På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ladda ner Astrokalender 2022

Hitta rätt direkt
1–6 feb | 7–13 feb | 14–20 feb | 21–27 feb | 28 feb

Månadens höjdare
Massalia i opposition (5) | Venus bäst som morgonstjärna (6)
Gynnsamt läge för Lunar X (8) | Gyllene handtaget synligt (11)
Månen ockulterar Rho Ophiuchi (24)Obs-guiden för februari 2022

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Synliga för blotta ögat: Venus (morgon, bäst 6/2), Jupiter i Vattumannen (afton till 18/2).

Se På himlen.

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: kväll till sen natt (i söder/ned klockan 18.55/03.26 den 1:e, 18.11/02.52 den 14:e och 17.29/02.21 den 28:e); magnitud +8,3 till +8,6; stjärnbild: Oxen; opposition 27 november 2021. K

7 Iris: hela natten utom morgon (i söder/ned klockan 22.26/06.25 den 1:e, 21.29/05.28 den 14:e och 20.33/04.33 den 28:e); magnitud +8,2 till +9,1; stjärnbild: Tvillingarna; opposition 13 januari. K

20 Massalia: hela natten (upp/i söder/ned klockan 16.41/00.29/08.12 den 1:e, 15.30/23.21/07.16 den 14:e och 14.17/22.15/06.17 den 28:e); magnitud +8,7 till +8,5 vid oppositionen till +9,4 vid månadsslutet; stjärnbild: Kräftan; opposition 5 februari. K

Mer information om asteroider hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl.

Kometer

19P/Borrelly: kväll till omkring midnatt (i söder/ned klockan 16.36/23.14 den 1:e, 16.18/23.59 den 14:e och 16.03/00.56 den 28:e); magnitud +9 till +10?; stjärnbilder: Fiskarna (–10), Väduren (10–); perihelium 1 februari, närmast jorden 11 december 2021. T

C/2019 L3 (ATLAS): hela natten men sämre på morgonen vartefter, (i söder/ned klockan 21.52/07.45 den 1:e, 20.54/06.12 den 14:e och 19.56/04.46 den 28:e); magnitud +9 till +10?; stjärnbild: Tvillingarna; perihelium 9 januari, närmast jorden 6 januari. T

67P/Churyumov-Gerasimenko: hela natten (i söder klockan 23.38 den 1:e, 22.41 den 14:e och 21.45 den 28:e); magnitud +10 till +12?; stjärnbild: Kräftan; perihelium 2 november 2021, närmast jorden 12 november 2021. Notera att detta är den engelska/amerikanska stavningen på kometen. På "svenska" blir det Tjurjumov-Gerasimenko. T

104P/Kowal: kväll till omkring midnatt (i söder/ned klockan 17.35/00.07 den 1:e, 17.51/00.52 den 14:e och 18.07/01.35 den 28:e); magnitud +10 till +12?; stjärnbilder: Valfisken (–13), Oxen (13–28), Orion (28–); perihelium 11 januari, närmast jorden 27 januari. T

Mer information om kometer hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl och Seiichi Yoshida.

Meteorskurar

December-Leonis Minoriderna 5 december–4 februari (max 19 december, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) räknas som aktiv efter att Taurid-komplexet avslutat sin säsong och presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR). ANT har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under februari rör den sig huvudsakligen genom Lejonet. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du bland annat hos International Meteor Organization.
Vecka 5 (1–6 feb)1 Ti 06.46 NYMÅNE i Stenbocken, RA 21h07,2m dekl –22°32',
upp 09.01, i söder 12.28 (höjd 10°), ned 16.07.

1 Ti –- Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på kvällarna fram till den 4 februari. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö

2 On 04 Asteroiden 20 Massalia är närmast jorden, avstånd 1,12 AE (167 miljoner kilometer). Massalia står i opposition den 5/2.

2 On 17.00 Jupiter (mag –2,0, elongation 24°Ö) 7,1°NNO (rakt ovanför) om månen. Månfas 3%, höjd 4,0° i SV, solhöjd –5,6°. Ö2 On 19.00 Asteroiden 7 Iris (mag +8,3, elongation 154°Ö) 0,7°S om Lambda Geminorum (mag +3,6). Iris höjd 33,4° i OSO, solhöjd –20,8°. K

3 To 17 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

3 To 17.30 Jupiter (mag –2,0, elongation 23°Ö) 9,8°V (nere till höger) om månen; Neptunus (mag +7,9, elongation 37°Ö) 6,5°NNO (rakt ovanför) om månen. Notera: Jupitermånen 3 Ganymedes är i transit till klockan 17.51 och dess skugga syns ända tills Jupiter går ned klockan 18.40. Månfas 8%, höjd 11,1° i SV, solhöjd –9,0°. ÖK

3 To 18.15 Neptunus (mag +7,9, elongation 37°Ö) endast 1,4 bågminuter NNV om stjärnan HIP115953 = HR 8924 (mag +6,2) i Vattumannen. Neptunus höjd 13,0° i VSV, solhöjd –14,7°. KT

3 To 19.00 Kometen 104P/Kowal vid Valfiskens huvud; 0,3°SSO om Ny Ceti (mag +4,8) och 2,7°NV om Kaffaljidhma = Gamma Ceti (mag +3,5). Kometens höjd 34,4° i SSV, solhöjd –20,5°. Kometen korsar Valfiskens huvud fram till 8/2. T

3 To 19.00 Asteroiden 20 Massalia (mag +8,6, elongation 178°V) 0,3°SSV om Pi2 Cancri (mag +5,3). Massalias höjd 18,2° i Ö, solhöjd –20,5°. K

3 To 23 Merkurius (mag +0,6, elongation 21°V, fas 29%) stationär i Skytten, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 19h43,2m dekl –18°35'.

4 Fr 20 Saturnus i konjunktion med solen – planeten passerar 0,85°S därom. Saturnus blir åter synlig på morgonhimlen omkring den 18 maj.

5 Lö 06 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Ö20 Massalia är en stenig asteroid med en medeldiameter på 146 kilometer, upptäckt 1852 av Annibale de Gasparis. Det är den största kroppen i Massalia-familjen som består av fler än 6000 individer, de flesta mycket små. Familjen uppstod för 100–200 miljoner år sedan när Massalia kolliderade med ett annat objekt. Under februari och mars hittar du Massalia i stjärnbilden Kräftan. Positionerna ovan gäller för klockan 20. Grundkarta från Starry Night Pro Plus 8.

5 Lö 09 Asteroiden 20 Massalia (mag +8,5) i gynnsam opposition i Kräftan. Massalia befinner sig vid RA 9h14,2m dekl +14°42', vilket är 4,6°NO om Acubens = Alfa Cancri (mag +4,2) och 0,6°VSV om Pi Cancri (mag +5,3). Asteroiden är närmast jorden den 2/2. K


Massalia-oppositioner 2022–2032:

2022 5 februari, Kräftan, mag +8,5, dekl +14°42'
2023 16 juni, Ormbäraren, mag +10,0, dekl –22°23'
2024 29 september, Fiskarna, mag +9,2, dekl +3°10'
2026 21 mars, Jungfrun, mag +9,0, dekl –0°48'
2027 12 juli, Skytten, mag +10,0, dekl –20°56'
2028 7 november, Väduren, mag +8,7, dekl +16°10'
2030 25 april, Jungfrun, mag +9,4, dekl –13°13'
2031 6 augusti, Stenbocken, mag +9,9, dekl –15°33'
2032 25 december, Tvillingarna, mag +8,4, dekl +22°07'5 Lö 17 Månens libration störst i latitud: Mare Crisium fjärmast månranden; kratern Goddard är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. KT

5 Lö 17.18 Altair (mag +0,8) i Örnen försvinner i skymningen omkring detta datum. Höjd 3,2° i VNV, solhöjd –7,0°. Stjärnan syns dock på morgonhimlen – uppgången sker klockan 03.42 den 5/2. ÖK

5 Lö 17.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 12(J)34. T5 Lö 19.00 Uranus (mag +5,8, elongation 84°Ö) 0,4°SSO om 29 Arietis (mag +6,0). Uranus höjd 42,8° i SSV, solhöjd –20,0°. K6 Sö 07.07 Venus (mag –4,8, elongation 36°V, fas 20%, diameter 45 bågsekunder) är bäst synlig som morgonstjärna = når högsta höjd vid den borgerliga gryningens början. Höjd 8,6° i SO, solhöjd –6,0°. Venus når nästan lika högt på morgonen omkring den 9 augusti. Ö

6 Sö 19.00 Kometen 19P/Borrelly 1,3°NV om månen. Månfas 32%, höjd 31,6° i SV, solhöjd –19,7°. KT

6 Sö 19.00 Kometen C/2019 L3 (ATLAS) 0,9°VNV om Mebsuta = Epsilon Geminorum (mag +3,0). Kometens höjd 47,1° i SO, solhöjd–19,7°. T

6 Sö 19.00 Asteroiden 20 Massalia (mag +8,6, elongation 178°Ö) 11 bågminuter VSV om Pi1 = 81 Cancri (mag +6,5). Massalias höjd 20,3° i Ö, solhöjd –19,7°. K
Vecka 6 (7–13 feb)7 Må 17 Månens libration: kratern Hubble är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T

7 Må 19.00 Uranus (mag +5,8, elongation 82°Ö) 2,4°NNO om månen. Månfas 42%, höjd 39,9° i SV, solhöjd –19,5°. Avståndet mellan månen och Uranus krymper under kvällen och är som minst 1,6° klockan 22.51. ÖK

8 Ti 14.50 FÖRSTA KVARTERET i Väduren, RA 3h11,5m dekl +16°20',
ned 01.05, upp 09.50, i söder 17.56 (höjd 48°). Ö


Så ser LunarX ut klockan 20.00. Bilden är genererad av André Franke med hjälp av programmet LTVT.

8 Ti 17.38 Månen: Lunar X börjar att synas under perfekta förhållanden (tid enligt Beggarly på Cloudy Nights). Solljus och skuggor på väggarna på kratrarna Blanchinus, La Caille och Purbach gör att det bildas ett lysande X vid terminatorn. Månfas 51%, höjd 48,2° i S, solhöjd –8,6°. T

8 Ti 19.00 Kometen 104P/Kowal vid Valfiskens huvud; 2,9°N om Menkar = Alfa Ceti (mag +2,5) och 2,0°SSO om Lambda Ceti (mag +4,7). Kometens höjd 36,4° SSV, solhöjd –19,2°.

8 Ti 19.00 Kometen 19P/Borrelly 0,5°N om Omikron Piscium (mag +4,2). Kometens höjd 33,2° i SV, solhöjd –19,2°. T9 On 07.42 Algol-minimum (i gryningen). Höjd 12,4° i NNO, solhöjd –1,0°.

9 On 19.00 Månen befinner sig mellan stjärnhoparna Hyaderna och Plejaderna (M45); 5,4°SO om Plejaderna, 8,5°VNV om Aldebaran (mag +0,8) i Hyaderna; dvärgplaneten Ceres (mag +8,4, elongation 99°Ö) 3,7°VSV om månen. Månfas 61%, höjd 52,1° i S, solhöjd –18,9°. ÖK

10 To –– Vi är nu ute ur "novembermörkret", det vill säga solen är uppe lika länge och kommer lika högt på himlen som i slutet av oktober.

10 To 16.47 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: 413(J)2. T

10 To 19.00 Aldebaran (mag +0,8) 8,4°SV om månen; Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 8,6°NO om månen. Månfas 70%, höjd 54,7° i S, solhöjd –18,6°. Ö11 Fr 01.53–02.22 Månen ockulterar 103 Tauri (mag +5,5). Månfas 72%, höjd 18,7°/15,3° i VNV, solhöjd –41,5°/–39,1°. Ockultationens början sker vid månens mörka rand. KT

11 Fr 03.37 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 404 896 kilometer (geocentriskt).

11 Fr 10.22 och 15.09 Rymdstationen ISS passerar framför solen sett från delar av Östergötland, däribland Norrköping. Eftersom banelement för ISS är färskvara så kontrollera själv tider för din observationsplats på sajten ISS Transit Finder strax innan det är dags. OBS! Titta aldrig på solen utan ordentligt skydd. T

11 Fr 12.09.51 Solens senaste kulmination i söder för året (borträknat sommartiden, naturligtvis). Tidsekvationen är –14m11s, enligt Den Svenska Almanackan 2022. Observera att tiden för kulminationen är densamma den 10/2 och 12/2. Wikipedia skriver detta om tidsekvationen.

11 Fr 17 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

11 Fr 19.00 Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 5,7°NV om månen; stjärnhopen M35 5,0°Ö om månen. Månfas 78%, höjd 54,2° i SSO, solhöjd –18,4°. Avståndet mellan månen och M35 minskar under natten till 1,1° klockan 05.47 12/2, strax innan hopen försvinner bakom horisonten. ÖK

11 Fr 20.55 Månen: Det gyllene handtaget synligt under perfekta förhållanden. Jurabergens toppar (vid Regnbågsbukten, Sinus Iridium) belyses av solen så att en lysande halvcirkel syns vid terminatorn. Månfas 79%, höjd 56,3° i SSV, solhöjd –32,6°. KT

12 Lö 04.31 Algol-minimum. Höjd 10,5° i NNV, solhöjd –24,4°. Ö

12 Lö 09.34 Rymdstationen ISS passerar framför solen sett från delar av Östergötland, däribland Norrköping och Linköping. Eftersom banelement för ISS är färskvara så kontrollera själv tider för din observationsplats på sajten ISS Transit Finder strax innan det är dags. OBS! Titta aldrig på solen utan ordentligt skydd. T

12 Lö 19.00 Kometen C/2019 L3 (ATLAS) 1,7°SSV om månen och 1,6°VSV om Mebsuta = Epsilon Geminorum (mag +3,0). Mebsuta är 1,1°SO om månen. Månfas 86%, höjd 50,6° i SO, solhöjd –18,1°. ÖT

12 Lö 20.41 Månens nordligaste deklination, +25°57' i Tvillingarna, månfas 86%, höjd 57,0° i SSO, solhöjd –30,7°.

12 Lö 23 Venus (elongation 40°V, fas 26%, diameter 40 bågsekunder) lyser klarast, magnitud –4,9.

13 Sö 07.00 Mars (mag +1,3, elongation 40°V, fas 95%) 6,6°S om Venus (mag –4,8, elongation 40°V, fas 26%, diameter 40 bågsekunder) – tyvärr en konjunktion där bara Venus kan observeras. Mars är för svag i det starka gryningsljuset. Venus höjd 9,0° i SO, solhöjd –4,9°.13 Sö 19.00 Pollux (mag +1,2) 3,7°NO om månen. Månfas 92%, höjd 44,6° i OSO, solhöjd –17,8°. Avståndet mellan månen och Pollux är som minst 3,1° klockan 23.30. Ö

13 Sö 19.30 Kometen 104P/Kowal bildar en nästan liksidig triangel med Xi Tauri (mag +3,7) och Omikron Tauri (mag +3,6); 1,2°S om Xi och 0,9°OSO om Omikron. Kometens höjd 36,5° i SSV, solhöjd –21,7°. T
Vecka 7 (14–20 feb)

14 Må 05.30 Tvillingstjärnorna Castor och Pollux pekar rakt mot månen; Pollux (mag +1,2) 4,2°NNV om månen. Månfas 94%, höjd 11,4° i VNV, solhöjd –16,2°. Ö

14 Må 12.46 Rymdstationen ISS passerar framför solen sett från delar av Östergötland, däribland Norrköping. Eftersom banelement för ISS är färskvara så kontrollera själv tider för din observationsplats på sajten ISS Transit Finder strax innan det är dags. OBS! Titta aldrig på solen utan ordentligt skydd. T

14 Må 19.00 Stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) 4,5°SO (rakt nedanför) om månen; kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko 4,8°NNV om månen. Månfas 96%, höjd 37,0°i OSO, solhöjd –17,5°. ÖKT

14 Må 19.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +8,5, elongation 95°Ö) 3,9°SSO om stjärnhopen Plejaderna (M45). Ceres höjd 51,1° i SSV, solhöjd –17,5°. K

15 Ti 01 Merkurius (mag –0,0, elongation 26°V, fas 57%) i Stenbocken, RA 20h08,5m dekl –19°32'.

15 Ti 01.21 Algol-minimum. Höjd 21,7° i NV, solhöjd –42,2°. Ö

16 On 13 Solen i Vattumannen, RA 21h59,9m dekl –12°14'.

16 On 17.56 FULLMÅNE i Lejonet, RA 10h09,9m dekl +16°05',
i söder ––, ned 08.11, upp 16.13. Ö

16 On 18 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT16 On 19.00 Regulus (mag +1,3) 4,1°S (nere till höger) om månen; Eta Leonis (mag +3,5) 1,1°NV om månen. Månfas 100%, höjd 18,7° i Ö, solhöjd –17,0°. Ö

16 On 22 Merkurius (mag –0,0, fas 60%) är längst västligt från solen, elongation 26°17'. Denna morgonapparition är ogynnsam trots det relativt stora vinkelavståndet till solen. Den 16/2 går Merkurius upp klockan 06.40 – bara fyra minuter innan den borgerliga gryningen börjar. Minst sämst syns planeten den 5/2 då den dess höjd är 1,7° i SO vid gryningsstarten klockan 07.09.

17 To 17.36 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen (i skymningen). Månarna: 31(J)24. T

17 To 19.30 Kometen 19P/Borrelly 5,1°SO om Mesarthim = Gamma Arietis (mag +3,9) och 6,2°V om Uranus (mag +5,8, elongation 72°Ö). Kometens höjd 34,2° i VSV, solhöjd –20,5°. KT

17 To 22.10 Algol-minimum. Höjd 41,9° i VMV, solhöjd –38,1°. Ö

18 Fr 00.01 Galaxparet M81 och M82 i Stora Björnen står högst i söder vid midnatt. Höjd 79,6°, solhöjd –43,1°. Data gäller för M81. KT

18 Fr 05 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Ö18 Fr 17.40 Jupiter (mag –2,0, elongation 11°Ö) försvinner i skymningen omkring detta datum. Höjd 2,4° i VSV, solhöjd –6,0°. Planeten dyker åter upp på morgonhimlen omkring den 31/5. ÖK

18 Fr 19.30 Kometen 19P/Borrelly 6,0°SO om Sheratan = Beta Arietis (mag +2,6) och 5,7°VNV om Uranus (mag +5,8, elongation 71°Ö). Kometens höjd 34,7° i VSV, solhöjd –20,2°. KT

18 Fr 20 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden; Mare Orientale är gynnsamt att observera enligt Sky & Telescope. KT

19 Lö 01.52–02.45 Månen ockulterar 7 Virginis (mag +5,3). Månfas 94%, höjd 35,2° i S/34,3° i SSV, solhöjd –39,0°/–34,4°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT

19 Lö 22.23 Porrima = Gamma Virginis (mag +3,4) 17 bågminuter SSV om månen (endast 1,3 bågminuter från månranden), ingen ockultation dock. Månfas 89%, höjd 12,0° i OSO, solhöjd –38,4°. ÖKT20 Sö –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på morgnarna fram till den 8 mars. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö

20 Sö 09.35 Rymdstationen ISS passerar framför solen sett från delar av Östergötland, däribland Norrköping. Eftersom banelement för ISS är färskvara så kontrollera själv tider för din observationsplats på sajten ISS Transit Finder strax innan det är dags. OBS! Titta aldrig på solen utan ordentligt skydd. T

20 Sö 18.59 Algol-minimum. Höjd 64,6° i VSV, solhöjd –15,7°. Ö

20 Sö 19.30 Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko passerar mellan Phi1 Cancri (mag +5,6) och Chi Cancri (mag +5,1), 0,6°ONO om den sistnämnda. Kometens höjd 47,6° i OSO, solhöjd –19,7°. T
Vecka 8 (21–27 feb)21 Må 00.01 Regulus (mag +1,3) i Lejonet står högst i söder vid midnatt. Höjd 43,3°, solhöjd –42,1°. Ö

21 Må 04.11–05.13 Månen ockulterar 82 Virginis (mag +5,0). Månfas 79%, höjd 22,2° i S/19,5° i SSV, solhöjd –24,2°/–16,2°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT21 Må 05.00 Spica (mag +1,0) 4,7°VSV om månen. Månfas 79%, höjd 20,2° i SSV, solhöjd –18,0°. Ö

21 Må 19.30 Omikron1 (mag +5,2) och Omikron2 = 63 Cancri (mag +5,6) pekar rakt mot asteroiden 20 Massalia (mag +9,1, elongation 160°Ö); Massalia är 0,4°NNO om Omikron2. Massalias höjd 34,0° i OSO, solhöjd –19,4°. KT

22 Ti 05.00 Dubbelstjärnan Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8) 4,5°OSO om månen. Månfas 69%, höjd 16,3° i S, solhöjd –17,6°. Ö

23 On 19.30 Kometen 19P/Borrelly 5,9°SO om Hamal = Alfa Arietis (mag +2,0) och 5,2°NNV om Uranus (mag +5,8, elongation 66°Ö). Kometens höjd 36,7° i VSV, solhöjd –18,8°. KT

23 On 23.32 SISTA KVARTERET i Skorpionen, RA 16h15,0m dekl –22°43',
upp 01.14, i söder 05.12 (höjd 12°), ned 08.57. Ö

24 To 04.34–05.07 Månen ockulterar Rho Ophiuchi (mag +4,6). Månfas 47%, höjd 5,6°/6,7° i SSO, solhöjd –20,3°/–16,1°. Ockultationens slut sker vid månens mörka rand. KT24 To 05.00 Antares (mag +1,0) 2,9°SSO om månen. Månfas 47%, höjd 6,5° i SSO, solhöjd –17,0°. Ö

24 To 15 Höstdagjämning på Mars norra halvklot medan det södra kan fira vårens ankomst.

24 To 16 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

24 To 19.30 Kometen C/2019 L3 (ATLAS) 2,7°Ö om Tejat = My Geminorum (mag +2,8). Kometens höjd 52,7° i SSO, solhöjd –18,5°. T

24 To 19.30 Kometen 104P/Kowal 4,1°SSO om Prima Hyadum = Gamma Tauri (mag +3,6). Kometens höjd 41,4° i SSV, solhöjd –17,3°. T

26 Lö 06.35 Venus (mag –4,8, elongation 44°V, fas 36%, diameter 33 bågsekunder) 17,8°ONO om månen. Mars (mag +1,3, elongation 44°V, fas 94%) finns 5,4°SSO (rakt nedanför) om Venus men kan inte ses för att den inte är tillräckligt stark i gryningsljuset och står på låg höjd (2,8°). Månfas 25%, höjd 1,8° i SSO, solhöjd –4,0°. Ö26 Lö 07 Månens libration: kratern Carpenter är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T

26 Lö 08.03 Månens sydligaste deklination, –27°33' i Skytten, månfas 24%, höjd 3,9° i S, solhöjd 6,8°.

26 Lö 23.25 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 367 790 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 27/2 klockan 09.10 (månfas 15%, höjd 4,9° i S, solhöjd 14,2°) med diametern 32,53 bågminuter.

27 Sö 08 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

27 Sö 19.30 Dvärgplaneten Ceres (mag +8,6, elongation 85°Ö) 0,3°S om 37 Tauri (mag +4,3). Ceres höjd 47,5° i SV, solhöjd –17,6°. K

27 Sö 19.30 Kometen 104P/Kowal 4,2°S om Aldebaran (mag +0,8). Kometens höjd 41,2° i SSV, solhöjd –17,6°. T
Vecka 9 (28 feb)28 Må 24 Merkurius i aphelium, 0,47 AE (70 miljoner kilometer) från solen.Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i normaltid (vintertid).
Program som använts för beräkningarna i kalendern: Starry Night Pro Plus, MICA, The SkyX Serious Astronomer/Pro, SkySafari Pro.
Källor: Sky & Telescope, AAVSO, IMO, IAU Catalog of Star Names med flera.
Denna sida publicerades den 26 januari 2022 och uppdaterades senast den 3 februari 2022.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–6 feb | 7–13 feb | 14–20 feb | 21–27 feb | 28 feb

Månadens höjdare
Massalia i opposition (5) | Venus bäst som morgonstjärna (6)
Gynnsamt läge för Lunar X (8) | Gyllene handtaget synligt (11)
Månen ockulterar Rho Ophiuchi (24)

Redigera