Fredag 29 september 2023
Vi finns här: www.nak.se

Räkna ut ZHR-värdet för en meteorsvärm

av Sven Mårdh

I Norrköpings Astronomiska Klubb brukar vi alltid starta säsongen med perseid-övervakning. Det hela går till så att var och en får en del av himlen tilldelad sig. Sedan gäller det att hålla ögonen öppna mot detta område. För varje stjärnfall som kommer hojtar man till, säger om meteoren var en perseid eller övrig. Om det var en perseid med rökspår noteras även detta.

Deltagarna observerar i 15-minuterspass som avlöser varandra. Någon av de närvarande håller kollen på den aktuella ställningen. Således kan man efter ett hojt till exempel få höra 5-2-2. Det betyder att 5 perseider, varav 2 med rökspår samt 2 övriga meteorer har varit synliga sedan passet började.

Under observationerna ska det också noteras hur många som faktiskt observerar aktivt och vilken som är den svagaste magnituden man kan se ungefär i zenit, den så kallade gränsmagnituden. Ofta brukar observatörer använda stjärnorna i Lilla Björnen för att uppskatta gränsmagnituden, då denna stjärnbild alltid ligger tillräckligt högt upp på himlen.Andra data som ska noteras är tiden (naturligtvis), om himlen är klar eller om någon del av himlen är bortskymd för observatörerna.

När observationerna är klara börjar så räknearbetet. Det ska leda till att för varje observationspass få fram värdet på det antal meteorer som skulle kunna observerats av en observatör under en timme om radianten hela tiden stått i zenit och himlen varit helt klar och mörk. Detta värde kallas för Zenithal Hourly Rate, eller kort och gott ZHR.

Ett räkneexempel

Två observatörer har sett tolv perseider under 15 minuter. I mitten av observationspasset hade radianten en höjd av 40°. Gränsmagnituden var 5,8.

Först en uträkning för att kompensera för radiantens höjd: 1/sin 40° = 1,56.

Sedan en kompensation för gränsmagnituden: r upphöjt till 6,5 minus gränsmagnitud. r-värdet korrigerar för den speciella svärmens profil över meteorernas ljusstyrkor (en svärm kan ha fler ljusa meteorer än en annan, till exempel). För Perseiderna är r-värdet 2,35. Sålunda blir kompensationen 2,35 upphöjt till 6,5-5,8 = 2,350,7 = 1,82.

Därefter måste vi ta hänsyn till att det är flera observatörer inblandade. Det gör man med hjälp av följande korrigeringsvärden:

1 observatör = 1,00
2 observatörer = 0,56
3 observatörer = 0,41
4 observatörer = 0,36
5 observatörer = 0,32
6 observatörer = 0,28
7 observatörer = 0,25
8 observatörer = 0,22

Då vi har två observatörer blir värdet 0,56.

Slutligen måste vi multiplicera med 4 för att få fram värdet för en hel timme (4x15 minuter).

ZHR-värdet blir då i vår uträkning: 1,56 x 1,82 x 0,56 x 4 x 12 = 76,3.

Felavvikelsen uträknas med ZHR/žN, där N är antalet observerade meteorer under den beräknade timmen (vi får alltså multiplicera 15 minuters-passets resultat med fyra för att få rätta värdet). Alltså 76,3/ž(12x4) = 11,0.

Om vädret varit delvis mulet måste man också kompensera ZHR-värdet även för detta med 1/(1-x), där x är molnigheten i procent. Om det varit sammanlagt 5% molnighet under observationspasset blir uträkningen 1/(1-0,05) = 1,05.

Om du nu inte vill hålla på att räkna en massa så går det väldigt bra att luta sig tillbaka i observationsstolen och njuta av det fantastiska skådespelet.

Redigera