På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–4 mar | 5–11 mar | 12–18 mar | 19–25 mar | 26–31 marObs-guiden för mars 2018

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: hela natten (i söder klockan 22.05 den 1:e, 21.01 den 16:e och 21.03 den 31:e); mag +7,3 till +7,9; Kräftan. Karta, se januari.

2 Pallas: kväll (i söder/ned klockan 16.47/21.14 den 1:e, 16.11/21.01 den 16:e och 16.38/21.49 den 31:e); mag +9,0 till +9,1; Floden. Karta, se oktober 2017.

4 Vesta: Sen natt till morgon (upp/i söder klockan 02.34/06.36 den 1:e, 01.59/06.00 den 16:e och 02.19/06.19 den 31:e; mag +7,5 till +7,0; Ormbäraren –19, Skytten 19–.

Kometer

C/2016 R2 (PanSTARRS): kväll till sen natt, cirkumpolär från den 3:e (i söder/ned klockan 17.22/04.49 den 1:e, i söder klockan 16.33 den 16:e och 16.50 den 31:e); mag +11,5?; Oxen –4, Perseus 4–. Mycket aktiv komet, ovanligt rik på kolmonoxid.

C/2016 M1 (PanSTARRS): sen natt till morgon (upp/i söder klockan 02.22/08.33 den 1:e, 01.46/07.46 den 16:e och 02.10/07.56 den 31:e); mag +11?; Örnen.

Sökkartor över de ljusaste kometerna hittar du hos Winnie's Kometenzeiten.

Meteorskurar

ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under mars rör den sig huvudsakligen genom Jungfrun.

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 9 (1–4 mars)1 To 06.00 Regulus (mag +1,3) 0,9° till vänster om månen. Månfas 99%, höjd 5,8° i VNV, solhöjd –7,5°. Månen går ned klockan 06.55 och en ockultation av Regulus börjar (tyvärr) strax efter detta.1 To 19.00 Regulus (mag +1,3) 8,0° uppe till höger om månen. Månfas 100%, höjd 16,5° i Ö, solhöjd –13,1°.

2 Fr 01.51 FULLMÅNE i Lejonet,
i söder 00.07 (höjd 40°), ned 07.18, upp 18.04.

2 Fr 16 Merkurius (mag –1,3, elongation 11°Ö) i Fiskarna. RA 23h36,3m dekl –3°13'.

2 Fr 21.43 Algol-minimum. Höjd 38,8° i VNV.3 Lö 01 Venus (mag –3,9, elongation 13°Ö, fas 98%) i Fiskarna. RA 23h43,9m dekl –3°12'.

3 Lö 02.17 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 4312(J). Fram till klockan 02.13 syns Europas skugga på planetskivan och 02.21 är själva Europa i transit.

3 Lö 05.15 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,4) 1,3°N om klotformiga stjärnhopen M9 i Ormbäraren och 2,6°SO om Sabik = Eta Ophiuchi (mag +2,4). Samtidigt står Vesta 5,7°N om Mars (mag +0,8). Vestas höjd 12,5° i SSO, solhöjd –12,6°.

3 Lö 18.10 Merkurius dyker upp i skymningen; Merkurius (mag –1,2, elongation 12°Ö) 1,1° till höger om Venus (mag –3,9, elongation 13°Ö, fas 98%). Använd Venus som ledstjärna – Merkurius är något svårare att urskilja i det starka skymningsljuset. Venus höjd 3,7° i VSV, solhöjd –6,0°. Merkurius är närmare än 5,0° från Venus kvällarna till och med 22 mars. Konjunktion inträffar två gånger: den 5:e och 18:e. Närmaste avstånden sker dock den 4:e (1,1°) och 19:e (3,8°).

3 Lö 20.00 Kometen C/2016 R2 (PanSTARRS) 2,3°OSO om Zeta Persei (mag +2,8) och 1,1°V om planetariska nebulosan NGC 1514 (mag +10). Kometens höjd 50,8° i VSV.

4 Sö 15 Neptunus i konjunktion med solen.4 Sö 18.12 Merkurius (mag –1,2, elongation 13°Ö) 1,1° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 13°Ö, fas 98%). Venus höjd 3,9° i V, solhöjd –6,0°.


Vecka 10 (5–11 mars)5 Må 00 Dvärgplaneten Ceres nordligaste deklination, +32°02', i Kräftan.

5 Må 03.55 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 412(J)3.5 Må 04.30 Spica (mag +1,0) 6,1° nedanför månen. Månfas 88%, höjd 22,0° i SSV, solhöjd –17,6°.

5 Må 06 Månens libration störst i longitud: kratern Grimaldi närmare randen.

5 Må 18.14 Merkurius (mag –1,2°, elongation 14°Ö) 1,4° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 13°Ö, fas 97%). Venus höjd 4,1° i V, solhöjd –6,0°.

5 Må 18.32 Algol-minimum. Höjd 61,8° i VSV, solhöjd –8,3°.

6 Ti 04.30 Jupiter (mag –2,2, elongation 112°V) 15,7° nere till vänster om månen. Månfas 81%, höjd 20,2° i SSV, solhöjd –17,3°.

6 Ti 06 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt.

6 Ti 06 Merkurius passerar himmelsekvatorn. Deklinationen blir därefter nordlig.7 On 04.30 Jupiter (mag –2,2, elongation 113°V) 4,1° nere till vänster om månen. Månfas 72%, höjd 17,6° i S, solhöjd –16,9°.

7 On 05.33 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen samtidigt som en ockultation av Ganymedes börjar och Ios skugga är i transit. Månarna: 41(J)32.8 To 04.30 Jupiter (mag –2,2, elongation 114°V) 10,2° till höger om månen; Antares (mag +1,0) 11,1° nere till vänster om månen. Månfas 63%, höjd 14,4° i S, solhöjd –16,6°.

8 To 04.30 Kometen C/2016 M1 (PanSTARRS) 3,2°SSV om Delta Aquilae (mag +3,3). Kometen ligger på linje med Delta och Lambda Aquarii (mag +3,4). Kometens höjd 17,5° i OSO, solhöjd –16,6°.

9 Fr 04.30 Mars (mag +0,7, elongation 83°V) 10,5° nere till vänster om månen; Antares (mag +1,0) 9,7° nere till höger om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +7,4) 7,7° till vänster om månen. Månfas 53%, höjd 10,9° i SSO, solhöjd –16,2°.

9 Fr 07 Venus passerar himmelsekvatorn. Deklinationen blir därefter nordlig.

9 Fr 12 Jupiter (mag –2,2, elongation 116°V) är stationär i Vågen, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig RA 15h24,6m dekl –17°25' vilket är 7,9°Ö om Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8) och 8,1°S om Zubeneschamali = Beta Librae (mag +2,6).

9 Fr 12.20 SISTA KVARTERET i Ormbäraren,
upp 01.48, i söder 05.47 (höjd 12°), ned 09.41.

10 Lö 03.02 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen samtidigt som Europas skugga är i transit (klockan 02.32–04.47). Månarna: 312(J)4.10 Lö 05.00 Mars (mag +0,7, elongation 84°V) 3,3° nere till höger om månen; Saturnus (mag +0,6, elongation 72°V) 10,8° nere till vänster om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +7,3) 5,2° uppe till höger om månen. Avståndet mellan Mars och Saturnus är 12,3°. Månfas 43%, höjd 8,7° i SSO, solhöjd –12,0°.

10 Lö 12 Merkurius i perihelium, 0,31 AE (46 miljoner kilometer) från solen.11 Sö 05.00 Saturnus (mag +0,6, elongation 73°V) 1,7° nere till höger om månen; Mars (mag +0,7, elongation 84°V) 13,1° till höger om månen. Avståndet mellan Mars och Saturnus är 11,8°. Månfas 34%, höjd 5,4° i SSO, solhöjd –11,7°.

11 Sö 07.24 Månens sydligaste deklination –21°00', i Skytten, månfas 34%, höjd 10,4° i S, solhöjd 6,9°.

11 Sö 10.14 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 404 677 kilometer.

11 Sö 16 Mars (mag +0,6, elongation 84°V) i Skytten. RA 17h44,7m dekl –23°17'.


Vecka 11 (12–18 mars)12 Må 04.41 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 12(J)34.

12 Må 05.30 Saturnus (mag +0,6, elongation 73°V) 13,1° till höger om månen. Månfas 25%, höjd 4,5° i SO, solhöjd –7,4°.12 Må 14 Solen i Fiskarna. RA 23h30,3m dekl –3°13'.

12 Må 15 Venus (mag –3,9, elongation 15°Ö, fas 97%) i Valfisken. RA 0h26,4m dekl +1°43'.

12 Må 19.15 Asteroiden 2 Pallas (mag +9,0) 0,4°NV om Pi Eridiani (mag +4,4) och 2,1°SSO om Delta Eridani (mag +3,5). Pallas höjd 11,2° i SV, solhöjd –11,7°.

14 On –– Mira-variabeln X Ophiuchi i maximum. Mag +5,9 till +9,2, genomsnittligt maximum +6,8, period 329 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +6,7 i slutet av februari.14 On 05.56 Tunn månskära på morgonen. Månfas 11%, höjd 1,5° i SO, solhöjd –3,3°.

14 On 17 Venus (mag –3,9, elongation 16°Ö, fas 96%) i Fiskarna. RA 0h36,8m dekl +2°47'.

14 On 18.35 Merkurius (mag –0,5, elongation 18°Ö) 4,1° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 16°Ö, fas 96%) – detta är största avståndet för tillfället mellan planeterna, nu kommer de närmare varandra igen fram till den 19 mars. Venus höjd 6,1° i V, solhöjd –6,0°.

15 To 02.10 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)124.

15 To 04.30 Kometen C/2016 M1 (PanSTARRS) 0,9°SSV om Ny Aquilae (mag +4,6). Kometens höjd 19,2° i SO, solhöjd –13,9°.

15 To 04.45 Asteroiden Vesta (mag +7,3) 2,1°S om Xi Serpentis (mag +3,5). Vestas höjd 12,3° i SSO, solhöjd –12,1.

15 To 16 Merkurius (mag –0,4) längst östligt från solen, elongation 18°24'. Bäst synlig är den dock på fredagskvällen.

16 Fr 18.00 Solen går nu ned klockan 18 i Norrköping.

16 Fr 18.40 Merkurius bäst synlig = högsta höjd (10,2° i V) vid den borgerliga skymningens slut (solhöjd –6,0°); Merkurius (mag –0,2, elongation 18°Ö) 4,0° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 16°Ö, fas 96%).

17 Lö 03.48 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3214(J) – Europa, Io och Callisto ligger på sned rad.

17 Lö 05.50 Algol-minimum. Höjd 14,0° i NNO, solhöjd –3,0°.

17 Lö 14.12 NYMÅNE i Vattumannen,
upp 06.34, i söder 12.05 (höjd 26°), ned 17.50.

17 Lö 20.30 Kometen C/2016 R2 (PanSTARRS) 3,4°SO om Kaliforniennebulosan (NGC 1499) och 3,5°OSO om Menkib = Xi Persei (mag +4,0). Kometens höjd 44,0° i V, solhöjd –19,1°.18 Sö 18.44 Merkurius (mag +0,2, elongation 18°Ö) 3,8° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 17°Ö, fas 96%); Venus 4,9° och Merkurius 8,6° uppe till höger om den tunna månskäran. En kikare kan behövas för att se skäran. Månfas 2%, höjd 2,2° i V, Venus höjd 6,9° i V, solhöjd –6,0°.


Vecka 12 (19–25 mars)19 Må –– Mira-variabeln SS Virginis i maximum. Mag +6,0 till +9,6, genomsnittligt maximum +6,8, period 329 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +7,0 i början av mars.

19 Må 04.30 Mars (mag +0,5, elongation 88°V) passerar mellan Trifidnebulosan (M20) och Lagunnebulosan (M8) i Skytten. Planeten är bara 0,5°S om M20 och 0,9°NNV om M8. Mars höjd 5,2° i SSO, solhöjd –12,4°.

19 Må 18.47 Månen, Merkurius och Venus bildar triangel; Merkurius (mag +0,5, elongation 17°Ö) 3,8° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 17°Ö, fas 96%); Venus 10,3° nere till höger om månen; Merkurius 12,2° till höger om månen. Månfas 5%, höjd 11,8° i V, Venus höjd 7,1° i V, solhöjd –6,0°.19 Må 19 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium närmare randen.

20 Ti 01.17 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 42(J)13.

20 Ti 02.39 Algol-minimum. Höjd 9,9° i N.

20 Ti 05.58 Solen går nu upp före klockan 06 i Norrköping.

20 Ti 17.15 Vårdagjämningen. Solen passerar himmelsekvatorn. Deklinationen blir därefter nordlig.

20 Ti 18.49 Merkurius (mag +0,7, elongation 17°Ö) 4,0° uppe till höger om Venus (mag –3,9, elongation 17°Ö, fas 96%); Venus 22,2° nere till höger om månen; Merkurius 23,9° nere till höger om månen. Månfas 11%, höjd 21,4° i VSV, Venus höjd 7,3° i V, solhöjd –6,0°.

20 Ti 19 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt.

20 Ti 22 Dvärgplaneten Ceres (mag +7,7) stationär i Kräftan, rörelsen blir därefter direkt. Ceres befinner sig vid RA 8h42,8m dekl +31°40'. 3,2°NNV om Iota Cancri (mag +4,0).21 On 20.46–21.19 Månen ockulterar 5 Tauri (mag +4,1). Månfas 20%, höjd 16,8°/12,7° i V, solhöjd –19,6°/–22,8°. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

22 To 02.55 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 43(J)12.

22 To (17)–00 Månen genomlöper södra delarna av stjärnhopen Hyaderna i Oxen. Flera ockultationer är synliga när det mörknar, tyvärr inträffar ockultationen av den ljusa Aldebaran strax innan månen går ned.

22 To 18 Merkurius (mag +1,4, elongation 15°V) är stationär i Fiskarna, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig RA 0h57,2m dekl +9°39'.

22 To 21.15–22.13 Månen ockulterar 75 Tauri (mag +4,9). Månfas 30%, höjd 22,7°/15,5° i V. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

22 To 22.22–22.49 Månen ockulterar 264B Tauri (mag +4,8). Månfas 30%, höjd 14,4° i V/11,0° i VNV. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

22 To 23.28 Algol-minimum. Höjd 19,1° i NV.

23 Fr 00.19 Månockultation av Aldebaran (mag +0,8) börjar vid månens mörka rand. Månfas 31%, höjd endast 0,8° i VNV. För att se denna ockultationsstart krävs en väldigt bra horisont då den inträffar på mycket låg höjd, slutet kan inte ses. Månen går ned klockan 00.35.23 Fr 19.15 Merkurius (mag +1,7, elongation 14°Ö) försvinner i skymningen; Merkurius 5,7° till höger om Venus (mag –3,9, elongation 18°Ö, fas 95%). Med en kikare är det lättare att hitta den förstnämnde. Merkurius höjd 4,7° i V, solhöjd –8,4°.

23 Fr 23.32–00.25 (24/3) Månen ockulterar 119 Tauri (mag +4,3). Månfas 42%, höjd 14,5°/8,2° i VNV. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

24 Lö 00.03–00.55 Månen ockulterar 120 Tauri (mag +5,6). Månfas 42%, höjd 10,7°/4,8° i VNV. Ockultationens början sker vid månens mörka rand.

24 Lö 04.33 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3421(J).

24 Lö 16.35 FÖRSTA KVARTERET i Orion,
ned 01.50, upp 09.23, i söder 18.07 (höjd 51°).

24 Lö 17 Mars (mag +0,4) i kvadratur, 90°V om solen.

24 Lö 19.40 Månens nordligaste deklination +19°31', i Tvillingarna, månfas 51%, höjd 47,7° i SSV, solhöjd –11,1°.

24 Lö 20.30–21.30 Earth Hour! Släck alla lampor och gå ut och titta på stjärnorna!24 Lö 22.00 Månen vid Tvillingarnas fötter. Månfas 52%, höjd 33,8° i VSV.

24 Lö (23.06)–00.07 (25/3) Jupiter: Två månskuggor på planeten (Ganymedes till klockan 00.07 och Ios till 00.15) – även den röda fläcken syns. Samtidigt är Io i transit fram till klockan 01.10 medan Ganymedes gör samma sak mellan klockan 03.29 och 04.33 sommartid. Jupiter går upp klockan 23.06 den 24/3, därav att tiden står i parantes.

25 Sö 02.00 Sommartiden börjar. Klockan flyttas fram till 03.00. Tiderna i denna kalender anges härefter i sommartid.

25 Sö 05.30 Saturnus (mag +0,5, elongation 86°V) 4,6° till vänster om Mars (mag +0,4, elongation 90°V). Mars höjd 5,6° i SSO, solhöjd –10,1°. Mars och Saturnus är mindre än 5,0° från varandra fram till 11 april. Minsta avståndet (1,3°) inträffar den 2 april.

25 Sö 21.17 Algol-minimum. Höjd 38,3° i VNV, solhöjd –15,1°.


Vecka 13 (26–31 mars)26 Må 19.17 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 369 106 kilometer. I Norrköping är månen som störst den 26/3 klockan 21.02 med diametern 32,80 bågminuter (månfas 74%, höjd 49,1° i S, solhöjd –13,1°). Observera att månen faktiskt är något större än detta precis i början av mars då föregående perigeum, som inträffade i slutet av februari, var närmare oss.

26 Må 23.00 Stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) 3,5° uppe till vänster om månen. Månfas 75%, höjd 44,0° i SV.

27 Ti –– Mira-variabeln R Leonis i maximum. Mag +4,4 till +11,3, genomsnittligt maximum +5,8, period 310 dygn. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +5,6 i mitten av mars.

27 Ti 03.03 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)134.

27 Ti 05.00 Regulus (mag +1,3) 7,1° uppe till vänster om månen. Månfas 86%, höjd 5,9° i VNV, solhöjd –12,6°.28 On 01.00 Stjärnhopen Melotte 111 i Berenikes Hår högst i söder vid midnatt. Höjd 57,4°.

28 On 04.45 Kometen C/2016 M1 (PanSTARRS) 1,3°SV om Iota Aquilae (mag +4,3). Kometens höjd 17,4° i SO, solhöjd –14,3°.

28 On 20.30 Uranus (mag +5,9) 19 bågminuter uppe till vänster om Venus (mag –3,9, elongation 19°Ö, fas 95%). Venus höjd 6,0° i V, solhöjd –8,7°. Uranus är svår att se (i kikare) då skymningshimlen fortfarande är ljus.

28 On 20.30 Regulus (mag +1,3) 2,9° till höger om månen. Månfas 91%, höjd 35,8° i SO, solhöjd –8,7°.

29 To 01.02 Galaxen M87 i Jungfrun högst i söder vid midnatt. Höjd 43,7°.

29 To 04.40 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)124.

29 To 15 Saturnus (mag +0,5) i kvadratur, 90°V om solen.

30 Fr 00.32 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 312(J)4.

30 Fr 12 Venus (mag –3,9, elongation 19°, fas 94%) i Väduren. RA 1h48,7m dekl +10°37'.31 Lö 04.45 Asteroiden 4 Vesta (mag +7,0) 1,5°N om öppna stjärnhopen M23 i Skytten. Vestas höjd 11,5° i SSO, solhöjd –13,1°.

31 Lö 05.15 Saturnus (mag +0,5, elongation 91°V) 1,8° uppe till vänster om Mars (mag +0,3, elongation 93°V). Mars höjd 5,3° i SSO, solhöjd –9,7°. Den klotformiga stjärnhopen M22 i Skytten ligger bara 1,1° nere till vänster om Mars och 1,6° nere till höger om Saturnus. Se öven den 25 mars.

31 Lö 14.37 FULLMÅNE i Jungfrun (BLÅ MÅNE = andra fullmånen samma månad),
i söder 00.38 (höjd 33°), ned 06.58, upp 19.25. Mer om blå måne hittar du i januaris Obs-guide.

31 Lö 23.00 Spica (mag +1,0) 9,9° nere till vänster om månen. Månfas 100%, höjd 22,3° i SO.


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i normaltid (vintertid) eller sommartid beroende på vilken som gäller vid tillfället.
Denna sida publicerades den 24 februari 2018 och uppdaterades senast den 17 mars 2018.
På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–4 mar | 5–11 mar | 12–18 mar | 19–25 mar | 26–31 mar

Redigera