Söndag 27 november 2022
Vi finns här: www.nak.se

Årsmötet 2004

Text och bilder av Sven Mårdh

The same procedure as last year. Den klassiska repliken från Grevinnan och betjänten gäller även NAK. Vid årsmötet den 21 mars godkändes nämligen alla årsberättelser, den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet och både styrelse och revisorer blev omvalda. 10 personer hade slutit upp på Skolhälsoservice och bjöds på årsmötesformalia, fika och mini-föredrag.

Årsmötet beslutade efter viss diskussion att från och med nästa år blir alla NAK-medlemmar även anslutna till Svensk AmatörAstronomisk Förening, SAAF och får tidskriften Telescopium/Astro. På detta sätt blir medlemskapet i SAAF ännu billigare än i år, även om den sammanlagda NAK-avgiften naturligtvis måste höjas. Årsavgiften kommer gissningsvis hamna på 190–200 kronor, men detta bestäms först på höstmötet.

Efter årsmötet berättade Håkan Norén om var kommande solförmörkelser är synliga, speciellt den totala i mars 2006. Det verkar som att man då får välja mellan att antingen åka till Turkiet med stor risk för molnigt väder eller till ett betydligt soligare Libyen, där riskerna kanske ligger på ett annat plan? Sven Mårdh informerade sedan om kometen C/2001 Q4 (NEAT), som kan bli ett fint objekt på den ljusa försommarhimlen. Avslutningsvis visade Bosse Sandström hur man med enkla knep kan bygga om en billig webbkamera till en fungerande CCD-kamera för astrobruk.


Ordföranden Håkan Norén visar var solförmörkelsen i mars 2006 är synlig.


Venuspassagen, meterns längd och hur man kan se fem planeter samtidigt just nu – många intressanta samtalsämnen cirkulerade under fikastunden.

Redigera