiell, störst 9% klockan 04.44.

Tider gäller för helskuggan utom vid halvskuggeförmörkelser. Klockslag inom parantes anger månuppgång/nedgång.


28 Lö 14.30 Meteorer: Den 28 juli 2016 klockan 02.07 hade, enligt IMO, den vanligtvis minimalt aktiva meteorskuren Juli-Gamma Draconiderna ett kortare utbrott med ZHR på runt 100 meteorer/timme. Jorden når samma position gentemot skurens bana mitt på dagen (klockan 14.30) den 28 juli, men det kan vara värt att hålla ögonen öppna nätterna omkring denna tid. Fullmånen stör tyvärr. Juli-Gamma Draconiderna är synliga 21–29 juli. Radianten finns vid RA 18h40m dekl +51° (knappt 7°Ö om Eltanin = Gamma Draconis (mag +2,2). Meteorerna är ganska långsamma (medelhastighet 27 km/s).

28 Lö 23.45 Mars (mag –2,8, elongation 173°Ö) 14,3° nere till höger om månen. Månfas 9,7° i SSO, solhöjd –11,0°. Ö

29 Sö 00.00 Saturnus: Titan är strax norr om planeten. Rhea hittar du öster om denna. Flera stjärnor av magnitud +9 till +11 finns denna natt omkring Saturnus vilket kan förvilla om du jagar efter månar. Saturnus höjd 7,4° i SSV, solhöjd –11,5°. TVecka 31 (30–31 juli)30 Må –– Meteorskuren Södra Delta Aquariiderna i maximum, ZHR 25 meteorer/timme. Radiant vid max: RA 22h36m dekl –16° i södra delen av Vattumannen, upp klockan 22.49 den 29 juli, i söder klockan 03.02 den 30 juli, höjd 15,6°. Maximum kan sträcka sig mellan 26 och 31 juli med flera olika toppar. Dessvärre stör månen mycket: den 30 juli klockan 01.00 står månen (96% belyst) bara knappt 6° från radiantens position. Medelsnabba meteorer (medelhastighet 41 km/s) som oftast är ganska ljussvaga. Syns 12 juli–19 augusti. Ursprung: Marsden-gruppen, en familj av kometer som rör sig mycket nära solen vid perihelium.

30 Må –– Meteorskuren Alfa Capricorniderna i maximum, ZHR 5 meteorer/timme. Radiant vid max: RA 20h28m dekl –10° i norra delen av Stenbocken, upp klockan 19.53 den 30 juli, i söder klockan 00.50 den 31 juli, höjd 21,5°. Maximum kan sträcka sig till 31 juli. Liksom för Delta Aquriiderna gäller att månen tyvärr stör mycket: den 31 juli klockan 01.00 står finns radianten knappt 37° till höger om månen (91% belyst). Långsamma (medelhastighet 23 km/s), ofta ljusstarka och gula meteorer (bolider förekommer). Syns 3 juli–15 augusti. Ursprung: kometen 169P/NEAT med omloppstiden 4,2 år. Den stod i perihelium den 29 april i år. Enligt Jenniskens och Vaubaillon kommer Alfa Capricorniderna att under åren 2220–2420 vara mer aktiv än någon annan av de nuvarande meteorskurarna.

30 Må –– Mira-variabeln R Aquilae i maximum. Mag +5,5 till +12,0, genomsnittligt maximum +6,1, period 266 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till runt +7,2 i slutet av juni. K

30 Må 01.00 Asteroiden 3 Juno (mag +9,4, elongation 85°V) endast 7 bågminuter SO om My Ceti (mag +4,3). Junos höjd 11,1° i Ö, solhöjd –12,6°. T

30 Må 01.09 Algol-minimum. Höjd 31,1° i ONO, solhöjd –12,8°. Ö31 Ti 02.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 142°V) 5,0° uppe till vänster om månen. Månfas 91%, höjd 18,8° i SSO, solhöjd –12,2°. T

31 Ti 10 Mars närmast jorden, avstånd 0,385 AE (57,6 miljoner kilometer), skenbar diameter 24,3 bågsekunder. Detta är det minsta avståndet sedan 2003 och inte förrän år 2035 kommer Mars ännu närmare. Planeten stod i opposition den 27 juli.


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 24 juni 2018 och uppdaterades senast den 4 juli 2018.
På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1 juli | 2–8 juli | 9–15 juli | 16–22 juli | 23–29 juli | 30–31 juli
Mars i opposition | Total månförmörkelse

Redigera