Söndag 27 november 2022
Vi finns här: www.nak.se

Simulera universums ålder med "Age of the Universe"

av Olle Eriksson

I januarinumret 1996 av den amerikanska astronomitidskriften Sky and Telescope fanns en beskrivning av ett DOS program som kunde räkna ut universums ålder och rita upp en kurva som visade den relativa storleken på universumet mot tiden. Källkoden i BASIC fanns med och jag skrev om den till Visual BASIC och gjorde ett Windows-program av det som jag kallade "Age of the Universe". Nu kan du ladda hem programmet här och själv "leka lite" med olika universummodeller.Ladda hem "Age of the Universe" - (40 Kb)

Programmet börjar bli omodernt med tiden. Det är dock testat på både Windows 2000 och Windows XP och fungerar utan problem.

För att kunna köra programmet måste du ha filen vbrun300.dll i din c:\windows\system-katalog. Om du inte har det blir du tvungen att ladda hem filen och kopiera den dit. Pröva först att köra programmet och se om det fungerar. Ladda hem vbrun300.dll - (390 Kb)

I programmet kan man själv mata in de tre värdena (Hubblekonstanten, densitetsparametern och Einsteins kosmologiska konstant) som bestämmer universumets karateristik. Därefter får man upp en kurva över detta universums storlek och hur det förändras med tiden. Man får också upp hur gammalt det är för tillfället. Beroende på de värden man stoppar in blir kurvorna olika.

Den röda (vänstra) delen av kurvan visar hur det gamla universum ser ut och den blåa (högra) delen visar hur det kommer se ut i framtiden. Mitt emellan dem ligger en liten gul punkt som visar var i utvecklingen vi nu befinner oss. I hjälpsektion som medföljer i programmet med kan man läsa om de olika typerna av universum och lätt importera deras värden.Här är ett exempel på vad som kan åstadkommas med programmet. Detta använde jag som en illustration i ett skolarbete en gång.Här är ytteligare exempel. De här fyra graferna visar olika typer av universum som kan uppstå.

Redigera